Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Hulp bij schulden voor ex-toeslagpartners

Ex-toeslagpartners hebben soms ook schulden door de problemen met de kinderopvangtoeslag. U misschien ook. Wij willen u hiermee helpen.

Hebt u een brief ontvangen waarin staat dat u recht hebt op geld en hulp? Dan staat in de brief wat u kunt doen om hulp te krijgen bij uw schulden.

De regeling voor schulden van ex-toeslagpartners

Hulp bij schulden bestaat uit:

 • overnemen of betalen private schulden (tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021),
 • kwijtschelden publieke schulden (van voor 1 januari 2021).

De hulp bij schulden van ex-toeslagpartners geldt alleen voor uw eigen schulden. Dus niet voor de schulden van uw huidige partner en meerderjarige kinderen.

Private schulden van ex-toeslagpartners

Met private schulden bedoelen we schulden bij organisaties die niet bij de overheid horen. Dat kan bijvoorbeeld een energiebedrijf, een zorgverzekeraar, een woningbouwvereniging of een webwinkel zijn.

Voor hulp met achterstanden aan bedrijven kunt u terecht bij Loket Private Schulden van Sociale Banken Nederland (SBN). Hebt u de brief (beschikking) ontvangen waarin staat dat u recht hebt op de regeling? Dan geven wij uw gegevens door aan SBN. Zo weet SBN dat u recht hebt op de regeling. U geeft zelf uw achterstanden aan bedrijven door aan SBN, op www.sbn.nl. U hebt hierbij uw DigiD nodig.

Welke private schulden worden opgelost?

 • Alleen achterstanden van betaling van schulden aan bedrijven (private schulden).
 • Ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021.
 • De achterstanden waren nog niet betaald toen u recht kreeg op de ex-toeslagpartnerregeling.

Ook de bijkomende kosten van de achterstand worden betaald. Bijvoorbeeld incassokosten als u een huurachterstand hebt. Of rente die uw schuldeiser u berekent als u te laat bent met betalen.

U kunt deze schulden doorgeven aan Loket Private Schulden bij SBN. Dit kan tot 6 maanden na de datum van de brief (beschikking). We bedoelen de brief waarin staat dat u recht hebt op hulp en geld.

 • Hypotheekschuld
  Hebt u uw hypotheek niet kunnen betalen? Dan lossen we de maandbedragen van voor 1 juni 2021 af als u die niet hebt betaald. Maar de hypotheek zelf (de 'hoofdsom') niet.

Welke schulden worden niet opgelost?

 • Normale maandelijkse betalingen. Zoals huur of gas.
 • Hoofdsommen van leningen (zoals bijvoorbeeld de hypotheek).
 • Strafrechtelijke boetes. U moet de boete betalen. Maar niet meer de bijkomende kosten en verhogingen.
 • Schulden door ernstig misbruik.
 • Leningen die niet in een notariële akte zijn vastgelegd. Of die niet voortkomen uit een gerechtelijke uitspraak.
 • Schulden waarbij u als ex-toeslagpartner een belang in een onderneming hebt.
 • Schulden die al van de gedupeerde aanvrager zijn overgenomen.
 • Nieuwe schulden, die zijn ontstaan na 1 juni 2021.

Schulden aan de overheid: publieke schulden

Publieke schulden zijn schulden bij de overheid. Zoals de Belastingdienst, Dienst Toeslagen, DUO, de gemeenten, de waterschappen, UWV, SVB, CAK en CJIB. Sommige van deze schulden worden kwijtgescholden.

Het gaat om schulden tot 1 januari 2021. Hebt u een achterstand op zo'n schuld betaald op of na 1 januari 2021? Dan betalen wij u dat bedrag terug. U hoeft hier niets voor te doen.

Wanneer worden schulden kwijtgescholden?

Alle publieke organisaties sturen zelf een brief zodra ze uw schuld hebben kwijtgescholden. De organisaties sturen de brieven niet tegelijk. Het kan dus gebeuren dat een schuld bij de Belastingdienst eerder is kwijtgescholden dan een schuld bij DUO. Ook kan het zijn dat iemand anders eerder een brief krijgt van een organisatie dan u.

Gegevens delen

Om publieke schulden te kunnen kwijtschelden moeten de organisaties wel weten bij wie ze dat moeten doen. Daarom delen wij informatie met hen. Dat gebeurt via een beveiligd portaal. Gegevens delen doen we alleen met publieke organisaties ofwel overheden.

Het gaat om deze gegevens:

 • uw naam
 • uw geboortedatum
 • uw burgerservicenummer (BSN)

Hebt u geen schuld aan deze organisaties? Dan verwijderen ze uw gegevens direct.

Ex-toeslagpartners in een Wsnp- of Msnp-traject

Bent u ex-toeslagpartner en zit u in een schuldentraject? Dan helpen we u hiermee als u een beschikking (brief) heeft ontvangen waarin staat dat u recht hebt op hulp en geld. We kijken hiervoor samen met uw bewindvoerder of schuldhulpverlener naar uw persoonlijke situatie. De datum waarop uw Wsnp- (Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen) of Msnp-traject (Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen) is gestart, bepaalt wat er voor u mogelijk is.

Gratis rechtsbijstand voor ex-toeslagpartners

Hebt u van ons een brief ontvangen waarin staat dat u recht hebt op hulp en geld? En wilt u gratis rechtsbijstand aanvragen? In sommige gevallen kan dat. Niet iedereen heeft een advocaat nodig. Maar sommige ex-toeslagpartners vinden het fijn als er iemand met verstand van zaken meekijkt naar het proces. De keuze is aan u.

Deel deze pagina