Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Tegemoetkoming opzet en grove schuld

Bij sommige ouders dacht de overheid dat zij expres fouten hadden gemaakt in hun aanvraag voor kinderopvangtoeslag. Zij kregen daarom het stempel Opzet / Grove Schuld (O/GS). Bij veel ouders bleek dit onterecht. Daarom krijgen deze ouders een tegemoetkoming.

Wanneer krijgt u een tegemoetkoming O/GS?

U krijgt een tegemoetkoming O/GS als u geld moest terugbetalen, maar daarbij onterecht het stempel O/GS had gekregen. De overheid ging er vanuit dat u expres fouten maakte toen u de kinderopvangtoeslag aanvroeg. Maar dat had u niet gedaan. U bent bijvoorbeeld alleen vergeten informatie aan te leveren.

Omdat u het stempel O/GS had, kreeg u geen persoonlijke betalingsregeling. U kreeg hoogstens een standaard betalingsregeling. U moest uw volledige schuld binnen 2 jaar afbetalen en raakte hierdoor in de financiële problemen.

Let op!  Belangrijke informatie

Hebt u het stempel O/GS én bent u volgens vooringenomenheid of volgens hardheid behandeld? En wilt u weten hoe we in die situatie uw compensatie berekenen? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw persoonlijk zaakbehandelaar. Die helpt u graag verder.

Hoeveel geld u krijgt, rekenen we zorgvuldig uit

Komt u in aanmerking voor de tegemoetkoming O/GS? Dan kijken we hoeveel kinderopvangtoeslag u moest terugbetalen. Uw tegemoetkoming is 30% van dat bedrag.

We onderzoeken eerst wat er precies is gebeurd. Zodra dit onderzoek klaar is, krijgt u de uitkomst. Dat heet een beschikking. In de beschikking staat welk bedrag u krijgt. En ook hoe dit bedrag is opgebouwd.

Uitleg van de berekening

Hieronder laten we zien uit welke delen uw tegemoetkoming O/GS bestaat.

A. Kinderopvangtoeslag die u moest terugbetalen

In het overzicht staat hoeveel geld u per toeslagjaar moest terugbetalen. Bij elk jaar staat een beschikkingsnummer. Met de beschikkingsnummers kunt u de beschikkingen terugvinden die over deze bedragen gaan. Uw persoonlijk zaakbehandelaar kan u hierbij helpen.

B. Totaalbedrag

Dit is het totaalbedrag dat u moest terugbetalen. Dus alle jaren bij elkaar opgeteld.

C. Tegemoetkoming (30% van B)

U krijgt een standaard tegemoetkoming van 30% van het bedrag dat u moest terugbetalen. Dit is dus het bedrag waar u recht op hebt.

Verrekeningen

Misschien hebt u eerder al geld van ons gekregen. Bijvoorbeeld vanuit de Catshuisregeling. Of een voorschot. Dat bedrag trekken wij af van uw tegemoetkoming.

Een voorbeeld: U moest over de periode 2014-2016 in totaal € 25.000 terugbetalen.  Dan hebt u recht op 30% van € 25.000, dus € 7.500. Hebt u vanuit de Catshuisregeling al € 30.000 gekregen? Dan verrekenen wij dat. In dit geval betekent dit dat u nu geen geld meer krijgt. Want u hebt al een hoger bedrag gekregen. U hoeft ook niks terug te betalen. Want de € 30.000 uit de Catshuisregeling hoeft u nooit terug te betalen.

Voorbeeldberekening O/GS

Aan de hand van voorbeelden laten we zien hoe we de vergoeding berekenen. En wat dat betekent voor de verschillende persoonlijke situaties van de voorbeeldpersonen. Dit doen wij in 2 stappen.

Wat gebeurt er met het stempel O/GS bij mijn naam?

Blijkt dat wij u onterecht een O/GS-stempel hebben gegeven? Dan verwijderen wij dat uit onze systemen.

Ik heb het stempel O/GS en ik ben óók vooringenomen of volgens hardheid behandeld. Wat betekent dit voor mijn compensatie?

Hebt u het stempel O/GS én bent u volgens vooringenomenheid of volgens hardheid behandeld? Dan komt u misschien in aanmerking voor beide regelingen. Uw persoonlijk zaakbehandelaar kan u hier meer over vertellen.

Lees meer over vooringenomenheid
Lees meer over hardheid

Wat moet ik doen als ik meer schade heb?

Hebt u meer schade dan het bedrag dat u vergoed krijgt? Dan kunt u de Commissie Werkelijke Schade vragen om naar uw situatie te kijken. Deze commissie onderzoekt of u recht hebt op meer geld.

Kan ik nog steeds een O/GS-stempel krijgen?

Nee, een O/GS-stempel krijgen is niet meer mogelijk.

Verder lezen

Deel deze pagina