Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Hulp bij schulden voor ex-toeslagpartners

Veel ex-toeslagpartners hebben schulden door de problemen met de kinderopvangtoeslag. U misschien ook. Wij willen u hiermee helpen. Zodat u een nieuwe start kunt maken.

Hebt u een brief ontvangen waarin staat dat u recht hebt op geld en hulp? Dan staat in de brief wat u kunt doen om hulp te krijgen bij uw schulden.

De regeling voor schulden van ex-toeslagpartners

Hulp bij schulden bestaat uit:

 • overnemen of betalen private schulden,
 • kwijtschelden publieke schulden.

U kunt uw schulden direct laten kwijtschelden en hulp aanvragen bij SBN (Sociale Banken Nederland). U hoeft het bedrag van € 10.000 niet te gebruiken om schulden mee te betalen.

De hulp bij schulden van ex-toeslagpartners geldt alleen voor uw eigen schulden. Dus niet voor de schulden van uw huidige partner en meerderjarige kinderen.

Private schulden van ex-toeslagpartners

Met private schulden bedoelen we schulden bij organisaties die niet bij de overheid horen. Dat kan bijvoorbeeld een energiebedrijf, een zorgverzekeraar, een woningbouwvereniging of een webwinkel zijn.

Voor hulp met achterstanden aan bedrijven kunt u terecht bij Sociale Banken Nederland (SBN). Hebt u recht op de regeling? Dan geven wij uw gegevens door aan SBN. Zo weet SBN dat u recht hebt op de regeling. U geeft zelf uw achterstanden aan bedrijven door aan SBN, op www.sbn.nl. U hebt uw DigiD nodig.

Welke private schulden worden opgelost?

 • Alleen achterstanden van betaling van schulden aan bedrijven (private schulden).
 • Ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021.
 • De achterstanden waren nog niet betaald toen u recht kreeg op de ex-toeslagpartnerregeling.

Ook de bijkomende kosten van de achterstand worden betaald. Bijvoorbeeld incassokosten als u een huurachterstand hebt. Of als u een betalingsachterstand hebt bij een verzekering of abonnement.

U kunt een aanvraag indienen bij SBN tot 6 maanden na de datum van de brief (beschikking). We bedoelen de brief waarin staat dat u recht hebt op hulp en geld.

Hypotheekschuld

Hebt u uw hypotheek niet kunnen betalen? Dan lossen we de maandbedragen die u niet hebt betaald af. Maar de hypotheek zelf niet.

Welke schulden worden niet opgelost?

 • Normale maandelijkse betalingen. Zoals huur of gas.
 • Hoofdsommen van leningen (zoals bijvoorbeeld de hypotheek).
 • Strafrechtelijke boetes. U moet de boete betalen. Maar niet meer de bijkomende kosten en verhogingen.
 • Schulden door ernstig misbruik.
 • Leningen die niet in een notariële akte zijn vastgelegd. Of die niet voortkomen uit een gerechtelijke uitspraak.
 • Schulden waarbij u als ex-toeslagpartner een belang in een onderneming hebt.
 • Schulden die al van de gedupeerde aanvrager zijn overgenomen.
 • Nieuwe schulden, die zijn ontstaan na 1 juni 2021.

Schulden aan de overheid: publieke schulden

Publieke schulden zijn schulden bij de overheid. Zoals de Belastingdienst, DUO, gemeente, waterschap, UWV, SVB, CAK en CJIB. Sommige van deze schulden worden kwijtgescholden.

Het gaat om schulden tot en met 31 december 2020. Hebt u een achterstand op zo'n schuld betaald na 31 december 2020? Dan betalen wij u dat bedrag terug. U hoeft hier niets voor te doen.

Wanneer worden schulden kwijtgescholden?

Alle publieke organisaties sturen zelf een brief zodra ze uw schuld hebben kwijtgescholden. De organisaties sturen de brieven niet tegelijk. Het kan dus gebeuren dat een schuld bij de Belastingdienst eerder is kwijtgescholden dan een schuld bij DUO. Ook kan het zijn dat iemand anders eerder een brief krijgt van een organisatie dan u.

Gegevens delen

Om schulden te kunnen pauzeren moeten de organisaties wel weten bij wie ze dat moeten doen. Daarom delen wij informatie met hen. Dat gebeurt via een beveiligd portaal. Gegevens delen doen we alleen met publieke organisaties ofwel overheden. Met private organisaties doen we dat niet.

Het gaat om deze gegevens:

 • uw naam
 • uw geboortedatum
 • uw burgerservicenummer (BSN)

Hebt u geen schuld aan 1 van deze organisaties? Dan verwijderen ze uw gegevens direct.

Deel deze pagina

Op deze pagina