Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

O/GS tegemoetkoming

Er bestaan verschillende regelingen voor herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Eén van deze regelingen is de O/GS-tegemoetkoming. Hieronder leest u voor wie deze regeling bedoeld is. En wat de regeling inhoudt.

Ter informatie!  Wat betekent O/GS?

O/GS betekent ‘opzet of grove schuld’. Men kon een stempel O/GS krijgen als Toeslagen het vermoeden had dat iemand expres verkeerde informatie doorgaf. Of als er informatie miste. Bijvoorbeeld informatie over hun inkomen of over de kosten van de kinderopvang. Door het te strenge fraudebeleid werd er te snel van uitgegaan dat mensen dit expres deden. Hierdoor kregen deze mensen onterecht geen persoonlijke betalingsregeling.

Moest u geld terugbetalen omdat u te veel kinderopvangtoeslag had ontvangen? En hebt u onterecht geen persoonlijke betalingsregeling gekregen? De regeling O/GS zorgt dan voor een tegemoetkoming.

Wat zijn de gevolgen van het stempel O/GS?

  • Mensen die het stempel O/GS hadden, kregen geen persoonlijke betalingsregeling. maar hoogstens een standaard betalingsregeling.
    Een persoonlijke betalingsregeling is een afspraak met Toeslagen over het afbetalen van een schuld in delen. Toeslagen houdt dan rekening met de financiële situatie. Als er na 2 jaar afbetalen nog een schuld openstaat, kan deze nog 3 jaar verrekend worden met een nabetaling van toeslagen of een teruggave van inkomstenbelasting.
  • De Toeslagen werkte niet mee aan schuldsaneringstrajecten zoals Msnp of Wsnp, voor mensen met het stempel O/GS.

Voor wie is de O/GS-tegemoetkoming bedoeld?

Deze herstelregeling is bedoeld voor ouders die terecht geld moesten terugbetalen, maar die ten onterechte het verwijt van opzet of grove schuld (O/GS) kregen. Dat gebeurde vaak op het moment dat zij een persoonlijke betalingsregeling of schuldsanering aanvroegen.

Toeslagen dacht dat deze ouders expres fouten hadden gemaakt in hun aanvraag voor kinderopvangtoeslag. Maar vaak hadden zij niet expres fouten gemaakt. Ze waren bijvoorbeeld alleen vergeten informatie aan te leveren.

Door het verwijt van opzet of grove schuld kwamen ouders niet in aanmerking voor een persoonlijke betalingsregeling. Zij moesten hun volledige schuld binnen 2 jaar afbetalen en raakten hierdoor in de financiële problemen.

Let op!  U valt onder de compensatie- of hardheidsregeling

Sommige ouders die onder de compensatieregeling of hardheidsregeling vallen, hebben óók het stempel O/GS gehad. De O/GS tegemoetkoming is niet bedoeld voor deze ouders. Want zij komen al in aanmerking voor de compensatieregeling. Die is gunstiger. De O/GS-regeling was alleen bedoeld voor ouders die terecht geld moesten terugbetalen, maar onterecht het O/GS stempel kregen en onterecht geen persoonlijke betalingsregeling kregen.

Hoe is de O/GS-tegemoetkoming opgebouwd?

Tijdens de integrale behandeling van uw zaak onderzoeken wij wat er precies is gebeurd. Komt u in aanmerking voor de O/GS-tegemoetkoming? Dan kijken we hoeveel kinderopvangtoeslag u moest terugbetalen. Uw tegemoetkoming is 30% van dat bedrag.

Zodra dit onderzoek klaar is, krijgt u de uitkomst. Dat heet een beschikking. In de beschikking staat welk bedrag u krijgt. En ook hoe dit bedrag is opgebouwd.

A. Kinderopvangtoeslag die u moest terugbetalen

In het overzicht staat hoeveel geld u per toeslagjaar moest terugbetalen. Bij elk jaar staat een beschikkingsnummer. Met de beschikkingsnummers kunt u de beschikkingen terugvinden die over deze bedragen gaan. Uw persoonlijk zaakbehandelaar kan u hierbij helpen.

B. Totaalbedrag

Dit is het totaalbedrag dat u moest terugbetalen. Dus alle jaren bij elkaar opgeteld.

C. Tegemoetkoming (30% van B)

U krijgt een standaard tegemoetkoming van 30% van het bedrag dat u moest terugbetalen. Dit is dus het bedrag waar u recht op hebt.

Verrekeningen

Misschien hebt u eerder al geld van ons gekregen. Bijvoorbeeld vanuit de Catshuisregeling. Of een voorschot. Dat bedrag trekken wij af van uw tegemoetkoming.

Een voorbeeld: U moest over de periode 2014-2016 in totaal € 25.000 terugbetalen.  Dan hebt u recht op 30% van € 25.000, dus € 7.500. Hebt u vanuit de Catshuisregeling al € 30.000 gekregen? Dan verrekenen wij dat. In dit geval betekent dit dat u nu geen geld meer krijgt. Want u hebt al een hoger bedrag gekregen. U hoeft ook niks terug te betalen. Want de € 30.000 uit de Catshuisregeling hoeft u nooit terug te betalen.

Voorbeeldberekening O/GS

Aan de hand van voorbeelden laten we zien hoe we de vergoeding berekenen. En wat dat betekent voor de verschillende persoonlijke situaties van de voorbeeldpersonen. Dit doen wij in 2 stappen.

Wat gebeurt er met het stempel O/GS bij mijn naam?

Blijkt dat wij u onterecht een O/GS stempel hebben gegeven? Dan verwijderen wij dat uit onze systemen.

Wat moet ik doen als ik meer schade heb?

Hebt u meer schade dan het bedrag dat u vergoed krijgt? Dan kunt u de Commissie Werkelijke Schade vragen om naar uw situatie te kijken. Deze commissie onderzoekt of u recht hebt op meer geld.

Kan ik nog steeds een O/GS-stempel krijgen?

Nee, een O/GS stempel krijgen is niet meer mogelijk.

Verder lezen

Deel deze pagina

Op deze pagina