Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vooringenomen behandeld

Sommige ouders zijn gedupeerd omdat zij vooringenomen zijn behandeld. Dan gingen wij er vanuit dat zij geen recht op kinderopvangtoeslag hadden. Achteraf blijkt dat wij vaak te snel conclusies trokken. Daarom betalen we deze ouders terug volgens de compensatieregeling.

Wanneer bent u vooringenomen behandeld?

U moest geld terugbetalen omdat wij ervan uitgingen dat u waarschijnlijk geen recht had op kinderopvangtoeslag. Ook had u geen kans om aan te tonen dat u wél recht had op kinderopvangtoeslag.

Ter informatie!  Voorbeeldsituatie van Piet

Piet heeft kinderopvangtoeslag aangevraagd bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst had meer informatie van Piet nodig. Daarom stuurde zij Piet brieven met het verzoek om meer informatie te sturen. Piet reageerde hier niet op. Ook niet na meerdere herinneringen. Daarom zette de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag van Piet stop.

In de systemen van de Belastingdienst is niet terug te vinden dat de Belastingdienst de brieven daadwerkelijk naar Piet heeft gestuurd. Er is dus geen bewijs dat Piet deze brieven heeft gekregen. En als Piet de brieven nooit heeft gekregen, kon hij niet weten dat hij meer informatie moest sturen. Daarom is de kinderopvangtoeslag misschien onterecht stopgezet.

U ontvangt geld als u gedupeerd bent

Bent u gedupeerd door vooringenomenheid? Dan krijgt u geld van ons terug volgens de compensatieregeling. Daar bovenop krijgt u schadevergoedingen voor materiële en immateriële schade. En rentevergoedingen.

We rekenen zorgvuldig uit hoeveel geld u ontvangt

Eerst bepalen we hoeveel geld u terugkrijgt. Dat doen we door te onderzoeken wat er precies is misgegaan met uw kinderopvangtoeslag. Zodra dit onderzoek klaar is, krijgt u de uitkomst. Dat heet een beschikking. In de beschikking staat welk bedrag u krijgt. En ook hoe dit bedrag is opgebouwd.

Ik heb meer schade dan het bedrag dat ik vergoed krijg. Wat kan ik doen?

Hebt u meer schade dan het bedrag dat u als compensatie krijgt? Dan kunt u de Commissie Werkelijke Schade vragen om naar uw situatie te kijken. Deze commissie onderzoekt of u recht hebt op meer geld.

Ik heb het stempel OG/S. Wat betekent dit?

O/GS betekent ‘opzet of grove schuld’. Sommige ouders kregen een stempel O/GS als Dienst Toeslagen het vermoeden had dat men expres verkeerde informatie doorgaf. Of als er informatie miste. Door te strenge regels werd er te snel van uitgegaan dat diegenen dit expres deden. Hierdoor kregen zij onterecht geen persoonlijke betalingsregeling.

Ik ben vooringenomen behandeld en heb óók het stempel O/GS. Wat betekent dit voor mijn compensatie?

Hebt u het stempel O/GS én bent u volgens vooringenomenheid behandeld? En wilt u weten hoe we in die situatie uw compensatie berekenen? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw persoonlijk zaakbehandelaar. Die helpt u graag verder.

Ik ben ook te hard behandeld. Wat betekent dit?

Als u ook te hard bent behandeld, moest u óók geld terugbetalen omdat u kleine fouten hebt gemaakt bij de aanvraag voor kinderopvangtoeslag. U hebt bijvoorbeeld niet alle documenten aangeleverd die wij nodig hadden om de aanvraag te controleren. Of u hebt een eigen bijdrage voor de kinderopvang niet betaald, of te weinig.

Verder lezen

Deel deze pagina