Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Hardheidsregeling

In sommige situaties zijn ouders gedupeerd door de hardheid van het toeslagenstelsel. Dit houdt in dat de regels te streng zijn toegepast. Hieronder leest u wat hardheid betekent. En hoe wij deze ouders terugbetalen.

Wanneer bent u behandeld volgens hardheid?

U moest geld terugbetalen omdat u kleine fouten hebt gemaakt bij de aanvraag voor kinderopvangtoeslag. U hebt bijvoorbeeld niet alle documenten aangeleverd die wij nodig hadden om de aanvraag te controleren. Of u hebt een eigen bijdrage voor de kinderopvang niet betaald, of te weinig.

In de wet stond dat u daarom kinderopvangtoeslag moest terugbetalen. En niet alleen het deel dat u misschien te veel had ontvangen. Achteraf vinden we dat te streng. Een kleine fout kon ervoor zorgen dat u grote bedragen moest terugbetalen. Dit vinden we met de kennis van nu niet meer eerlijk.

Ter informatie!  Voorbeeldsituatie van Robin

Robin heeft kinderopvangtoeslag aangevraagd en krijgt de toeslag van de Belastingdienst.

Een voorwaarde om kinderopvangtoeslag te krijgen is dat je een eigen bijdrage betaalt. Dat heeft Robin niet gedaan. In de wet staat dat Robin hierdoor geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. Daarom zet de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag stop. Ook vraagt de Belastingdienst om de kinderopvangtoeslag terug te betalen. Dit is meer dan €1.500. Hierdoor kwam Robin in de problemen. Achteraf vinden wij dat te streng.

Bent u gedupeerd door hardheid? U ontvangt geld

Bent u gedupeerd door de hardheid van het toeslagenstelsel? En hebt u in de afgelopen 15 jaar € 1.500 of meer (per toeslagjaar) moeten terugbetalen door de strenge regels? Dan krijgt u geld van ons terug. Daar bovenop krijgt u schadevergoedingen voor materiële en immateriële schade. En rentevergoedingen.

Let op!  Ondergrens ligt op € 1.500 per toeslagjaar

Om voor deze regeling in aanmerking te komen is er een ondergrens vastgesteld. Die ligt op € 1.500 per toeslagjaar. Dat betekent dat alleen ouders die door de harde regels € 1.500 of meer per jaar moesten terugbetalen in aanmerking komen voor de hardheidsregeling. De regeling geldt ook alleen voor problemen die zijn ontstaan ná 2005.

We rekenen zorgvuldig uit hoeveel geld u krijgt

Eerst bepalen we hoeveel geld u terugkrijgt. Dat doen we door te onderzoeken wat er precies is misgegaan met uw kinderopvangtoeslag. Zodra dit onderzoek klaar is, krijgt u de uitkomst. Dat heet een beschikking. In de beschikking staat welk bedrag u krijgt. En ook hoe dit bedrag is opgebouwd.

Verder lezen

Ik heb het stempel O/GS. Wat betekent dit?

O/GS betekent ‘opzet of grove schuld’. Sommige ouders kregen een stempel O/GS als Dienst Toeslagen het vermoeden had dat men expres verkeerde informatie doorgaf. Of als er informatie miste. Door te strenge regels werd er te snel van uitgegaan dat diegenen dit expres deden. Hierdoor kregen zij onterecht geen persoonlijke betalingsregeling. De regeling O/GS zorgt dan voor een tegemoetkoming.

> Lees meer over de O/GS tegemoetkoming

Ik ben volgens hardheid behandeld en heb óók het stempel O/GS. Wat betekent dit voor mijn compensatie?

Hebt u het stempel O/GS én bent u volgens hardheid behandeld? En wilt u weten hoe we in die situatie uw compensatie berekenen? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw persoonlijk zaakbehandelaar. Die helpt u graag verder.

Ik ben ook vooringenomen behandeld. Wat betekent dit?

Als u ook vooringenomen bent behandeld, dan moest u óók geld terugbetalen omdat wij ervan uitgingen dat u waarschijnlijk geen recht had op kinderopvangtoeslag. Ook had u geen kans om aan te tonen dat u wél recht had op kinderopvangtoeslag.

> Lees meer over vooringenomenheid

Wat moet ik doen als ik meer schade heb?

Hebt u meer schade dan het bedrag dat u vergoed krijgt? Dan kunt u de Commissie Werkelijke Schade vragen om naar uw situatie te kijken. Deze commissie onderzoekt of u recht hebt op meer geld.

Wat staat er in de wet over hardheid?

Hierboven leggen wij zo eenvoudig mogelijk uit wat hardheid is. Leest u liever de volledige wettekst? Kijk dan op:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0047436/2024-04-22/0

Verder lezen

Deel deze pagina