Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Schulden bij bedrijven

Hebt u schulden bij bedrijven? Dan noemen we dat private schulden. Als vaststaat dat u gedupeerd bent, helpen we u zoveel mogelijk met schulden die zijn ontstaan voor 1 juni 2021. U moet uw schulden wel zelf doorgeven aan SBN. Ook is het mogelijk uw schulden voor 1 jaar te pauzeren.

Schulden bij bedrijven zijn private schulden

Staat vast dat u gedupeerd bent? Dan kunt u schulden bij bedrijven die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 indienen bij Loket Private Schulden van Sociale Banken Nederland (SBN). SBN kan u alleen helpen als u in deze periode een betalingsachterstand had. U hebt een betalingsachterstand als u een rekening al had moeten betalen en u dit niet hebt gedaan. Denk bijvoorbeeld aan betalingsachterstanden op uw energiekosten, telefoonabonnement of bij bedrijven zoals bol.com. Wij noemen zo’n betalingsachterstand een schuld.

Voorbeeld 1: U hebt een tandartsrekening niet betaald

Is de schuld bij de tandarts ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021? Dan lossen we deze schuld in de meeste gevallen op. Inclusief rente en andere kosten, zoals bijvoorbeeld incassokosten.

Voorbeeld 2: U hebt iets gekocht op afbetaling en betaalt in termijnen terug

Hebt u iets gekocht op afbetaling en betaalt u dit in termijnen terug? Bijvoorbeeld voor de aankoop van een auto of een tv? Leent u geld, bijvoorbeeld om een huis te kopen? Of hebt u een sportschool abonnement? Dit zijn voorbeelden van een lening of een financiële afspraak. Dit zien wij niet als een schuld. Loopt u achter met betalingen en zijn de kosten opgelopen? Als deze achterstand voor 1 juni 2021 is ontstaan, kan SBN u hiermee helpen. Maar toekomstige termijnen en de hoofdsom van de lening betaalt SBN niet af. Daar blijft u zelf verantwoordelijk voor. U moet de maandelijkse bedragen dus ook zelf blijven betalen.

Voorbeeld 3: U hebt geld geleend bij vrienden of familie

Hebt u een lening bij familie of vrienden? En hebt u deze tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 vastgelegd bij de notaris? Dan gaat het om een formele lening. U kunt de betalingsachterstanden voor deze schuld doorgeven aan SBN.

Als de lening niet voor 1 juni 2021 is vastgelegd bij een notaris, dan noemen we dit een informele schuld. Informele schulden kan SBN niet voor u afbetalen.

Geef deze schulden zelf door aan SBN

U moet uw schulden bij bedrijven wel zelf doorgeven aan SBN. Wij doen dat niet voor u omdat we niet weten welke schulden u hebt. U hebt 6 maanden de tijd om uw schulden bij bedrijven in te dienen bij SBN. Deze 6 maanden gaan in nadat vaststaat dat u gedupeerd bent. Dit kan na de eerste toets zijn of na integrale beoordeling.

Hebben we voor 1 juli 2023 laten weten dat u gedupeerd bent en recht hebt op € 30.000? Dan had u tot en met 2 januari 2024 de tijd om uw schulden door te geven aan het loket private schulden van SBN.

Zo geeft u uw schulden door aan SBN

U logt in met uw DigiD op de website van het Loket Private Schulden van SBN. U geeft uw schulden online door. Of u downloadt een formulier om uw schulden via de post door te geven. SBN bekijkt uw schulden en zoekt direct contact met de schuldeiser. U ontvangt vervolgens bericht van SBN met informatie over welke schulden worden afbetaald. SBN betaalt de schuldeiser rechtstreeks. U krijgt zelf dus geen geld van SBN.

Woont u in het buitenland? Bekijk de informatie over DigiD in het buitenland.

Maak een overzicht van uw schulden bij bedrijven

Soms is het lastig om te weten welke private schulden u nog hebt. Vraag om hulp als u er niet uitkomt, bijvoorbeeld van een vriend, familielid of een medewerker van uw gemeente.

We hebben 2 tips die u kunnen helpen:

  • Weet u niet het exacte bedrag? Geef dan door wat u wél weet. SBN controleert de schuld altijd bij uw schuldeiser.
  • Op de website van Schuldenwijzer vindt u een overzicht voor ouders die gedupeerd zijn. Dit schuldenoverzicht kunt u dan gelijk doorgeven aan SBN. Let op: dit zijn alleen schulden bij gerechtsdeurwaarders. U weet zelf of u nog meer schulden hebt.
Belangrijk!  Direct hulp nodig?

Zit u in de problemen door schulden bij bedrijven die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021? Bijvoorbeeld omdat u mogelijk uit uw huis wordt gezet, een deurwaarder voor de deur staat of er beslag is gelegd op uw inkomen? Bel dan het Serviceteam: 0800 – 2 358 358 (gratis). Zij brengen u direct in contact met het Brede Hulp Team. Zij gaan na of het spoed is en helpen u direct.

Schulden pauzeren met de pauzeknop

Vanaf het moment dat u erkend gedupeerd bent, kunt u schuldeisers vragen om een pauzeknop voor uw schulden. De pauzeknop duurt 1 jaar vanaf dat u € 30.000 hebt ontvangen. Een officieel woord voor deze pauzeknop is ‘moratorium’.

In dit jaar mogen schuldeisers u en uw toeslagpartner niet dwingen om schulden te betalen die zijn ontstaan voordat u € 30.000 ontving. Ze mogen u wel herinneringen sturen. Ook moet u bestaande regelingen blijven betalen. Bijvoorbeeld uw hypotheek of een betalingsregeling die u eerder bent aangegaan.

Let op: de schulden gaan niet weg in dit jaar. Ze worden alleen gepauzeerd.

Persoonlijke code voor schuldeisers

Om uw schulden bij bedrijven te pauzeren, moet u een speciale code doorgeven aan de schuldeiser. Is vastgesteld dat u gedupeerd bent? Dan ontvangt u ongeveer na een maand een brief van ons. In deze brief staat informatie over de pauzeknop en uw persoonlijke code voor de schuldeisers. Die code moet u doorgeven aan de schuldeisers. Zij controleren dan of u gedupeerd bent en pauzeren uw schulden.

Let op: de pauzeknop gaat automatisch in voor schulden bij gerechtsdeurwaarders. Dit doen we omdat schulden bij een deurwaarder soms vervelende gevolgen hebben voor u. Wij delen uw gegevens met deze organisaties. U hoeft dit niet zelf door te geven.

Als de pauzeknop afloopt

Uw schulden zijn voor 1 jaar gepauzeerd. Na dat jaar kunnen schuldeisers u weer dwingen om te betalen. Misschien is een deel van uw schulden opgelost. De schulden die niet zijn opgelost, moet u vanaf dan weer betalen. Schuldeisers nemen dan rechtstreeks contact met u op. U kunt ook zelf contact zoeken met uw schuldeisers en afspraken maken over hoe u de schulden gaat afbetalen.

Let op!  Schulden eerder betalen heeft voordelen

Het is niet nodig om te wachten met betalen. U kunt dat ook doen als de pauzeknop nog loopt. Het voordeel van eerder afbetalen is dat u minder schulden hebt als de pauzeknop stopt. Wij raden u aan om schulden bij bedrijven die zijn ontstaan na 1 juni 2021 te blijven betalen. SBN kan deze schulden niet voor u oplossen.

Al betaalde schulden krijgt u in sommige gevallen terug

Gedupeerde ouders hebben soms schulden betaald die opgelost zouden worden door de schuldenregeling. In sommige gevallen kunt u dit geld terugkrijgen. U moet deze schulden wel zelf indienen bij SBN. Doe dit uiterlijk 6 maanden nadat definitief vaststaat dat u gedupeerd bent.

Veelgestelde vragen

Kan iemand mij helpen met schulden indienen bij SBN?

Komt u er zelf niet uit? Vraag dan om hulp, bijvoorbeeld bij een (schuld)hulpverlener, budgetbeheerder of iemand van uw gemeente. Zij kunnen helpen met het maken van een overzicht van uw schulden. Of ze helpen u als u uw schulden wilt indienen bij SBN.

Hoe gaat het verder nadat ik mijn schulden indien bij SBN?

SBN neemt contact op met de schuldeisers die u op uw schuldenlijst hebt ingevuld:

  • U levert uw schuldenlijst in bij Sociale Banken Nederland (SBN).
  • SBN controleert uw schuldenlijst en vergelijkt de bedragen met die van de schuldeisers.
  • SBN stuurt u binnen 6 maanden een brief; de beschikking. Hierop staat welke schulden geheelde, deels of niet worden opgelost.
  • SBN betaalt de schuldeiser binnen 2 weken na de beschikking.
  • SBN vraagt de schuldeiser om de negatieve BKR-registratie te verwijderen.

Het streven is dat het hele proces maximaal 6 maanden duurt. Meer informatie hierover vindt u op de website van Loket Private Schulden van SBN.

Ik heb in de periode van de problemen met de kinderopvangtoeslag geld geleend om bijvoorbeeld mijn zorgverzekering en energierekening te betalen. Krijg ik die bedragen ook terug?

Alleen openstaande schulden (betalingsachterstanden) die zijn ontstaan in de periode tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 worden afbetaald. Als u dit al eerder afbetaald hebt, dan hebt u geen openstaande schulden meer en worden deze dus ook niet afbetaald.

Wat gebeurt er met de schulden die mijn (ex-)toeslagpartner heeft bij bedrijven?

Uw toeslagpartner kan ook schulden bij bedrijven doorgeven aan SBN. Hier heeft uw toeslagpartner ook 6 maanden de tijd voor vanaf de datum dat vaststaat dat u gedupeerd bent. Lees hier hoe we bepalen wie uw toeslagpartner is.

Voor ex-toeslagpartners is er een aparte herstelregeling. Lees meer over de schuldenregeling voor ex-toeslagpartners.

Als mijn schuld wordt afbetaald, verdwijnen de daaraan gekoppelde negatieve BKR-registraties dan automatisch?

Als SBN de schuld voor u kan oplossen, dan vragen ze uw schuldeiser om de negatieve BKR-registratie per direct te verwijderen. U kunt uw schuldeiser hier ook zelf aan herinneren. Lees meer over negatieve BKR-registratie verwijderen.

Wat gebeurt er als ik mijn private schulden te laat doorgeef aan SBN?

Wanneer u uw schulden na 6 maanden indient, kan SBN de schulden niet in behandeling nemen. U krijgt hier een brief over. Is er voor u een uitzonderlijke situatie waarom u uw schuld niet op tijd kon indienen? Licht dit dan toe in uw reactie op de brief.

Wat als ik in een Wsnp- of Msnp-traject zit?

Ook ouders en toeslagpartners die in een schuldentraject zitten helpen we zoveel mogelijk met het oplossen van schulden bij bedrijven. Nadat we u laten weten dat u gedupeerd bent en recht hebt op € 30.000, benaderen we uw bewindvoerder of schuldhulpverlener.

De datum waarop het Wsnp- of Msnp-traject is gestart, bepaalt wat er mogelijk is en of u zelf schulden aan bedrijven moet doorgeven aan SBN. Uw bewindvoerder of schuldhulpverlener kan u hier meer over vertellen.

Lees alle informatie voor ouders in een Wsnp- of Msnp-traject

Worden mijn schulden bij bedrijven ook afbetaald als ik in het buitenland woon?

Als u gedupeerd bent en in het buitenland woont, kunt u ook schulden bij bedrijven doorgeven aan Loket Private Schulden van SBN. Hebt u schulden bij een buitenlandse bedrijf en zijn deze ontstaan voor 1 juni 2021? Ook schulden aan buitenlandse bedrijven kunt u doorgeven aan SBN. Houd er wel rekening mee dat SBN de schuld altijd moet controleren bij de schuldeiser. Bij schuldeisers in het buitenland duurt het vaak langer voordat dit lukt.

Worden mijn zakelijke schulden ook afbetaald?

Bent u gedupeerd en zelfstandige (ZZP) of eigenaar van een maatschap, VOF, CV of een rederij? Dan bent u persoonlijk aansprakelijk voor zakelijke schulden van deze ondernemingsvormen. Als u in deze gevallen zakelijke schulden hebt bij bedrijven die zijn ontstaan voor 1 juni 2021, dan kunt u deze ook indienen bij Loket Private Schulden van SBN. U hebt hier 6 maanden de tijd voor vanaf dat vaststaat dat u gedupeerd bent.

Bij het doorgeven van uw schulden aan SBN kunt u aangeven of het een zakelijke schuld is. Hebt u uw schulden doorgegeven? Het kan zijn dat een medewerker van SBN contact met u opneemt met vragen.

Zakelijke strafrechtelijke boetes en schulden door ernstig misbruik of fraude, komen niet in aanmerking. Ook zakelijke schulden uit een BV of NV komen niet in aanmerking. Deze schulden kunt u niet indienen bij SBN.

Let op: Als u zakelijke schulden hebt kunt u maximaal € 300.000 in 3 jaar tijd kwijtgescholden of vergoed krijgen. Ook gelden er in sommige sectoren strengere regels. Dit komt door de Europese regels voor staatssteun. Als u mogelijk in de buurt komt van deze grens, dan zoekt Team Zakelijk Schulden contact met u op om uw situatie verder te bekijken en te bepalen wat mogelijk is.

Ik zit in een faillissement, moet ik zelf schulden indienen bij SBN?

Nee, dit doet de curator voor u. Nadat we u laten weten dat u gedupeerd bent en recht hebt op € 30.000, benaderen we uw curator. Uw curator heeft daarna contact met het loket Wsnp/Msnp.

Deel deze pagina