Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Opzet of grove schuld regeling - stappen en rekenvoorbeelden

Komt u in aanmerking voor een vergoeding Opzet of Grove schuld (O/GS)? Dan bepalen wij per toeslagjaar de hoogte van die vergoeding. Dat doen we in 2 stappen.

Aan de hand van voorbeelden laten we zien hoe we de O/GS tegemoetkoming berekenen. En wat dat betekent voor de verschillende persoonlijke situaties van de voorbeeldpersonen.

Situatie Fatma

Fatma moest in 2010 en 2011 haar ontvangen kinderopvangtoeslag van € 20.000 terugbetalen. Ze heeft op 1 mei 2021 vanuit de Catshuisregeling € 30.000 gekregen.

Situatie Simone

Simone moest in 2015 haar ontvangen kinderopvangtoeslag van € 5.000 terugbetalen. Ze heeft nog geen € 30.000 gekregen. Ze heeft in januari 2021 wel een voorschot van € 5.000 gehad.

Situatie John

John moest over de periode 2012 t/m 2015 zijn ontvangen kinderopvangtoeslag van € 35.000 terugbetalen. John heeft op 1 mei 2021 € 30.000 gekregen vanuit de Catshuisregeling. Tijdens de integrale beoordeling blijkt dat hij ook in 2016 en 2017 gedupeerd was. Voor deze jaren heeft John recht op € 24.500 vanuit de compensatieregeling.

Stap 1. Bepalen totaalbedrag van de O/GS tegemoetkoming

Over het totale bedrag van de kinderopvangtoeslag die u moest terugbetalen wordt 30% berekend als O/GS tegemoetkoming.

De hoogte van de tegemoetkoming voor de voorbeeldpersonen

Fatma moest in 2010 en 2011 een bedrag van € 20.000 aan kinderopvangtoeslag terugbetalen. Fatma krijgt nu een tegemoetkoming O/GS van 30% over € 20.000. Dat is een bedrag van € 6.000.

Simone moest in 2015 een bedrag van € 5.000 aan kinderopvangtoeslag terugbetalen. Simone krijgt een tegemoetkoming O/GS van 30% over € 5.000. Dat is € 1.500.

John moest over de periode 2012 t/m 2015 € 35.000 aan kinderopvangtoeslag terugbetalen. John krijgt een tegemoetkoming O/GS van 30% over € 35.000. Dat is een bedrag van € 10.500.

O/GS-beschikking

In een O/GS-beschikking zien de voorbeelden er zó uit:

FatmaSimoneJohn
Totaal van de oorspronkelijke terugvorderingsbeschikking(en)€ 20.000€ 5.000€ 35.000
O/GS-tegemoetkoming 30%€ 6.000€ 1.500€ 10.500

Stap 2. Verrekening van eerder uitgekeerde bedragen

In de Catshuisregeling staat dat elke ouder die zich heeft aangemeld voor een herstelregeling van de kinderopvangtoeslag en die gedupeerd is door problemen met de kinderopvangtoeslag recht heeft op een minimum vergoeding van € 30.000. Het kan zijn dat u dit bedrag al hebt gekregen. Is het bedrag van uw totale O/GS tegemoetkoming hoger dan € 30.000? Dan krijgt u het meerdere ook uitbetaald.

2 situaties

U hebt al € 30.000 gekregen:

  • Is het bedrag van de O/GS-tegemoetkoming meer dan € 30.000? Dan krijgt u het verschil bijbetaald.
  • Is het bedrag van O/GS-tegemoetkoming lager dan € 30.000? Dan krijgt u geen extra geld. Maar u mag het bedrag dat u meer hebt gekregen, houden. U hoeft dat nooit meer terug te betalen.

U hebt nog geen € 30.000 gekregen:

  • Is het bedrag waar u recht op hebt vanuit O/GS lager dan € 30.000? Dan krijgt u in totaal tóch € 30.000. Als u al een bedrag van ons hebt gehad, dan vullen we dat bedrag aan tot € 30.000.
  • Let op: het bedrag wordt alleen aangevuld als het originele bedrag dat u moest terugbetalen in een toeslagjaar een bedrag was van € 1500,- of hoger. Is het bedrag van uw terugvorderingen (per toeslagjaar) lager dan € 1500,- dan wordt dat bedrag niet verder aangevuld tot € 30.000,-.
  • Is het bedrag waar u recht op hebt vanuit O/GS hoger dan € 30.000? Dan krijgt u dat volledige bedrag betaald. Als u al een bedrag van ons hebt gehad, dan vullen we dat bedrag aan tot het bedrag waar u recht op hebt.
De hoogte van het totaalbedrag voor de voorbeeldpersonen

Fatma heeft recht op € 6.000 aan O/GS-tegemoetkoming. Ze heeft op 1 mei 2021 vanuit de Catshuisregeling al € 30.000 gekregen. Dat bedrag is hoger dan die € 6.000 volgens de O/GS-tegemoetkoming. Zij krijgt daarom niets meer betaald, maar ze hoeft het extra bedrag van € 24.000 niet terug te betalen. Het extra bedrag van € 24.000 is van haar.

Simone heeft recht op € 1.500 aan O/GS-tegemoetkoming. Zij heeft nog geen € 30.000 gekregen. Zij heeft in januari wel een voorschot van € 5.000 gehad. Haar totale bedrag (O/GS + voorschot) is lager dan € 30.000, maar zij krijgt toch in totaal € 30.000. We betalen haar daarom  € 25.000 (€ 30.000 – € 5.000) uit.

John heeft recht op € 10.500 aan O/GS-tegemoetkoming. Nu blijkt dat hij ook in 2016 én 2017 gedupeerd was en hiervoor is een bedrag aan compensatie berekend van € 24.500. Zijn totale bedrag aan O/GS-tegemoetkoming en compensatie komt daardoor uit op € 35.000. John heeft op 1 mei 2021 € 30.000 gekregen. Dat bedrag wordt daarom in mindering gebracht op zijn volledige compensatiebedrag. Hij krijgt het resterende bedrag uitbetaald: € 35.000 – € 30.000 = € 5.000.

O/GS-beschikking

In een O/GS-beschikking ziet dit er zó uit.

FatmaSimoneJohn
Totaal O/GS tegemoetkoming€ 6.000€ 1.500€ 10.500
Totaal compensatieregeling€ 0€ 0€ 24.500
AF: Eerste betaling€ 0€ 5.000€ 0
AF: Bedrag van Catshuisregeling (€ 30.000)€ 30.000€ 0€ 30.000
Nog uit te betalen€ 0€ 25.000€ 5.000

Verder lezen

Deel deze pagina