Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In gebreke stellen

Hebt u zich aangemeld voor herstel? Of hebt u bezwaar gemaakt tegen een beslissing? Dan moeten wij daar binnen een bepaalde tijd op reageren. Doen wij dat niet? Dan kunt u ons in bepaalde situaties in gebreke stellen. Op deze pagina leest u wanneer u ons in gebreke kunt stellen. Hoe u dat doet. En hoe wij uw ingebrekestelling behandelen.

In gebreke stellen betekent dat u ons laten weten dat wij ons niet houden aan de (wettelijke) beslistermijn. En dat u alsnog binnen 2 weken een beslissing wilt op bijvoorbeeld uw bezwaarschrift.

Vindt u het fijn als iemand u helpt met ons in gebreke te stellen? U kunt iemand machtigen die ons namens u in gebreke stelt. Heeft u hulp nodig bij het schriftelijk indienen van een ingebrekestelling? Dan kunt u ook terecht bij het Juridisch Loket.

In gebreke stellen uitgelegd per situatie

Iedere situatie is anders. En soms is het niet mogelijk om ons in gebreke te stellen. Hieronder leest u per situatie of u ons in gebreke kunt stellen. En hoe u dat kunt doen.

Bij eerste toets

U moet binnen 6 maanden na uw aanmelding bij UHT een beschikking over uw eerste toets van ons krijgen. Hebt u na 6 maanden geen beschikking gekregen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Let op: hebt u wel een beschikking over uw eerste toets gekregen? Maar bent u het oneens met de uitkomst die in de beschikking staat? Dan kunt u ons niet in gebreke stellen. U kunt wel bezwaar maken tegen de beschikking.

Hebt u niet op tijd een beschikking gekregen? Dan kunt u ons zo in gebreke stellen:

 1. Download formulier 'Ingebrekestelling' (pdf)
  Het gebruik van dit formulier zorgt voor een snellere behandeling van uw ingebrekestelling.
 2. Print het formulier uit
 3. Maak een kopie voor uw eigen administratie
 4. Verstuur het formulier per post (geen postzegel nodig): Belastingdienst/Toeslagen
  Antwoordnummer 21360
  6400 TZ Heerlen

Let op: hebt u alleen voor uw ingebrekestelling iemand gemachtigd? Of hebt u vlak voor uw ingebrekestelling uw gemachtigde gewijzigd? Stuur dan ook een kopie van uw machtigingsformulier mee.

Bij integrale beoordeling

U moet binnen 6 maanden na uw aanvraag om een integrale beoordeling een definitieve beschikking van ons krijgen. Deze termijn mogen wij eenmalig met nog eens 6 maanden verlengen.

Hebt u na 6 maanden geen definitieve beschikking ontvangen? Of een brief waarin staat dat wij deze termijn eenmalig met 6 maanden verlengen? Of hebt u wel een brief gekregen? En staat hierin dat wij meer tijd nodig hebben dan de 2 keer 6 maanden? Dan kunt u ons in gebreke stellen. Maar dat betekent niet dat wij uw integrale beoordeling alsnog sneller kunnen behandelen. Wij behandelen de integrale beoordelingen op volgorde van binnenkomst. En we werken zo snel als we kunnen. Bekijk onze planning om te weten wanneer u ongeveer aan de beurt bent.

Let op: hebt u wel een definitieve beschikking gekregen over uw integrale beoordeling? Maar bent u het oneens met de uitkomst die in de beschikking staat? Dan kunt u ons niet in gebreke stellen. U kunt wel bezwaar maken tegen de beschikking.

Hebt u niet op tijd een beschikking gekregen? Dan kunt u ons zo in gebreke stellen:

 1. Download formulier 'Ingebrekestelling' (pdf)
  Het gebruik van dit formulier zorgt voor een snellere behandeling van uw ingebrekestelling.
 2. Vul het formulier in
 3. Print het formulier uit
 4. Maak een kopie voor uw eigen administratie
 5. Verstuur het formulier per post (geen postzegel nodig): Belastingdienst/Toeslagen
  Antwoordnummer 21360
  6400 TZ Heerlen

Let op: hebt u alleen voor uw ingebrekestelling iemand gemachtigd? Of hebt u vlak voor uw ingebrekestelling uw gemachtigde gewijzigd? Stuur dan ook een kopie van uw machtigingsformulier mee.

Bij bezwaar met advies van de Bezwaarschriftenadviescommissie

U moet binnen 12 weken een beslissing ontvangen op uw bezwaar waarbij de Bezwaarschriftenadviescommissie ons advies geeft. Deze termijn mogen wij met maximaal 6 weken verlengen. Onze beslistermijn gaat in op de dag dat u voor het laatst uw bezwaar kan indienen.

Hebt u na 12 weken geen beslissing ontvangen? En ook geen brief dat wij deze termijn met 6 weken verlengen? Of hebt u na 18 weken geen beslissing ontvangen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Let op: hebt u wel een beslissing op uw bezwaar ontvangen? Maar bent u het oneens met onze beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u ons niet in gebreke stellen. U kunt wel in beroep gaan tegen de beslissing.

Hebt u niet op tijd een beslissing kregen? Dan kunt u ons zo in gebreke stellen:

 1. Download formulier 'Ingebrekestelling' (pdf)
  Het gebruik van dit formulier zorgt voor een snellere behandeling van uw ingebrekestelling.
 2. Print het formulier uit
 3. Maak een kopie voor uw eigen administratie
 4. Verstuur het formulier per post (geen postzegel nodig): Belastingdienst/Toeslagen
  Antwoordnummer 21360
  6400 TZ Heerlen

Let op: hebt u alleen voor uw ingebrekestelling iemand gemachtigd? Of hebt u vlak voor uw ingebrekestelling uw gemachtigde gewijzigd? Stuur dan ook een kopie van uw machtigingsformulier mee.

Bij bezwaar zonder advies van de Bezwaarschriftenadviescommissie

U moet binnen 6 weken een beslissing ontvangen op uw bezwaar. Deze termijn mogen wij met maximaal 6 weken verlengen. Onze beslistermijn gaat in op de dag dat u voor het laatst uw bezwaar kan indienen.

Hebt u na 6 weken geen beslissing ontvangen? En ook geen brief dat wij deze termijn met 6 weken verlengen? Of hebt u na 12 weken geen beslissing ontvangen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Let op: hebt u wel een beslissing op uw bezwaar ontvangen? Maar bent u het oneens met onze beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u ons niet in gebreke stellen. U kunt wel in beroep gaan tegen de beslissing.

Hebt u niet op tijd een beslissing kregen? Dan kunt u ons zo in gebreke stellen:

 1. Download formulier 'Ingebrekestelling' (pdf)
  Het gebruik van dit formulier zorgt voor een snellere behandeling van uw ingebrekestelling.
 2. Print het formulier uit
 3. Maak een kopie voor uw eigen administratie
 4. Verstuur het formulier per post (geen postzegel nodig): Belastingdienst/Toeslagen
  Antwoordnummer 21360
  6400 TZ Heerlen

Let op: hebt u alleen voor uw ingebrekestelling iemand gemachtigd? Of hebt u vlak voor uw ingebrekestelling uw gemachtigde gewijzigd? Stuur dan ook een kopie van uw machtigingsformulier mee.

Behandeling van uw ingebrekestelling

Na uw ingebrekestelling moeten wij alsnog binnen 2 weken een beslissing nemen over de voor u geldende situatie. Doen wij dit niet? Dan hebt u de volgende 2 mogelijkheden:

 1. Ons een dwangsom opleggen
  Een dwangsom is een geldbedrag. U krijgt vanzelf van ons een brief als blijkt dat u hier recht op hebt. Hiervoor hoeft u geen contact met ons op te nemen.

  De totale dwangsom hangt af van hoe lang het duurt voor wij een beslissing nemen. De dwangsom gaat lopen 2 weken nadat u ons in gebreke hebt gesteld. Vanaf dat moment hebt u recht op een geldbedrag voor iedere dag dat wij te laat beslissen. De dwangsom loopt maximaal 42 dagen. En kan oplopen tot maximaal € 1.442.

  U hebt recht op:
  • € 23 per dag voor de eerste 2 weken (dag 1 tot en met 14);
  • € 35 per dag voor de volgende 2 weken (dag 15 tot en met 28);
  • € 45 per dag voor de overige dagen (dag 29 tot en met 42).
 2. Beroep instellen bij de rechter
  U kunt beroep instellen bij de rechter vanaf het moment dat de dwangsom gaat lopen. Lees meer over beroep instellen bij de rechter op rechtspraak.nl.

Reactie op uw ingebrekestelling

Wij vinden het belangrijk om u zorgvuldig en zo snel mogelijk te helpen. Na ontvangst van uw ingebrekestelling ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Wij streven er naar u binnen 10 weken een beschikking met daarin onze reactie op uw ingebrekestelling te sturen. Als u recht heeft op een dwangsom dan betalen wij u binnen 16 weken.

Hebt u iemand gemachtigd om namens u contact met ons te hebben? Wij sturen dan onze reactie op uw ingebrekestelling naar degene die u gemachtigd hebt. En naar uzelf.

Deel deze pagina

Op deze pagina