Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Schulden bij de overheid

Hebt u schulden bij de Belastingdienst, Dienst Toeslagen of andere overheidsorganisaties? Dan noemen we dat publieke schulden. Na uw aanmelding bij UHT pauzeren we deze schulden. Blijkt u gedupeerd? Dan schelden we sommige schulden kwijt. Het gaat om schulden bij de overheid tot 1 januari 2021. U hoeft hiervoor niets te doen.

Schulden bij de overheid zijn publieke schulden

Het gaat om schulden bij Belastingdienst en Dienst Toeslagen, gemeenten, waterschappen, UWV, CAK, DUO, Sociale Verzekeringsbank (SVB), Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) en Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Dit noemen we publieke schulden.

Na uw aanmelding pauzeren we uw schulden

Direct na uw aanmelding pauzeren we uw schulden bij de overheid. Dat geldt ook voor schulden van uw toeslagpartner. Belangrijk: het gaat meestal alleen om schulden die vóór 1 januari 2021 zijn ontstaan. Om dit te doen delen we uw gegevens met overheidsorganisaties.

U ontvangt van de overheidsorganisaties zelf een bericht met uitleg over de pauzering. Dit bericht kan per organisatie verschillen. Zijn uw publieke schulden gepauzeerd? U hoeft deze schulden dan tijdelijk niet te betalen. Tijdens de pauzering mogen overheidsorganisaties u wel brieven blijven sturen over uw gepauzeerde schulden. Ze kunnen u alleen niet dwingen om te betalen. Toch kan het verstandig zijn om dit wel te doen. De schuld is na de pauzering meestal hoger, omdat de rente doorloopt.

We schelden de meeste schulden kwijt

Hebt u de uitslag ontvangen van de eerste toets of de integrale beoordeling? En blijkt u gedupeerd? Schulden bij de Belastingdienst, Dienst Toeslagen of andere overheidsorganisaties die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021 schelden we zoveel mogelijk kwijt. Dat geldt ook voor uw toeslagpartner. Iedere overheidsorganisatie neemt hiervoor zelf contact met u op.

Er is een belangrijke uitzondering. Voor alle overheidsorganisaties geldt dat schulden die zijn ontstaan door ernstig misbruik of fraude niet worden kwijtgescholden. Ontvangt u een boete voor deze schuld, schelden we de boete ook niet kwijt.

Dit moet u doen voor schulden die we niet kwijtschelden

Schulden aan publieke organisaties die zijn ontstaan na 1 januari 2021 worden niet kwijtgescholden. De organisaties sturen u zelf brieven als u nog schulden hebt. Soms hoeft u deze schulden nog niet te betalen, bijvoorbeeld tijdens de pauzering. Maar uiteindelijk moet u deze schulden wel betalen. Maak afspraken met schuldeisers over hoe u ze gaat betalen. U mag schulden ook al betalen voordat de pauzering afloopt.

Bent u niet gedupeerd? Dan stopt de pauzering en worden uw schulden niet kwijtgescholden. U moet uw schulden dan weer betalen.

De pauzeknop duurt 1 jaar

Vanaf het moment dat u erkend gedupeerd bent, gaat de pauzeknop van 1 jaar in. Dit kan dus na de eerste toets zijn als u € 30.000 ontvangt, of na de integrale beoordeling. Een officieel woord voor deze pauzeknop is ‘moratorium’. In dit jaar kunnen schuldeisers u en uw toeslagpartner niet dwingen om schulden te betalen die zijn ontstaan voordat u € 30.000 ontving. Hiervoor delen we uw gegevens met overheidsorganisaties. Het is wel altijd mogelijk om zelf te beslissen uw schulden te blijven betalen tijdens de pauzeknop.

Voorbeeld

Bij aanmelding waren alleen mijn publieke schulden tot 1 januari 2021 gepauzeerd. Maar ik heb ook meer schulden bij de overheid, van 2022/2023. Eind 2023 blijkt dat ik gedupeerd ben en krijg ik € 30.000. Mijn schulden tot 1 januari 2021 worden zoveel mogelijk kwijtgescholden. Ook gaat dan de pauzeknop van 1 jaar in. Mijn schulden uit 2022/2023 (nieuwe schulden) zijn nu 1 jaar gepauzeerd door de pauzeknop. Eind 2024 moet ik alle schulden die nog openstaan weer betalen.

Als de pauzering stopt

Als de pauzering en de pauzeknop voorbij zijn, kunnen schuldeisers u weer dwingen om te betalen. Hebt u nog openstaande schulden die we niet kwijtschelden? Dan moet u deze schulden weer betalen. Overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders waar u een schuld hebt nemen contact met u op. Vaak is een betalingsregeling mogelijk. Maak hiervoor zelf afspraken met de schuldeiser.

Tip!  Doe de schuldencheck

Wanneer de pauzering stopt hangt af van uw situatie. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Doe dan de schuldencheck.

Een schuldenoverzicht opvragen

Weet u niet meer precies welke schulden u hebt? Dan is het handig om een schuldenoverzicht te hebben. Wij kunnen u helpen met een overzicht van uw schulden bij Dienst Toeslagen en de Belastingdienst. Schulden bij andere overheidsorganisaties kunnen wij niet voor u zien. Neem hiervoor contact op met de overheidsorganisatie waar u een schuld hebt.

U ontvangt al betaalde schulden terug

Hebt u na uw aanmelding bij ons schulden betaald aan de overheid die zijn ontstaan in de periode tot 1 januari 2021? Dan krijgt u dat geld terug als we deze schulden zouden kwijtschelden. De overheidsorganisatie waar u de schuld aan hebt betaald stort dit geld naar u terug.

Veelgestelde vragen

Wat zijn voorbeelden van publieke schulden die worden kwijtgescholden?

We schelden alleen schulden kwijt die voor 1 januari 2021 zijn ontstaan. Het gaat bijvoorbeeld om een terugvordering op uw huurtoeslag, een aanslag voor de inkomstenbelasting of uw motorrijtuigenbelastingen en een aanslag voor riool- en afvalstoffenheffing. Strafrechtelijke boetes en schulden die zijn ontstaan door ernstig misbruik of fraude, worden niet kwijtgescholden.

Hebt u specifieke vragen over welke schuld we wel of niet kwijtschelden? Dan kunt u het beste informatie opvragen bij de betreffende overheidsorganisatie. Of kijk op deze pagina voor informatie over welke schulden bij de overheid we kwijtschelden.

Wat is het verschil tussen de pauzering en de pauzeknop?

De pauzering en de pauzeknop zijn allebei een soort betaalpauze. Tijdens de betaalpauze dwingen schuldeisers u niet om uw schulden te betalen. Ze mogen u wel herinneringen sturen. Ook loopt de rente meestal door. Er zijn ook verschillen:

  • De pauzering gaat alleen over publieke schulden, meestal alleen uw schulden die voor 1 januari 2021 zijn ontstaan. De pauzering van publieke schulden begint wanneer u zich aanmeldt als mogelijk gedupeerde en eindigt wanneer er duidelijkheid is over uw situatie. Soms is dat pas na de integrale beoordeling.  Wanneer de pauzering stopt hangt af van uw situatie. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Doe dan de schuldencheck.
  • Als u gedupeerd bent hebt u een pauzeknop van 1 jaar. Deze pauzeknop gaat in vanaf dat u € 30.000 ontvangt en gaat over alle schulden die zijn ontstaan voordat u € 30.000 ontving. De pauzeknop duurt nooit langer dan 1 jaar. De pauzeknop is er ook voor uw schulden aan de overheid en aan bedrijven.
Wat gebeurt er met de schulden bij de overheid van mijn (ex-)toeslagpartner?

De schulden die uw toeslagpartner bij de overheid heeft, worden ook gepauzeerd na uw aanmelding en kwijtgescholden als blijkt dat u gedupeerd bent. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor uw eigen schulden bij de overheid. Lees meer over wie uw toeslagpartner is.

Voor ex-toeslagpartners die door de problemen met de kinderopvangtoeslag ook schulden bij de overheid hebben is een aparte herstelregeling opgezet. Lees meer over hulp bij schulden voor ex-toeslagpartners.

Wat als ik in een Wsnp- of Msnp-traject zit?

Ook ouders en toeslagpartners die in een schuldentraject zitten helpen we zoveel mogelijk met het oplossen van schulden bij de overheid. De datum waarop het Wsnp- of Msnp-traject is gestart, bepaalt wat er mogelijk is.

Lees alle informatie voor ouders in een Wsnp- of Msnp-traject

Worden mijn schulden bij de overheid ook kwijtgescholden als ik in het buitenland woon?

Ja, ook dan schelden Nederlandse overheidsorganisaties uw schulden voor 1 januari 2021 zoveel mogelijk kwijt. Hebt u schulden bij een buitenlandse overheid die zijn ontstaan voor 1 januari 2021? Met deze organisaties delen we uw gegevens niet. Daarom moet u deze schulden zelf doorgeven aan Loket Private Schulden van SBN (Sociale Banken Nederland). Dit kan tot 6 maanden nadat vaststaat dat u gedupeerd bent.

Worden mijn zakelijke schulden bij de overheid ook kwijtgescholden?

Bent u gedupeerd en zelfstandige (ZZP) of eigenaar van een eenmanszaak, maatschap, VOF, CV of een rederij? Dan bent u persoonlijk aansprakelijk voor zakelijke schulden van deze ondernemingsvormen. Als u in deze gevallen zakelijke schulden hebt bij de overheid die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021, dan schelden we die ook kwijt. Strafrechtelijke boetes en schulden door ernstig misbruik of fraude komen niet in aanmerking. Ook zakelijke schulden uit een BV of NV komen niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Let op: Als u zakelijke schulden hebt kunt u maximaal € 300.000 in 3 jaar tijd kwijtgescholden of vergoed krijgen. Ook gelden er in sommige sectoren strengere regels. Dit komt door de Europese regels voor staatssteun. Als u mogelijk in de buurt komt van deze grens, dan neemt Team Zakelijk Schulden contact met u op om uw situatie verder te bekijken en te bepalen wat mogelijk is.

Deel deze pagina