Ga direct naar de inhoud

De nabestaandenregeling

Als een gedupeerde ouder is overleden, kan het gezin achterblijven met problemen. De nabestaandenregeling is er om de toeslagpartner of kinderen van de overledene te kunnen ondersteunen. Deze regeling is er ook voor nabestaanden van kinderen van gedupeerde ouders. Met de regeling wordt het leed erkend van overleden kinderen.

Afbeelding van een moeder en kind ter illustratie voor de nabestaandenregeling van problemen met de kindopvangtoeslag

Bij de aanpak van de kinderopvangtoeslag is tussen 2005 en 2019 veel niet goed gegaan. Die fouten uit het verleden compenseren we. Dat wil het kabinet op een ruimhartige manier doen.

Planning

De Wet hersteloperatie toeslagen is uitgebreid om ook nabestaanden te helpen. De uitvoering hiervan start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024.

In de zomer van 2023 spreken we met een aantal nabestaanden. We willen van hen horen hoe we het beste contact met nabestaanden op kunnen nemen wanneer de regeling start.

Wie zijn nabestaanden voor deze regeling?

De nabestaanden in de regeling hebben een andere uitleg dan erfgenamen in het erfrecht. Met nabestaanden bedoelen we:

  • De toeslagpartner of eigen kinderen van de overleden aanvrager van de kinderopvangtoeslag, die vastgesteld gedupeerd is door de problemen met de kinderopvangtoeslag.
  • De toeslagpartner of eigen kinderen van de overleden aanvrager van de kinderopvangtoeslag, waarvan nog moet worden vastgesteld of hij/zij gedupeerd is.
  • De toeslagpartner, kinderen of een ouder van een overleden kind dat recht zou hebben gehad op de kindregeling als het nog geleefd had.

Over de nabestaandenregeling

De nabestaandenregeling is bedoeld om nabestaanden van de gedupeerde aanvrager compensatie en ondersteuning te geven. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de situatie die zou bestaan als de gedupeerde nog in leven was. Nabestaanden kunnen ook compensatie uit deze regeling krijgen als de overledene geen aanvraag daarvoor heeft gedaan toen hij/zij nog leefde.

De toeslagpartner of kinderen van een overleden gedupeerde krijgen € 30.000, een integrale beoordeling en schuldenaanpak voor de schulden van de overleden aanvrager en de toeslagpartner. Zij kunnen naar hun gemeente voor hulp, de zogenoemde brede ondersteuning. Ook krijgen zij compensatie voor de werkelijke schade van de overleden gedupeerde en de toeslagpartner.

Nabestaanden overleden kind

De nabestaandenregeling is er ook voor overleden kinderen. Hoewel deze kinderen niet meer leven, is er een sterk gevoel dat ook deze kinderen erkenning verdienen. Zij hebben mogelijk ook de gevolgen van de problemen met de kinderopvangtoeslag ervaren. Met de nabestaandenregeling komt daarvoor nu een oplossing. Nabestaanden krijgen een erkenningsbrief en een geldbedrag, hetzelfde als bij de kindregeling. Het bedrag is gekoppeld aan de leeftijdsgroepen zoals bij de kindregeling. Er wordt gekeken naar de leeftijd die het kind had toen het overleed. Als het kind na 1 juli 2023 overlijdt, dan wordt gekeken naar de leeftijd van het kind op 1 juli 2023.

Voorbeeld: Als de leeftijd bij overlijden 15 jaar was, ontvangt de nabestaande een bedrag van € 6.000.

Verder lezen

Deel deze pagina

Op deze pagina