Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Catshuisregeling

De Catshuisregeling is er om gedupeerde ouders sneller en ruimer te compenseren. Eén van de afspraken is dat alle ouders zo snel mogelijk € 30.000 krijgen. Ouders die recht hebben op een hoger bedrag, krijgen dat bedrag na een integrale behandeling alsnog.

Kom ik in aanmerking voor € 30.000?

Voor wie is de Catshuisregeling bedoeld? Wie komen juist niet in aanmerking? En hoe werkt dit voor gescheiden ouders?

Hoe werkt het?

Wat gebeurt er na mijn aanmelding? Hoe zoekt de herstelorganisatie uit of ik recht heb op € 30.000 en wanneer krijg ik het geld?

Recht op meer of minder geld?

Wat als ik recht heb op meer, of juist op minder dan € 30.000? Hoe zit het met het kwijtschelden van mijn schulden? En wat gebeurt er na de uitbetaling?

Uitgeschreven tekst

Sinds juli 2020 worden gedupeerde ouders gecompenseerd voor de problemen met de kinderopvangtoeslag. In december 2020 heeft het kabinet besloten om dat sneller te doen. Eén van de afspraken is dat alle gedupeerde ouders zo snel mogelijk 30.000 euro krijgen. Alle ouders die zich bij ons hebben gemeld, krijgen een lichte toets om te controleren of ze in aanmerking komen voor de 30.000 euro. Komt u in aanmerking, dan krijgt u van ons 30.000 euro. Sommige ouders zijn daarmee klaar. Andere ouders hebben recht op meer, die krijgen dat uiteraard ook. U wordt altijd vooraf gebeld, dus voordat u het geld krijgt. Zonder dat wij contact met u hebben gehad, betalen wij u niet. Aan de telefoon vragen we u ook of u schulden hebt en het bedrag liever later wilt krijgen. Dat is altijd mogelijk. In de tussentijd kan de gemeente u bijvoorbeeld helpen bij het in kaart brengen van uw schulden, zodat uw schulden daarna zo goed mogelijk kunnen worden opgelost. U kunt in het telefoongesprek ook zeggen dat u geen verdere behandeling wilt, dus dat u met de 30.000 euro geholpen bent. U kunt daar later altijd op terugkomen. Dat kan tot 1 januari 2024. U krijgt van ons een brief waarin staat dat u 30.000 euro krijgt, of een brief waarin staat dat we op uw verzoek wachten met uitbetalen. Daarna wordt de 30.000 euro uitbetaald op het bij ons bekende rekeningnummer. Denken wij dat u niet in aanmerking komt voor de 30.000 euro? Dan leggen wij u uit waarom. Daarover krijgt u een brief. U krijgt daarna ook nog een integrale behandeling. Daarbij zoeken wij uit wat er precies is misgegaan met uw kinderopvangtoeslag en of u misschien toch recht hebt op compensatie. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Belastingdienst. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Heeft u vragen? Serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag 0800 - 235 83 58. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Wij helpen u graag! www.toeslagen.nl/herstel

Uitgeschreven tekst

Denkt u dat u recht hebt op meer dan € 30.000? Dan is er na de uitbetaling van de € 30.000 nog een integrale behandeling. Daarbij kijken we samen met u welke vragen u nog hebt en of u inderdaad recht hebt op meer geld. Is dat zo, dan krijgt u dat uiteraard. Die integrale behandeling volgt automatisch, maar u kunt ons er ook altijd om vragen. U kunt ook aangeven dat u geen verdere behandeling wilt, dus dat u met € 30.000 geholpen bent. U kunt daar later altijd nog op terugkomen. Dat kan tot 1 januari 2024. Wij sturen u een brief wanneer uw integrale behandeling start. U krijgt dan ook een persoonlijk zaakbehandelaar als u die nog niet hebt. Komt uit de integrale behandeling dat u recht hebt op meer dan € 30.000, dan betalen wij u het resterende bedrag zo snel mogelijk uit. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Belastingdienst. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Heeft u vragen? Serviceteam Gedupeerden kinderopvangtoeslag 0800 - 235 83 58. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Wij helpen u graag! www.toeslagen.nl/herstel