Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Wat is de invloed van compensatie op inkomen, toeslagen of uitkering?

Als u € 30.000 of meer aan compensatie ontvangt, dan heeft dat invloed op uw inkomen en vermogen. En dat kan weer gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw belastingen, toeslagen of uitkeringen. Op deze pagina leest u wat de invloed is van het geld dat u ontvangt als compensatie.

Belasting, toeslagen, uitkering

Inkomstenbelasting

De € 30.000 en andere compensatie worden niet gezien als inkomen. Hierdoor is de compensatie belastingvrij.

Wél telt de compensatie mee in uw vermogen. Dat telt de Belastingdienst per 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin u de compensatie op uw bankrekening kreeg. U moet dan mogelijk belasting betalen als uw vermogen méér bedraagt dan de vrijstelling (per 1 januari 2021: € 50.000. Of € 100.000 met een fiscale partner).

Bijvoorbeeld: U krijgt in 2021 compensatie. U hebt daarna meer dan € 50.000 op uw rekening staan. Op 1 januari 2022 staat dat nog steeds op uw rekening. Dit bedrag wordt meegeteld bij uw vermogen wanneer u belasting betaalt over 2022.

Toeslagen

Toeslagen ziet de € 30.000 en andere bedragen die u ontvangt in het kader van herstel niet als inkomen. Dit geld heeft geen invloed op de hoogte van uw huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget.

Vermogen

Het geld dat u ontvangt heeft waarschijnlijk wel invloed op uw vermogen. Uw vermogen is onder meer het geld dat u op de bank hebt staan. Geld dat u ontving als compensatie is voor Toeslagen ‘bijzonder vermogen’. Dit ‘bijzonder vermogen’ heeft geen invloed op de hoogte van uw huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget.

Dit geldt voor 10 jaar. Toeslagen telt het compensatiebedrag 10 jaar ná het jaar waarin u het geld ontving niet mee bij uw vermogen. Hebt u bijvoorbeeld in 2021 een bedrag ontvangen? Dan telt dit bedrag in de jaren hierna, tot het jaar 2031 niet mee. Hebt u het bedrag, of een deel ervan, op 1 januari van 2032 nog? Dan telt het mee bij uw vermogen voor de bepaling van uw toeslag voor dat jaar.

Let op: Niet álle geldbedragen die u in het kader van herstel ontvangt zijn bijzonder vermogen.

Wat is wel bijzonder vermogen?

  • De € 30.000 (Catshuisregeling)
  • Een aanvullend bedrag na een integrale beoordeling
  • Een noodvoorziening
  • Een aanvullend bedrag op advies van de Commissie Werkelijke Schade
  • De eenmalige tegemoetkoming van € 750 (vergoeding voor het wachten ontvangen in 2020)

Wat is geen bijzonder vermogen?

  • Compensatie die u ontvangt omdat u publieke of private schulden hebt afbetaald met uw eerder ontvangen compensatie.
  • Publieke schulden die worden kwijtgescholden of private schulden die worden opgelost. (Schulden die u hebt, maken uw vermogen lager. Worden publieke schulden kwijtgescholden of private schulden overgenomen? Dan wordt uw vermogen hierdoor hoger.)

Moet ik hier zelf iets voor doen?

U bent zelf gedupeerd en u hebt geld ontvangen. Dan hoeft u niets te doen. Als u geld ontvangt in het kader van herstel, dan geeft de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) dit automatisch door aan Toeslagen. Zij zorgen er dan voor dat dit bedrag niet wordt meegeteld bij de definitieve berekening van uw huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget.

Bent u voormalig partner van een gedupeerde ouder? En heeft uw ex-partner een deel van de compensatie met u gedeeld? Geef dit dan zelf door aan Toeslagen. Zodat deze weet dat dit ook bijzonder vermogen is. Vul hiervoor het formulier Verzoek bijzonder vermogen toeslagen in.

Wat als ik al in 2019 of 2020 geld heb ontvangen?

Ook als u al in 2019 of 2020 een geldbedrag hebt ontvangen dan geeft UHT dit door aan Toeslagen. Hebt u voor de toeslagjaren 2020 of 2021 al een definitieve beschikking gekregen? En is er daarbij geen rekening mee gehouden dat uw compensatie bijzonder vermogen is? Neem dan contact op met Toeslagen via de Belastingtelefoon.

Let op Voor de kinderopvangtoeslag geldt geen vermogensgrens. Dat betekent dat uw vermogen geen gevolgen heeft op de hoogte van uw kinderopvangtoeslag.

Vragen?

Met alle vragen over de gevolgen van uw compensatie op uw toeslagen kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon.

Bijstandsuitkering

De € 30.000 en andere compensatie hebben geen invloed op uw bijstandsuitkering.

Het is wel goed om aan uw gemeente door te geven dat u compensatie hebt gekregen. Dit voorkomt misverstanden in de toekomst.

Uw gemeente kan de compensatie wel meewegen bij het toekennen van bijzondere bijstand. Elke gemeente mag namelijk zelf beslissen hoe zij uw draagkracht berekenen.

Uitkering, WW, Wao, Wia en Ziektewet

De € 30.000 en andere compensatie worden niet gezien als inkomen. Dit heeft dus geen invloed op uw uitkering.

Het is wel goed om aan de uitkerende instantie door te geven dat u compensatie hebt gekregen. Dit voorkomt misverstanden in de toekomst.

Gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen

Niet alleen de Belastingdienst heft belastingen, ook andere organisaties doen dat. Zo betaalt u bijvoorbeeld elk jaar gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Denk aan afvalstoffenheffing en rioolheffing. Mensen met een laag inkomen en weinig eigen vermogen kunnen kwijtschelding van deze belastingen aanvragen.

Bij het bepalen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van deze belastingen tellen de gemeenten en waterschappen het bedrag dat u kreeg wél mee bij uw vermogen. Dit is bij wetgeving vastgesteld. Het rijk heeft besloten geen aanpassing voor gedupeerde ouders in de wetgeving op te nemen voor het betalen van lokale belastingen. Als u € 30.000,- of meer hebt gekregen kunnen gemeente en waterschap deze belastingen niet kwijtschelden. Belastingen opgelegd door de gemeente en het waterschap over 2021 en daarna moet u gewoon betalen.

De gedachte hierachter is dat deze belastingen er zijn om (mee) te betalen voor het gebruik van overheidsvoorzieningen, zoals het riool en het ophalen van het afval. Zo wordt het afval voor iedereen opgehaald, en moet iedereen die dat kan hier ook aan meebetalen.

Verrekeningen en schulden

Sommige ouders vragen zich af of bedragen die zij eerder al hebben gekregen, verrekend worden met de € 30.000 of andere compensatie. Of dat dit bedrag verrekend wordt met openstaande schulden bij de Belastingdienst of Dienst Toeslagen. Hieronder zetten wij deze onderwerpen op een rij.

De vergoeding van € 750 voor het wachten uit 2020

Deze wordt niet verrekend. De € 750 was een eenmalige vergoeding voor het lange wachten. Deze vergoeding verrekenen wij niet.

Een eerder voorschot op mijn compensatie

Is uw zaak al in behandeling? Dan kan het zijn dat u al een voorschot op uw compensatie hebt gekregen. Dit voorschot verrekenen wij wél met de € 30.000. Bijvoorbeeld: u hebt al een voorschot van € 5.000 gekregen. Dan krijgt u nu € 25.000 in plaats van € 30.000. Hebt u recht op meer geld? Dan krijgt u dat later alsnog.

Geld uit de noodvoorziening

Zat u in een acute situatie? Dan hebt u misschien een klein bedrag gekregen om u uit de ergste nood te helpen. Dit bedrag verrekenen wij niet met de € 30.000.

Openstaande schulden bij de Belastingdienst of Dienst Toeslagen

Deze worden niet verrekend. Als u in aanmerking komt voor € 30.000, dan krijgt u die ook. Wij houden geen geld in als u nog een schuld bij de Belastingdienst of Dienst Toeslagen hebt. We schelden deze schulden zelfs kwijt, als ze voor 1 januari 2021 zijn ontstaan. Andere grote publieke schuldeisers doen dat ook.

Verder lezen

Deel deze pagina