Ga direct naar de inhoud

Bezwaar maken

Bent u het oneens met een beslissing die wij namen over uw persoonlijke herstelaanvraag? Of bent u op een andere manier ontevreden over ons? Dan kunt u in bepaalde situaties bezwaar maken. Op deze pagina leest u wanneer u bezwaar kunt maken. Hoe u bezwaar kunt maken. En hoe wij uw bezwaar verder behandelen.

Bezwaar maken betekent dat u ons de opdracht geeft om nog een keer goed te kijken naar een beslissing die wij namen. Hebben wij een fout gemaakt bij het maken van die beslissing? Dan herstellen we de fout.

Bezwaar maken kan lastig zijn. Misschien vindt u het fijn als iemand u hiermee helpt? Er is gratis rechtsbijstand voor u beschikbaar. Of u kunt iemand machtigen die namens u bezwaar maakt.

U wilt niet in bezwaar gaan, maar u heeft wel vragen over een beslissing van ons. Neemt u dan contact op met ons Serviceteam. Misschien kunnen wij u op een andere manier helpen.

Bezwaar maken uitgelegd per situatie

Iedere situatie is anders. En soms is bezwaar maken niet mogelijk. Hieronder leest u per situatie hoe u bezwaar kunt maken. Of wat u kunt doen als bezwaar maken niet mogelijk is.

Kindregeling

De geldbedragen van de kindregeling staan in de Wet hersteloperatie toeslagen (herstelwet). Dit betekent dat de geldbedragen per leeftijdsgroep wettelijk zijn vastgelegd door de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Wij moeten ons houden aan deze geldbedragen. En mogen hier niet van afwijken. Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met ons.

Ex-toeslagpartnerregeling

Het geldbedrag van de ex-toeslagpartner staat in de aanvullende Wet hersteloperatie toeslagen (herstelwet). Dit betekent dat het geldbedrag van € 10.000 wettelijk is vastgelegd door de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Wij moeten ons houden aan de hoogte van dit geldbedrag. En kunnen dit bedrag niet verhogen of verlagen in bezwaar. Heeft u meer schade dan € 10.000, maak dan gebruik van Hulp bij meer schade. Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met ons.

Beslistermijn UHT

Het is alleen mogelijk om bezwaar te maken tegen een beslissing die wij namen. Maar het kan natuurlijk zijn dat u ontevreden bent over onze beslistermijn. Bijvoorbeeld omdat het te lang duurt voordat wij een beslissing nemen. U kunt ons dan in gebreke stellen.

Beslissing over eerste toets

Bent u het oneens met de uitkomst van uw eerste toets? Bijvoorbeeld omdat u (nu) geen € 30.000 krijgt? Of omdat u vindt dat u recht hebt op een hoger bedrag dan € 30.000? Dan kunt u bezwaar maken.

U kunt er ook voor kiezen om eerst contact met ons op te nemen om de uitkomst van de eerste toets te bespreken. Tijdens dat gesprek geeft u misschien extra informatie waardoor u alsnog in aanmerking komt voor € 30.000. Ook hebt u na de eerste toets nog recht op een integrale beoordeling. Als u dat wilt.

Voorlopige beschikking integrale beoordeling

Het is alleen mogelijk om bezwaar te maken tegen de definitieve beschikking van de integrale beoordeling. Als u ontevreden bent over de voorlopige beschikking kunt u een zienswijze indienen. Een zienswijze is een moment waarop u samen met ons de voorlopige beschikking van uw integrale beoordeling bespreekt.

Definitieve (afwijzende) beschikking integrale beoordeling

U kunt bezwaar maken tegen de uitkomst van de integrale beoordeling als u een definitieve (afwijzende) beschikking hebt gekregen.

Definitieve beschikking integrale beoordeling

U kunt bezwaar maken tegen de definitieve beschikking van uw integrale beoordeling.

Let op: wilt u bezwaar maken omdat u meer schade hebt dan het bedrag dat u krijgt? Omdat u bijvoorbeeld extra kosten heeft door inkomensverlies of emotioneel leed? Dan kunt u ook naar de Commissie Werkelijke Schade. De Commissie Werkelijke Schade kijkt of uw werkelijke schade hoger is dan het bedrag dat u krijgt. En of u een aanvullende schadevergoeding zou moeten krijgen.

Beslissing van de Commissie Werkelijke Schade

U kunt bezwaar maken tegen een beslissing van de Commissie Werkelijke Schade. Bijvoorbeeld als u vindt dat de aanvullende schadevergoeding niet genoeg is.

Beslissing over uw eerder ingediende bezwaar

Hebt u eerder een bezwaar ingediend? En bent u het oneens met onze beslissing op dat bezwaar? U kunt dan geen bezwaar maken tegen die beslissing. Wel kunt u in beroep gaan tegen onze beslissing over uw bezwaar.

Uw persoonlijk zaakbehandelaar

U kunt alleen bezwaar maken tegen een beslissing die wij namen. Maar het kan natuurlijk zijn dat u ontevreden bent over uw persoonlijk zaakbehandelaar. Er zijn dan verschillende oplossingen mogelijk.

Ontevreden over hoe wij uw persoonlijke situatie beoordelen

U kunt alleen bezwaar maken tegen een beslissing die wij namen. Maar het kan natuurlijk zijn dat u ontevreden bent over hoe wij uw persoonlijke situatie behandelen. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij u niet goed te woord staan. U kunt dan een klacht tegens ons indienen.

Ontvangst van uw bezwaar

Wij ontvangen uw bezwaar. Dan kijken wij direct waar uw bezwaar over gaat.

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u een ontvangstbevestiging van ons.

Wij ontvangen veel bezwaren. Wij vinden het belangrijk om alle bezwaren zorgvuldig en zo snel mogelijk te behandelen. Daarom duurt het soms helaas langer om uw bezwaar in behandeling te nemen. Wij proberen u binnen 18 weken onze reactie te sturen. Maar meestal duurt het langer. Dat vinden wij ook vervelend. Daarom verbeteren wij steeds onze processen en nemen meer medewerkers aan.

Als wij uw bezwaar gaan behandelen, dan wordt u of uw gemachtigde gebeld door een UHT medewerker die uw bezwaar gaat behandelen. U kunt dan vertellen waarom u in bezwaar bent gegaan. De medewerker kan een toelichting geven op uw dossier en uw vragen over de beschikking beantwoorden.

Behandeling van uw bezwaar

De behandeling van uw bezwaar hangt af van het onderwerp van uw bezwaar. En of de Bezwaarschriftenadviescommissie advies moet geven.

Kindregeling

Wij moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over uw bezwaar. Onze beslistermijn gaat in op de dag dat u voor het laatst uw bezwaar kon indienen.

De beslistermijn mogen wij met maximaal 6 weken verlengen. Is het nodig om de beslistermijn te verlengen? Dan laten wij u dat weten voordat de eerste beslistermijn voorbij is. Is de beslistermijn voorbij en hebt u geen reactie van ons gekregen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Wij bellen u om uw bezwaar met u te bespreken.

Integrale beoordeling

Wij moeten binnen 12 weken een beslissing nemen over uw bezwaar. Onze beslistermijn gaat in op de dag dat u voor het laatst uw bezwaar kon indienen.

De beslistermijn mogen wij met maximaal 6 weken verlengen. Is het nodig om de beslistermijn te verlengen? Dan laten wij u dat weten voordat de eerste beslistermijn voorbij is. Is de beslistermijn voorbij en hebt u geen reactie van ons gekregen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

U krijgt een brief met daarin onze beslissing over uw bezwaar. In de brief staat ook waarom we deze beslissing namen. En wat de gevolgen zijn. Bijvoorbeeld of u wel of niet meer geld krijgt. Bent u het oneens met onze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan.

Commissie Werkelijke Schade

Wij moeten binnen 12 weken een beslissing nemen over uw bezwaar. Onze beslistermijn gaat in op de dag dat u voor het laatst uw bezwaar kon indienen.

De beslistermijn mogen wij met maximaal 6 weken verlengen. Is het nodig om de beslistermijn te verlengen? Dan laten wij u dat weten voordat de eerste beslistermijn voorbij is. Is de beslistermijn voorbij en hebt u geen reactie van ons gekregen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

U krijgt een brief met daarin onze beslissing over uw bezwaar. In de brief staat ook waarom we deze beslissing namen. En wat de gevolgen zijn. Bijvoorbeeld of u wel of niet meer geld krijgt. Bent u het oneens met onze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan.

Een ander onderwerp

Wij moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over uw bezwaar. Onze beslistermijn gaat in op de dag dat u voor het laatst uw bezwaar kon indienen.

De beslistermijn mogen wij met maximaal 6 weken verlengen. Is het nodig om de beslistermijn te verlengen? Dan laten wij u dat weten voordat de eerste beslistermijn voorbij is. Is de beslistermijn voorbij en hebt u geen reactie van ons gekregen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

U krijgt een brief met daarin onze beslissing over uw bezwaar. In de brief staat ook waarom we deze beslissing namen. En wat de gevolgen zijn. Bijvoorbeeld of u wel of niet meer geld krijgt. Bent u het oneens met onze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan.

Mediation bij bezwaar Integrale beoordeling

Het is belangrijk dat u zich gehoord en gekend voelt. En dat u begrijpt op basis van welke redenen wij tot een besluit op een bezwaarschrift tegen de Integrale beoordeling komen. Dat is nu niet altijd het geval. Soms is er een betere manier dan het behandelen van een bezwaar om antwoord te krijgen op een vraag of verzoek. Daarom zijn we gestart met mediation. Meer informatie over mediation

Verder lezen


Deel deze pagina

Op deze pagina