Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Verzoek aanvullende schade indienen

Denkt u dat uw werkelijke schade hoger is dan het herstelbedrag dat uit uw integrale beoordeling is gekomen? Misschien is de aanvullende compensatie voor u bedoeld. Op deze pagina leest u wat dit is en hoe u het aanvraagt.

Bij uw integrale beoordeling onderzoeken wij wat het herstelbedrag is waar u recht op hebt. Dit doen we op basis van feitelijke gegevens die bij ons bekend zijn. Zoals bijvoorbeeld de jaren waarover u onterecht kinderopvangtoeslag moest terugbetalen. Maar uw werkelijke schade kan groter zijn.

Werkelijke schade

Uw werkelijke schade is het herstelbedrag uit uw integrale beoordeling plus eventuele extra schade die bij ons onbekend is. Deze extra schade kan zijn:

  • emotionele schade van u en/of uw gezin;
  • kosten voor vervangende kinderopvang;
  • vermogensschade (bijvoorbeeld omdat u spullen moest verkopen voor een te lage prijs);
  • inkomensschade omdat u minder kon werken;
  • kosten door studievertraging.

Is uw werkelijke schade hoger dan het herstelbedrag waar u recht op hebt? Dan kunt u zich aanmelden voor een verzoek aanvullende schade tot 1 januari 2025. Op dit moment kan dit alleen nog bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS). Vanaf begin 2024 kunt u zich voor aanvullende schade ook aanmelden bij de Stichting (Gelijk)waardig Herstel.

Let op: het kan zijn dat uw werkelijke schade lager is dan het herstelbedrag dat u krijgt na de integrale beoordeling. In dat geval komt u niet in aanmerking voor een aanvullende compensatie. Voorbeeld: uit de integrale beoordeling blijkt dat u € 10.000 schade heeft door de problemen met de kinderopvangtoeslag. En u hebt € 15.000 extra schade door bijvoorbeeld verlies van uw inkomen. Uw werkelijke schade is dan € 10.000 en € 15.000 = € 25.000. Als gedupeerde hebt u door de Catshuisregeling sowieso recht op € 30.000. Uw herstelbedrag is dan dus hoger dan uw werkelijke schade. Daardoor komt u niet in aanmerking voor een aanvullende compensatie.

Aanmelden voor verzoek aanvullende schade CWS

De CWS kan uw werkelijke schade pas onderzoeken als uw integrale beoordeling is afgerond. Dit betekent dat u van ons een definitieve beschikking hebt gekregen. In deze beschikking staat wat uw herstelbedrag is. En hoe dit bedrag is berekend. Hebt u extra schade die niet in die berekening is meegenomen? Dan kunt u zich aanmelden bij de CWS voor een verzoek aanvullende schade.

Behandeling van uw verzoek

De CWS onderzoekt wat uw werkelijke schade is. En of de aanvullende compensatie voor u bedoeld is. Na het onderzoek stelt de CWS een advies op voor UHT. Wij beoordelen dit advies en beslissen of u aanvullende compensatie krijgt. Hierna krijgt u een brief met de uitkomst en uitleg over hoe wij de beslissing namen. Wilt u meer weten over hoe uw verzoek beoordeeld is? Lees dan over de werkwijze tussen UHT en de CWS.

Stichting (Gelijk)waardig Herstel

Stichting (Gelijk)waardig Herstel is een onafhankelijke stichting van en voor getroffen ouders en hun gezinnen, met onafhankelijke schadespecialisten. Samen met de Stichting stelt u het verhaal over uw leven op, voor en na de problemen met de kinderopvangtoeslag. Op basis van vaste bedragen stelt de Stichting vervolgens uw schadeposten vast. U sluit deze route af met een vaststellingsovereenkomst.

Op de website van Stichting (Gelijk)waardig Herstel vindt u meer informatie over deze route. Daar kunt u zich ook aanmelden.

Tip!  Gratis hulp van een advocaat

Wilt u hulp bij het indienen van uw verzoek voor aanvullende compensatie? U kunt gebruikmaken van gratis hulp van een advocaat.

Oneens met beslissing over uw werkelijke schade

Bent u het oneens met onze beslissing over uw werkelijke schade na uw verzoek voor aanvullende compensatie? Dat is vervelend. U kunt als u vragen hebt altijd contact opnemen met het nazorgteam. Zij kunnen u misschien helpen om duidelijkheid te krijgen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing.

Verder lezen

Deel deze pagina