Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Welke publieke schulden worden kwijtgescholden?

De Belastingdienst, Dienst Toeslagen, CJIB, UWV, DUO, het CAK, LBIO, gemeenten, waterschappen en andere publieke organisaties schelden veel schulden van gedupeerde ouders kwijt. Ook de schulden van hun huidige toeslagpartners.

De Belastingdienst/Toeslagen, CJIB, LBIO, DUO, het CAK, Sociale Verzekeringsbank en gemeenten hebben op een rij gezet welke schulden wel en niet worden kwijtgescholden. De andere organisaties volgen zodra zij deze informatie ook hebben.

Schulden bij de Belastingdienst/Toeslagen
Soort schuldKwijtgescholden?
Betalingsachterstanden bij alle belastingen die betaald moeten worden, zoals inkomstenbelasting en motorrijtuigenbelasting. Ja
Bijkomende kosten, zoals boetes omdat er te laat is betaald. Ja
Schulden bij Toeslagen. Ja
Bijkomende kosten, zoals een naheffing van zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag. Ja
Belastingaanslagen en terugvorderingsbeschikkingen Toeslagen die u in 2021 of later krijgt, maar die gaan over de periode vóór 1 januari 2021. Ja
Schulden die zijn ontstaan ná 1 januari 2021. Nee
Alle schulden die voortkomen uit aantoonbare fraude, misbruik of strafbaar gedrag. Nee
Schulden bij Belastingdienst en Dienst Toeslagen die wel en niet worden kwijtgescholden:

* Alleen schulden ontstaan tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020 worden kwijtgescholden.

Schulden bij CJIB
Soort schuldKwijtgescholden?
Moet u een schadevergoeding betalen en was u daarmee te laat? Dan heeft het slachtoffer recht op wettelijke rente. De wettelijke rente wordt daarom niet kwijtgescholden. Nee
Verkeersboetes die op grond van de Wet administratief rechterlijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) zijn opgelegdd. U kunt deze brief herkennen aan de letter M op de brief. Ja
Strafbeschikkingen die zijn opgelegd voor zwaardere verkeersovertredingen en andere strafbare feiten. U kunt deze brief herkennen aan de letter O op de brief. Nee
Boetes en maatregelen die een rechter heeft opgelegd, zoals strafrechtboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen. Nee
Verhogingen en de bijkomende kosten van strafbeschikkingen, boetes en maatregelen. Ja
Schulden bij CJIB die wel en niet worden kwijtgescholden:
Schulden bij DUO
Soort schuldKwijtgescholden?
Alle studieschulden van gedupeerden en hun toeslagpartners die openstonden op het peilmoment 31 december 2020. Ja
Alle inburgeringsleningen van gedupeerden en hun toeslagpartners die zijn openstonden op het peilmoment 31 december 2020. Ja
Alle schulden die voortkomen uit aantoonbare fraude, misbruik of strafbaar gedrag. Nee
Schulden bij DUO die wel en niet worden kwijtgescholden:
Schulden bij LBIO
Soort schuldKwijtgescholden?
Lopende maandelijkse alimentatiebijdrage. Nee
Achterstallige alimentatie van 1 januari 2021 tot moment dat u € 30.000 hebt gekregen. Nee
Nieuw te maken executiekosten voor innen van niet gepauzeerde alimentatiebijdrage.

Voorbeeld: Er is een achterstand in de niet gepauzeerde lopende alimentatiebijdrage waarop men onvoldoende aflost. Het LBIO moet dan een gerechtsdeurwaarder inschakelen. De verhaalbare executiekosten die dit met zich meebrengt zullen niet worden kwijtgescholden.
Nee
Achterstallige opslagkosten en opslag over toekomstige termijnen. Nee
Achterstallige executiekosten tot het moment dat u € 30.000 hebt gekregen. Ja
Schulden bij LBIO die wel en niet worden kwijtgescholden:
Schulden bij gemeenten
Soort schuldKwijtgescholden?
Schulden bij gemeenten (bijv. gemeentelijke belastingschulden of schulden die zijn ontstaan vanwege onterechte of onjuist verstrekte bijstand) die op 31 december 2020 openstonden. Let op: er zijn speciale gevallen waarin dit niet geldt. Lees de rest van het schema daarom ook goed. Ja
Schulden bij gemeenten wanneer iemand in een Wsnp- of Msnp-traject zit. Ja
De openstaande schuld waarvan de factuurdatum na 31 december 2020 ligt, maar die ontstaan is in de periode vóór 31 december 2020. Ja
Schulden die zijn ontstaan ná 1 januari 2021. Nee
Schulden die vóór 31 december 2020 zijn afbetaald. Nee
Schulden die betrekking hebben op uw werkzaamheden vanuit uw rol als werkgever. Nee
Schulden en boetes die het gevolg zijn van ernstig misbruik (opzet/grove schuld). Nee
Schulden bij gemeenten die wel en niet worden kwijtgescholden:
Schulden bij SVB
Soort schuldKwijtgescholden?
Alle geldschulden openstonden op 31 december 2020. Ja
Alle geldschulden waarvan de (terug)vordering is ingesteld na 31 december 2020, maar die is ontstaan vóór 31 december 2020. Ja
Alle schulden die voortkomen uit aantoonbare fraude, misbruik of strafbaar gedrag. Nee
De geldschulden bij de SVB zijn in het algemeen ontstaan door ten onrechte of te veel betaalde uitkeringen, zoals AOW, ANW en kinderbijslag. Maar het kunnen ook boetes of een onverschuldigde betaling uit een persoonsgebonden budget (PGB) aan een zorgverlener zijn.
Schulden bij SVB die wel en niet worden kwijtgescholden:

Veelgestelde vragen

Ik heb sommige schulden al afbetaald, worden deze vergoed?

In sommige situaties worden publieke en/of private schulden die u al hebt afbetaald, vergoed. Hoe we dit precies gaan doen is nog niet duidelijk. Lees meer over al betaalde schulden.

Verder lezen

Deel deze pagina