Ga direct naar de inhoud

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Denkt u erover om u aan te melden of hebt u dat al gedaan? Op deze pagina leest u wat er na uw aanmelding gebeurt. We beschrijven het hele herstelproces, stap voor stap. Zo weet u wat u te wachten staat.

Hieronder leest u stapsgewijs wat er gebeurt tijdens het herstelproces.

Stap 1: aanmelden voor herstel

Ik meld mij aan voor herstel

Hebt u in het verleden kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen? En weet u niet waarom? Of kreeg u geen betalingsregeling en moest u daardoor een groot bedrag in één keer terugbetalen? Dan bent u misschien gedupeerde van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Meld u bij ons aan. Wij kijken dan opnieuw naar uw situatie in het verleden. Aanmelden doet u telefonisch bij ons Serviceteam.

Ik krijg een bevestiging van mijn aanmelding

U krijgt een brief met een bevestiging van uw aanmelding. Die krijgt u binnen 10 werkdagen na aanmelding.

Mijn publieke schulden worden gepauzeerd

Direct na uw aanmelding worden uw publieke schulden gepauzeerd, totdat de uitkomst van uw beoordeling bekend is. Publieke schulden zijn schulden bij de overheid, zoals onder andere Belastingdienst, DUO, UWV en CAK. Het gaat om schulden die zijn ontstaan voor 1 januari 2021.

U hoeft zelf niets te doen om deze schulden te pauzeren. 

Ik kan hulp krijgen van mijn gemeente

Maakt u zich zorgen over andere dingen dan alleen uw toeslagen? Uw gemeente kan u helpen bij verschillende problemen. Denk bijvoorbeeld aan hulp op het gebied van schulden, gezondheid, werk, gezin of wonen. Bij elke gemeente werken speciale medewerkers die (mogelijk) gedupeerde ouders en hun kinderen helpen.

Let op!  Hulp van de gemeente is altijd gratis

Hulp bij uw aanvraag is niet verplicht. Vindt u hulp wél prettig? Dan is dit altijd gratis via uw gemeente. Ga liever niet in zee met bureaus die u inschrijfgeld of een vergoeding vragen.

Wat als ik vragen heb over het aanmelden?

Hebt u vragen over het aanmelden? Neem dan contact op met ons Serviceteam.

Ik wacht op mijn eerste toets

Let op! 

Er hebben zich veel mensen bij ons aangemeld. Daarom kan het lang duren voor u aan de beurt bent voor de eerste toets.

Stap 2: uitvoer eerste toets

Ik krijg een eerste toets

Wij doen een eerste toets om te zien of er bij u in het verleden fouten zijn gemaakt. We kijken bijvoorbeeld of u ooit kinderopvangtoeslag moest terugbetalen. En of dat wel juist was. Bij twijfel bellen we u en nemen we uw verhaal mee voordat we een beslissing nemen. 

De eerste toets is onderdeel van de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag.

Ik hoor de uitkomst van de eerste toets

U hoort wat de uitkomst is van de eerste toets. Wij bellen u en u krijgt hierover een brief. Dit heet een 'beschikking'.

Er zijn 2 mogelijke uitkomsten:

 1. U bent gedupeerd en u krijgt € 30.000 (ga naar stap 3a)
 2. We hebben nog geen reden kunnen vinden dat u gedupeerd bent (ga naar stap 3b)
Wat als ik vragen heb over de eerste toets?

Hebt u vragen van over de eerste toets? Neem dan contact op met ons Serviceteam.

Stap 3a: ontvangst positieve uitkomst eerste toets

Ik krijg € 30.000

Blijkt uit de eerste toets dat u in het verleden inderdaad onterecht geld moest terugbetalen? Dan is het duidelijk: u bent gedupeerd. En u krijgt € 30.000. Wij bellen u en u krijgt dit bedrag meestal binnen 3 weken na dit telefoontje uitbetaald. U krijgt ook een brief waarin deze beslissing staat.

Als u het geld liever pas later wil ontvangen, dan kunt u dat tijdens het telefoongesprek aangeven.

Ik kan me afmelden nadat ik € 30.000 heb ontvangen

Hebt u € 30.000 gekregen, dekt dit uw financiële schade genoeg en wilt u het proces graag afronden? Neem dan contact op met het Serviceteam Herstel Toeslagen om u af te melden.

Let op: Als u stopt dan kunt u later niet naar de Commissie Werkelijke Schade. Want daarvoor hebt u een integrale beoordeling nodig.

Als u zich later bedenkt, kunt u alsnog vragen om een integrale beoordeling. Dat kan tot 1 januari 2024. Neem hiervoor contact op met ons Serviceteam.

Mijn beoordeling is afgerond

Als u geen integrale beoordeling wilt, dan is uw aanvraag hiermee afgerond. U krijgt een brief met de bevestiging dat u zich hebt afgemeld voor de integrale beoordeling.

Let op!  Hebt u nog schulden? Dan krijgt u daar hulp bij

Ook als u zich na de € 30.000 hebt afgemeld, dan hebt u nog steeds recht op hulp bij uw schulden. Daarover leest u hieronder meer onder het kopje 'Mijn schulden worden gepauzeerd en opgelost'.

Ook uw kinderen en eventueel uw ex-toeslagpartner hebben nog steeds recht op herstel. Daarover leest u verderop meer.

Mijn schulden worden gepauzeerd en opgelost

Hebt u een brief gekregen waarin staat dat u gedupeerd bent? Dan geldt een pauzeknop op uw publieke schulden én private schulden. Deze pauze begint op het moment dat u de eerste compensatie hebt gekregen. Meestal is dat de € 30.000. De pauze duurt 1 jaar.

Publieke schulden kwijtschelden

Als deze pauzeknop ingaat, schelden de Belastingdienst, Toeslagen en andere overheidsorganisaties de meeste schulden kwijt. Hier hoeft u zelf niets voor te doen.

Private schulden oplossen

Om de schulden af te betalen, is er het loket private schulden. Hier kunt u een overzicht van uw private schulden inleveren. Zo hoeft u niet met elke schuldeiser aparte afspraken te maken.

Let op!  U moet zelf een lijst met uw schulden maken en inleveren

Het overzicht met de private schulden die u hebt moet u zelf maken en inleveren bij het loket private schulden. Hebt u hier hulp bij nodig? U kunt onder meer gratis hulp krijgen van een advocaat of de gemeente.

Hulp van de gemeente bij schulden

U kunt uw gemeente vragen om hulp bij uw schulden. Uw gemeente kan u bijvoorbeeld helpen om overzicht te krijgen van uw financiën.

Schulden die u hebt bij de gemeente die in aanmerkingen komen worden kwijtgescholden en afbetaald.

Wat als ik vragen heb over de eerste toets of schulden?

Hebt u vragen over de eerste toets of over schulden? Neem dan contact op met ons Serviceteam.

Stap 3b: ontvangst negatieve uitkomst eerste toets

Ik krijg een brief dat ik nu geen € 30.000 krijg

Hebben wij geen reden gevonden waaruit blijkt dat u gedupeerd bent? Dan hebt u (nu) geen recht op € 30.000. Wij bellen u en u krijgt hierover een brief. Officieel heet dat een beschikking.

Moest u in het verleden kinderopvangtoeslag terug betalen? Dan staat in deze beschikking per toeslagjaar wat de reden van terugbetaling is geweest.

Als u nu geen € 30.000 krijgt betekent dat niet dat we uw verzoek voor herstel afwijzen. Als u wilt gaan wij nog uitgebreid naar uw situatie kijken. Dat doen we in een integrale beoordeling (stap 4).

Als ik denk dat dit niet klopt kan ik contact opnemen met team Informatie en contact Catshuisregeling

Hebben we besloten dat u nu geen € 30.000 krijgt? En denkt u dat deze beslissing niet klopt? Neem dan contact op met het team Informatie en contact Catshuisregeling. U kunt dit team bereiken via ons Serviceteam. Misschien hebt u aanvullende informatie. Het team Informatie en contact bekijkt samen met u of u toch gedupeerd bent.

Als team Informatie en contact Catshuisregeling samen met u toch een aanleiding kan vinden dat u gedupeerd bent, dan krijgt u alsnog de € 30.000. En als u dat wilt een integrale beoordeling (stap 4).

Ik kan bezwaar maken tegen het besluit

Levert het extra onderzoek van team Informatie en contact Catshuisregeling niets op, en krijgt u geen € 30.000, dan kunt u bezwaar maken.

Let altijd goed op de termijn die u hebt om in bezwaar te gaan. Dit moet binnen 6 weken vanaf de datum op de brief waar u tegen in bezwaar gaat.

Tip!  Gratis rechtsbijstand

Vindt u het indienen van bezwaar ingewikkeld? U kunt gebruikmaken van gratis rechtsbijstand.

Ik kan aangeven dat ik geen verder onderzoek naar mijn situatie wil

Als wij u na de eerste toets bellen dan kunt u aangeven dat u geen integrale beoordeling wilt. U kunt ook zelf contact opnemen met het Serviceteam. Als u geen integrale beoordeling wilt, dan wordt de herbeoordeling van uw kinderopvangtoeslag afgerond. U krijgt dan een brief met de bevestiging dat u zich hebt afgemeld voor de integrale beoordeling.

Als u zich later bedenkt, kunt u alsnog vragen om een integrale beoordeling. Dat kan tot 1 januari 2024. Neem hiervoor contact op met ons Serviceteam.

Ik moet gepauzeerde publieke schulden weer gaan betalen

Als u een negatieve eerste toets had, en daarna aangeeft dat u geen integrale beoordeling wilt, dan zien we u niet als gedupeerde. Dit betekent dat u de publieke schulden die bij uw aanmelding gepauzeerd zijn weer moet gaan betalen. Uw schuldeisers nemen hierover contact met u op.

Hulp van de gemeente

Maakt u zich zorgen over andere dingen dan alleen uw toeslagen? Uw gemeente kan u helpen bij verschillende problemen. Denk bijvoorbeeld aan hulp op het gebied van schulden, gezondheid, werk, gezin of wonen. Bij elke gemeente werken speciale medewerkers die (mogelijk) gedupeerde ouders en hun kinderen helpen.

Wat als ik vragen heb over de eerste toets of schulden?

Hebt u vragen over de eerste toets of schulden? Neem dan contact op met ons Serviceteam.

Ik wacht op mijn integrale beoordeling

Let op! 

Er hebben zich veel mensen bij ons aangemeld. Daarom kan het lang duren voor u aan de beurt bent voor de integrale beoordeling.

Stap 4: uitvoer integrale beoordeling

Ik maak kennis met mijn persoonlijk zaakbehandelaar

Als wij beginnen met de integrale beoordeling van uw situatie, dan krijgt u een persoonlijk zaakbehandelaar. Uw persoonlijk zaakbehandelaar begeleidt u door het herstelproces: van intakegesprek tot de beschikking en betaling. 

Uw persoonlijk zaakbehandelaar belt u op als hij of zij aan uw zaak begint. De persoonlijk zaakbehandelaar wil graag van u uw verhaal horen. Samen bespreekt u uw situatie. Dat kan telefonisch of u maakt een afspraak om elkaar te zien.

U krijgt van uw persoonlijk zaakbehandelaar regelmatig te horen hoe ver we met uw zaak zijn. Dat gaat via de telefoon, e-mail of tijdens een ontmoeting. U mag zelf aangeven wat u het prettigst vindt. Ook krijgt u na elk gesprek een geschreven samenvatting van het gesprek.

U kunt ook samen met uw persoonlijk zaakbehandelaar en uw gemeente praten. Dit heet een driegesprek. In dit driegesprek kunt u uw verhaal vertellen en vragen stellen over het financieel herstel door UHT en de hulp die gemeenten bieden.

Wat als ik extra hulp nodig heb?

Uw persoonlijk zaakbehandelaar kan verschillende organisaties inschakelen, als dat nodig is. De gemeente kan u bijvoorbeeld helpen met problemen die zijn ontstaan door de kinderopvangtoeslag. Zoals schulden of problemen met werk, wonen of uw gezin.

U kunt ook zelf hulp aan (laten) vragen. Bijvoorbeeld:

 • hulp van een tolk
  U kunt bij uw eerste gesprek met de persoonlijk zaakbehandelaar aangeven dat u een tolk nodig hebt. Een tolk kan u helpen uw verhaal goed te vertellen. Een tolk gebruiken is gratis.
 • hulp van een gemachtigde (iemand namens u met ons laten praten)
  U kunt iemand anders vragen namens u zaken met ons te doen. Dat heet machtigen. De ‘gemachtigde’ praat dan namens u met ons. En hij of zij reageert op brieven en andere communicatie. U kunt iedereen machtigen die u wilt. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of buurman. Maar het mag ook iemand zijn waar u een zakelijke relatie mee hebt, zoals een accountant of advocaat.
 • gratis rechtsbijstand
  U kunt gratis rechtsbijstand krijgen van een advocaat. Hij of zij kan u helpen bij onderdelen van het herstelproces die u lastig vindt.
Alle informatie uit het verleden wordt verzameld en beoordeeld

Uw persoonlijk zaakbehandelaar verzamelt alle informatie die hij of zij kan vinden en maakt een hersteldossier. Tijdens de gesprekken die u samen hebt kunt u aangeven dat u nog extra informatie hebt. Of dat er misschien nog een jaar mist in uw dossier.

De persoonlijk zaakbehandelaar stuurt uw hersteldossier naar een beoordelaar. De beoordelaar kijkt of u in aanmerking komt voor de herstelregelingen.

De beoordelaar beslist voor welke regelingen u in aanmerking komt. En stuurt uw hersteldossier naar een collega van het Bereken en beschikteam. Deze collega berekent vervolgens welk geldbedrag u krijgt.

Uw persoonlijk zaakbehandelaar neemt contact met u op om de berekening met u te bespreken.

Welke herstelregelingen zijn er?

Omdat er in het verleden een aantal verschillende dingen zijn misgegaan, zijn er ook verschillende regelingen voor herstel. Op basis van uw verhaal kijken we waar u precies recht op hebt. Misschien bent u in het verleden:

 • vooringenomen behandeld?
 • te hard getroffen?
 • afgewezen voor een persoonlijke betalingsregeling?

Hier horen verschillende regelingen bij. Lees hier meer over deze regelingen.

Wat als ik vragen heb over mijn integrale beoordeling?

Neem dan contact op met uw persoonlijk zaakbehandelaar.

Stap 5: ontvangst voorlopige uitkomst integrale beoordeling

Ik hoor of ik compensatie krijg. En hoeveel.

Het onderzoek is afgerond. U hoort van uw persoonlijk zaakbehandelaar de uitkomst. U hoort of u recht hebt op een regeling. En zo ja, voor welke jaren u welke regeling krijgt. U hoort hoeveel geld u krijgt. En wanneer.

Voor het geldbedrag dat u krijgt zijn er 3 mogelijkheden:

 • Uw schade was hoger dan € 30.000.
 • Uw schade was lager dan € 30.000.
 • U blijkt toch niet gedupeerd te zijn. U krijgt geen geld meer.

Uw schade was hoger dan € 30.000

Is het totale bedrag waar u recht op hebt hoger dan € 30.000? En hebt u eerder al € 30.000 gekregen? Dan krijgt u het extra bedrag nog op uw rekening gestort. Wanneer u dit geld kan verwachten hoort u van uw persoonlijk zaakbehandelaar.

Voorbeeld: Uit de integrale beoordeling blijkt dat u recht hebt op € 55.000. U hebt eerder € 30.000 ontvangen. U ontvangt nu nog € 25.000.

Hebt u nog geen € 30.000 ontvangen? Dan krijgt u dat nu alsnog.

Voorbeeld: Uit de integrale beoordeling blijkt dat u recht hebt op € 55.000. U hebt eerder géén € 30.000 ontvangen. U ontvangt nu € 55.000.

Uw schade was lager dan € 30.000

Is het totale bedrag waar u recht op hebt lager dan € 30.000? En hebt u eerder al € 30.000 gekregen? Dan krijgt u nu geen extra geld meer. U hebt uw herstelbetaling dan al volledig gekregen toen u € 30.000 ontving. Deze € 30.000 mag u houden. U hoeft niets terug te betalen.

Voorbeeld: Uit de integrale beoordeling blijkt dat u recht hebt op € 20.000. U hebt eerder € 30.000 ontvangen. U krijgt nu geen geld meer. U mag de extra € 10.000 houden.

Hebt u nog geen € 30.000 ontvangen? Maar hebt u wel recht op compensatie? Dan krijgt u altijd minstens € 30.000.

Voorbeeld: Uit de integrale beoordeling blijkt dat u recht hebt op € 20.000. U hebt eerder géén € 30.000 ontvangen. U krijgt nu € 30.000.

Ook mogelijk: u blijkt toch niet gedupeerd te zijn

Het kan ook zijn dat uit het onderzoek blijkt dat u geen recht hebt op een regeling. Uw persoonlijk zaakbehandelaar zal deze uitkomst met u doornemen. Krijgt u geen compensatie? Dan toets de Commissie van Wijzen in de meeste gevallen of deze beslissing klopt.

Voorbeeld: Uit de integrale beoordeling blijkt dat u géén recht hebt op herstel. De Commissie van Wijzen is het met deze uitkomst eens. Hebt u eerder € 30.000 ontvangen? Dan hoeft u dat niet terug te betalen. Hebt u geen € 30.000 ontvangen? Dan krijgt u die nu ook niet.

Als u niet in aanmerking komt voor herstel, dan kunt u ook niet naar de Commissie Werkelijke Schade. U kunt wel bezwaar maken tegen de negatieve beslissing op uw herbeoordeling.

Wat als ik eerder niet in aanmerking kwam voor de € 30.000?

Het kan gebeuren dat u na de eerste toets geen recht had op de € 30.000. Maar dat uit dieper onderzoek tijdens de integrale beoordeling is gebleken dat u wél gedupeerd was. Dan krijgt u alsnog € 30.000. En als uw schade hoger was dan € 30.000, dan krijgt u natuurlijk ook de rest van dat bedrag.

Blijkt uit allebei de toetsen (eerste toets én integrale beoordeling) dat u niet gedupeerd bent? Dan krijgt u geen compensatie voor de problemen met de kinderopvangtoeslag.

Ik krijg een definitieve beschikking

U krijgt een brief waar dit in staat. Dit noemen we een definitieve beschikking. Tegen een definitieve beschikking kunt u bezwaar maken.

Hulp van de gemeente

Maakt u zich zorgen over andere dingen dan alleen uw toeslagen? Uw gemeente kan u helpen bij verschillende problemen. Denk bijvoorbeeld aan hulp op het gebied van schulden, gezondheid, werk, gezin of wonen. Bij elke gemeente werken speciale medewerkers die (mogelijk) gedupeerde ouders en hun kinderen helpen.

Ik krijg een voorlopige beschikking

Als de integrale beoordeling klaar is, krijgt u een brief met daarin de voorlopige uitkomst zoals de persoonlijk zaakbehandelaar met u besproken heeft. Dit heet een vooraankondiging. In de brief staat per jaar welke regeling u krijgt. En als u geld krijgt, staat er in de brief een uitleg over hoe dat bedrag is opgebouwd.

De uitkomst staat op dat moment nog niet vast. Bent u het niet eens met uw voorlopige beschikking? Dan kunt u dit nog bespreken met uw persoonlijk zaakbehandelaar en kan uw situatie opnieuw bekeken worden. Dat noemen we een zienswijze indienen.

Geen recht op herstel

Als u geen recht hebt op herstel en dus geen geldbedrag (compensatie) ontvangt, dan bespreekt uw persoonlijk zaakbehandelaar deze uitkomst met u. Daarna krijgt u deze voorlopige uitslag ook in een brief. Deze brief heet een vooraankondiging. De uitkomst staat dan nog niet vast.

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw integrale beoordeling in uw vooraankondiging? Dan kunt u dit aangeven bij uw persoonlijk zaakbehandelaar. Dat noemen we een zienswijze indienen.

Lees meer over wat er gebeurt na een negatieve uitslag onder 'Stap 6 Ik hoor de definitieve uitkomst' - Wat als de definitieve beschikking negatief is?

Ik krijg het geld op mijn rekening

Krijgt u geld terug? En compensatie? U hoort van uw persoonlijk zaakbehandelaar wanneer dit geld naar u overgemaakt wordt.

Ik krijg 6 weken om over de uitkomst na te denken

Nadat u de voorlopige beschikking hebt ontvangen krijgt u 6 weken bedenktijd. Tijdens deze periode kunt u nadenken of u het eens bent met de uitkomst van uw herbeoordeling. U kunt tijdens deze 6 weken met vragen of nieuwe informatie terecht bij uw persoonlijk zaakbehandelaar.

Ik kan extra informatie doorgeven

Het kan zijn dat u tóch nog extra informatie vindt. Waardoor u misschien meer geld krijgt of recht hebt op een andere regeling. Dat kunt u bespreken met uw persoonlijk zaakbehandelaar. Doet u dit tijdens de 6 weken bedenktijd. Dit heet officieel ‘een zienswijze indienen’.

De persoonlijk zaakbehandelaar en het beoordelingsteam kijken dan nog een keer naar uw situatie.

Wat als ik vragen heb over mijn integrale beoordeling?

Neem dan contact op met uw persoonlijk zaakbehandelaar.

Stap 6: ontvangst definitieve uitkomst integrale beoordeling

Ik krijg de definitieve beschikking

De beoordeling van uw zaak is afgerond. Uw persoonlijk zaakbehandelaar legt u uit wat de mogelijke vervolgstappen zijn. Dit is mogelijk het laatste gesprek dat u met uw persoonlijk zaakbehandelaar hebt.

Na het gesprek krijgt u een brief met de definitieve beschikking. Daarin staat nog een keer de uitkomst, met het definitieve bedrag waar u recht op hebt.

Wat als de definitieve beschikking negatief is?

Als uit de integrale beoordeling blijkt dat u toch niet gedupeerd bent met de kinderopvangtoeslag, dan krijgt u een negatieve beschikking. Dit heet ook wel een afwijzende beschikking. Uw persoonlijk zaakbehandelaar belt u om dit met u te bespreken.

Ik hoef de € 30.000 niet terug te betalen

Hebt u na de eerste toets € 30.000 ontvangen? Dan hoeft u dat niet terug te betalen.

Hebt u geen € 30.000 ontvangen? Dan krijgt u die nu ook niet.

Ik moet mijn schulden weer gaan betalen

Een negatieve uitkomst betekent dat we uw publieke schulden niet langer kunnen pauzeren. U moet uw schulden weer gaan betalen. De publieke schuldeisers waar u mee te maken hebt nemen hierover contact met u op.

Levert dit u problemen op? Uw gemeente kan u hierbij helpen.

Ik kan niet naar de Commissie Werkelijke Schade

Als u niet in aanmerking komt voor herstel, dan kunt u ook niet naar de Commissie Werkelijke Schade.

Ik kan bezwaar maken tegen de uitkomst

Als u denkt dat er fouten zijn gemaakt in de berekening, of als u het niet eens bent met de beoordeling, dan kunt u bezwaar maken. We kijken zorgvuldig naar uw bezwaar. En als we een fout hebben gemaakt, herstellen we die.

Tip!  Gratis rechtsbijstand

Vindt u het indienen van bezwaar ingewikkeld? U kunt gebruikmaken van gratis rechtsbijstand.

Wat als ik vragen heb over de uitkomst van de integrale beoordeling?

Neem dan contact op met uw persoonlijk zaakbehandelaar.

Hebt u vragen over de uitkomst van uw integrale beoordeling? Of over de definitieve beschikking die u hebt ontvangen? Neem dan contact op met ons nazorgteam.

Maakt u zich zorgen over andere dingen dan alleen uw toeslagen? Neem dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente kan u helpen op verschillende gebieden, zoals schulden en gezin. Lees meer over hulp vragen bij uw gemeente.

Stap 7: mogelijkheid indienen van verzoek voor aanvullende compensatie

Als u onterecht kinderopvangtoeslag moest terugbetalen, dan krijgt u dat geld terug. Maar is dat ook uw werkelijke schade? Misschien hebt u extra kosten gemaakt door bijvoorbeeld inkomensverlies of emotioneel leed. U kunt dan een verzoek indienen voor aanvullende compensatie. Dit doet u bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS). Hebt u bezwaar gemaakt tegen uw definitieve beschikking? Dan hoeft u het antwoord op uw bezwaar niet eerst af te wachten. U kunt na het ontvangen van uw definitieve beschikking direct een verzoek voor aanvullende compensatie indienen.

Deel deze pagina

Op deze pagina