Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Bezwaar maken

Bent u het oneens met een beslissing die wij namen over uw persoonlijke herstelaanvraag? Of bent u op een andere manier ontevreden over ons? Dan kunt u in bepaalde situaties bezwaar maken. Op deze pagina leest u wanneer u bezwaar kunt maken. Hoe u bezwaar kunt maken. En hoe wij uw bezwaar verder behandelen.

Bezwaar maken betekent dat u ons de opdracht geeft om nog een keer goed te kijken naar een beslissing die wij namen. Hebben wij een fout gemaakt bij het maken van die beslissing? Dan herstellen we de fout.

Bezwaar maken kan lastig zijn. Misschien vindt u het fijn als iemand u hiermee helpt? Er is gratis rechtsbijstand voor u beschikbaar. Of u kunt iemand machtigen die namens u bezwaar maakt.

U wilt niet in bezwaar gaan, maar u heeft wel vragen over een beslissing van ons. Neemt u dan contact op met ons Serviceteam. Misschien kunnen wij u op een andere manier helpen.

Bezwaar maken uitgelegd per situatie

Iedere situatie is anders. En soms is bezwaar maken niet mogelijk. Hieronder leest u per situatie hoe u bezwaar kunt maken. Of wat u kunt doen als bezwaar maken niet mogelijk is.

Kindregeling

De geldbedragen van de kindregeling staan in de Wet hersteloperatie toeslagen (herstelwet). Dit betekent dat de geldbedragen per leeftijdsgroep wettelijk zijn vastgelegd door de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Wij moeten ons houden aan deze geldbedragen. En mogen hier niet van afwijken. Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met ons.

Ex-toeslagpartnerregeling

Het geldbedrag van de ex-toeslagpartner staat in de aanvullende Wet hersteloperatie toeslagen (herstelwet). Dit betekent dat het geldbedrag van € 10.000 wettelijk is vastgelegd door de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Wij moeten ons houden aan de hoogte van dit geldbedrag. En kunnen dit bedrag niet verhogen of verlagen in bezwaar. Heeft u meer schade dan € 10.000, maak dan gebruik van Hulp bij meer schade. Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met ons.

Beslistermijn UHT

Het is alleen mogelijk om bezwaar te maken tegen een beslissing die wij namen. Maar het kan natuurlijk zijn dat u ontevreden bent over onze beslistermijn. Bijvoorbeeld omdat het te lang duurt voordat wij een beslissing nemen. U kunt ons dan in gebreke stellen.

Beslissing over eerste toets

Bent u het oneens met de uitkomst van uw eerste toets? Bijvoorbeeld omdat u (nu) geen € 30.000 krijgt? Of omdat u vindt dat u recht hebt op een hoger bedrag dan € 30.000? Dan kunt u bezwaar maken.

U kunt er ook voor kiezen om eerst contact met ons op te nemen om de uitkomst van de eerste toets te bespreken. Tijdens dat gesprek geeft u misschien extra informatie waardoor u alsnog in aanmerking komt voor € 30.000. Ook hebt u na de eerste toets nog recht op een integrale beoordeling. Als u dat wilt.

Voorlopige beschikking integrale beoordeling

Het is alleen mogelijk om bezwaar te maken tegen de definitieve beschikking van de integrale beoordeling. Als u ontevreden bent over de voorlopige beschikking kunt u een zienswijze indienen. Een zienswijze is een moment waarop u samen met ons de voorlopige beschikking van uw integrale beoordeling bespreekt.

Definitieve beschikking integrale beoordeling

U kunt bezwaar maken tegen de definitieve beschikking van uw integrale beoordeling.

Let op: wilt u bezwaar maken omdat u meer schade hebt dan het bedrag dat u krijgt? Omdat u bijvoorbeeld extra kosten heeft door inkomensverlies of emotioneel leed? Dan kunt u ook naar de Commissie Werkelijke Schade. De Commissie Werkelijke Schade kijkt of uw werkelijke schade hoger is dan het bedrag dat u krijgt. En of u een aanvullende schadevergoeding zou moeten krijgen.

Beslissing over uw werkelijke schade

U kunt bezwaar maken tegen een beslissing van UHT na advies van de Commissie Werkelijke Schade. Bijvoorbeeld als u vindt dat de aanvullende schadevergoeding niet genoeg is.

Noodvoorziening

De Noodvoorziening is een eenmalige gift aan ouders van maximaal € 750. Het bedrag kan ook lager zijn dan € 750 en is afhankelijk van uw situatie.

Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met ons. Bent u het niet eens met de beslissing op uw verzoek voor een Noodvoorziening?

Ontvangst van uw bezwaar

Wij ontvangen uw bezwaar. Dan kijken we direct waar uw bezwaar over gaat. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u een ontvangstbevestiging van ons.

Als we uw bezwaar gaan behandelen, wordt u gebeld door een UHT-medewerker. U kunt dan vertellen waarom u in bezwaar bent gegaan. De medewerker kan een toelichting geven op uw dossier en beantwoordt uw vragen over de beschikking. Samen met u zoeken we naar een passende oplossing voor uw bezwaar. Als u een gemachtigde heeft, dan nemen wij contact op met uw gemachtigde.

Behandeling van uw bezwaar

Wij ontvangen veel bezwaren. Elk bezwaar bekijken we zorgvuldig en dat kost vaak veel tijd. Daarom heeft het kabinet besloten dat UHT vanaf 26 oktober 2023 niet meer elk bezwaar apart hoeft voor te leggen aan de Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC). Zo kunnen wij u beter en sneller helpen met uw bezwaar.

Als u vóór 26 oktober een bezwaar hebt ingediend tegen een beslissing integrale beoordeling of besluit aanvullende compensatie werkelijke schade, dan geldt er ‘overgangsrecht’. Dit betekent dat u het recht houdt op een advies van de BAC. Bezwaren tegen de eerste toets die zijn ingediend vóór 26 oktober 2023 behandelt UHT zelf.

Meer informatie over de wijziging vindt u in het nieuwsbericht Verandering in behandeling bezwaren.

Advieslijnen BAC

UHT behandelt meer bezwaren zonder advies van de BAC. Bij de behandeling van uw bezwaar maken wij gebruik van de adviezen die de BAC al eerder heeft gegeven. Dit noemen wij advieslijnen. Meer informatie over de advieslijnen vindt u in het document Advieslijnen Bezwaarschiftenadviescommissie. Hebt u vragen over deze advieslijnen? Neemt u dan contact op met uw advocaat of gemachtigde.

Onze tip: maak kopieën

Maak kopieën van de stukken die u inbrengt, zoals van het bezwaarschrift en de beschikking waartegen u in bezwaar gaat. Als u het dossier ontvangt staan deze bezwaarstukken ook in uw dossier, maar het is altijd fijn om de documenten ook zelf te hebben zonder dat u uw dossier ontvangt.

Bezwaar per onderwerp

De behandeling van uw bezwaar hangt af van het onderwerp van uw bezwaar.

Kindregeling

Wij moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over uw bezwaar. Onze beslistermijn gaat in op de dag dat u voor het laatst uw bezwaar kon indienen.

De beslistermijn mogen wij met maximaal 6 weken verlengen. Is het nodig om de beslistermijn te verlengen? Dan laten wij u dat weten voordat de eerste beslistermijn voorbij is. Is de beslistermijn voorbij en hebt u geen reactie van ons gekregen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Wij bellen u om uw bezwaar met u te bespreken.

Integrale beoordeling

Wij moeten binnen 12 weken een beslissing nemen over uw bezwaar. Onze beslistermijn gaat in op de dag dat u voor het laatst uw bezwaar kon indienen.

De beslistermijn mogen wij met maximaal 6 weken verlengen. Is het nodig om de beslistermijn te verlengen? Dan laten wij u dat weten voordat de eerste beslistermijn voorbij is. Is de beslistermijn voorbij en hebt u geen reactie van ons gekregen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

U krijgt een brief met daarin onze beslissing over uw bezwaar. In de brief staat ook waarom we deze beslissing namen. En wat de gevolgen zijn. Bijvoorbeeld of u wel of niet meer geld krijgt. Bent u het oneens met onze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan.

Commissie Werkelijke Schade

Wij moeten binnen 12 weken een beslissing nemen over uw bezwaar. Onze beslistermijn gaat in op de dag dat u voor het laatst uw bezwaar kon indienen.

De beslistermijn mogen wij met maximaal 6 weken verlengen. Is het nodig om de beslistermijn te verlengen? Dan laten wij u dat weten voordat de eerste beslistermijn voorbij is. Is de beslistermijn voorbij en hebt u geen reactie van ons gekregen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

U krijgt een brief met daarin onze beslissing over uw bezwaar. In de brief staat ook waarom we deze beslissing namen. En wat de gevolgen zijn. Bijvoorbeeld of u wel of niet meer geld krijgt. Bent u het oneens met onze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan.

Een ander onderwerp

Wij moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over uw bezwaar. Onze beslistermijn gaat in op de dag dat u voor het laatst uw bezwaar kon indienen.

De beslistermijn mogen wij met maximaal 6 weken verlengen. Is het nodig om de beslistermijn te verlengen? Dan laten wij u dat weten voordat de eerste beslistermijn voorbij is. Is de beslistermijn voorbij en hebt u geen reactie van ons gekregen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

U krijgt een brief met daarin onze beslissing over uw bezwaar. In de brief staat ook waarom we deze beslissing namen. En wat de gevolgen zijn. Bijvoorbeeld of u wel of niet meer geld krijgt. Bent u het oneens met onze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan.

Mediation bij bezwaar integrale beoordeling

Het is belangrijk dat u zich gehoord en gekend voelt. En dat u begrijpt op basis van welke redenen wij tot een besluit op een bezwaarschrift tegen de integrale beoordeling komen. Dat is nu niet altijd het geval. Soms is er een betere manier dan het behandelen van een bezwaar om antwoord te krijgen op een vraag of verzoek. Daarom zijn we gestart met mediation. Meer informatie over mediation


Deel deze pagina

Op deze pagina