Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Ouders in een Wsnp- of Msnp-traject

Bent u een gedupeerde ouder en hebt u schulden? Dan helpen we u hiermee. Dit geldt ook voor ouders en (ex-) toeslagpartners die in een schuldentraject zitten.

Misschien kunnen we uw schulden oplossen. We kijken hiervoor samen met uw bewindvoerder of schuldhulpverlener naar uw persoonlijke situatie. De datum waarop uw Wsnp of Msnp-traject is gestart, bepaalt wat er voor u mogelijk is.

Ik zit in de Wsnp

 • Het Wsnp-traject is voor 5 november 2022 gestart Dan betalen we al uw schulden binnen de lopende schuldenregeling af. Het Wsnp-traject kan versneld worden gestopt. U kunt de € 30.000 die u van ons krijgt zelf houden.
 • Het Wsnp-traject is op of na 5 november 2022 gestart Dan gelden voor u de regels die voor andere gedupeerde ouders met schulden ook gelden. Publieke schulden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021 schelden we zoveel mogelijk kwijt. Private schulden die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 betalen we zoveel mogelijk af.

Als we alle schulden binnen het Wsnp-traject kunnen oplossen, worden de schulden afbetaald en kan het traject worden gestopt. Misschien kunt u dan ook (een deel) van de € 30.000 zelf houden. Het kan ook zijn dat slechts een aantal van uw schulden door ons opgelost kan worden. En misschien stopt het Wsnp-traject dan niet. Uw bewindvoerder bepaalt dan samen met u wat de beste optie is. 

Ik zit in de Msnp

 • Het Msnp-traject is voor 5 november 2022 gestart Dan betalen we al uw schulden binnen de lopende schuldenregeling af. Het Msnp-traject kan versneld worden gestopt. U kunt de € 30.000 die u van ons krijgt zelf houden.
 • Het Msnp-traject is op of na 5 november 2022 gestart Dan gelden voor u de regels die voor andere gedupeerde ouders met schulden ook gelden. Publieke schulden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021 schelden we zoveel mogelijk kwijt. Private schulden die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 betalen we zoveel mogelijk af. Samen met uw schuldhulpverlener kunt u deze schulden indienen bij het Loket Private Schulden van SBN. Dit kan tot 6 maanden nadat vaststaat dat u gedupeerd bent.

Als we alle schulden binnen het Msnp-traject kunnen oplossen, worden de schulden afbetaald en kan het traject worden gestopt. Misschien kunt u dan ook (een deel) van de € 30.000 zelf houden. Of er worden slechts een aantal van uw schulden door ons opgelost. Misschien stopt het Msnp-traject dan niet. Uw schuldhulpverlener bepaalt dan samen met u wat de beste optie is. 

Ex-toeslagpartners in een Wsnp- of Msnp-traject

Bent u ex-toeslagpartner en zit u in een schuldentraject? Dan helpen we u hiermee als u een beschikking (brief) hebt ontvangen waarin staat dat u recht hebt op hulp en geld.

Ik ben ex-toeslagpartner en zit in de Wsnp

 • Hebt u een beschikking (brief) ontvangen waarin staat dat u recht hebt op hulp en geld en is uw Wsnp-traject voor 15 juli 2023 gestart?
  Dan betalen we al uw schulden binnen de lopende schuldenregeling af. Uw Wsnp-traject kan versneld worden gestopt. U kunt de € 10.000 die u van ons krijgt zelf houden.
 • Hebt u een beschikking (brief) ontvangen waarin staat dat u recht hebt op hulp en geld en is het Wsnp-traject op of na 15 juli 2023 gestart? 
  Dan gelden voor u de regels die voor andere ex-toeslagpartners met schulden ook gelden. Publieke schulden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021 schelden we zoveel mogelijk kwijt. Private schulden die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 betalen we zoveel mogelijk af.

Als we alle schulden binnen het Wsnp-traject kunnen oplossen, worden de schulden afbetaald en kan het traject worden gestopt. Misschien kunt u dan ook (een deel) van de € 10.000 zelf houden. Het kan ook zijn dat slechts een aantal van uw schulden door ons opgelost kan worden. En misschien stopt het Wsnp-traject dan niet. Uw bewindvoerder bepaalt dan samen met u wat de beste optie is. 

Ik ben ex-toeslagpartner en zit in de Msnp

 • Hebt u een beschikking (brief) ontvangen waarin staat dat u recht hebt op hulp en geld en is het Msnp-traject voor 15 juli 2023 gestart?
  Dan betalen we al uw schulden binnen de lopende schuldenregeling af. Het Msnp-traject kan versneld worden gestopt. U kunt de € 10.000 die u van ons krijgt zelf houden.
 • Hebt u een beschikking (brief) ontvangen waarin staat dat u recht hebt op hulp en geld en is het Msnp-traject op of na 15 juli 2023 gestart?
  Dan gelden voor u de regels die voor andere ex-toeslagpartners met schulden ook gelden. Publieke schulden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021 schelden we zoveel mogelijk kwijt. Private schulden die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 betalen we zoveel mogelijk af. Samen met uw schuldhulpverlener kunt u deze schulden indienen bij het Loket Private Schulden van SBN. Dit kan tot 6 maanden nadat u een beschikking hebt ontvangen. Hierin staat dat u recht hebt op hulp en geld.

Als we alle schulden binnen het Msnp-traject kunnen oplossen, worden de schulden afbetaald en kan het traject worden gestopt. Misschien kunt u dan ook (een deel) van de € 10.000 zelf houden. Of er worden slechts een aantal van uw schulden door ons opgelost. Misschien stopt het Msnp-traject dan niet. Uw schuldhulpverlener bepaalt dan samen met u wat de beste optie is. 

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen Msnp en Wsnp?

Als u in een Msnp-traject zit, dan heeft een schuldhulpverlener van uw gemeente een regeling kunnen treffen met uw schuldeisers over hoe u uw schulden afbetaalt. Dit noemen we een minnelijke schuldregeling (Msnp). Een Wsnp-traject is een wettelijke schuldregeling. Een rechter besluit of een Wsnp-traject mogelijk is. Klik hier voor meer informatie over hoe schuldhulpverleningstrajecten werken.

Mag ik de compensatie van € 30.000 houden als ik in een Wsnp- of Msnp-traject zit?

Dit kunnen we alleen garanderen als u voor 5 november 2022 bent gestart met een Wsnp- of Msnp-traject. Het geld wat u van ons hebt ontvangen kunt u dan houden. Bent u na 5 november 2022 gestart met een Wsnp- of Msnp-traject? Dan moet u het geld wat u van ons hebt gekregen misschien gebruiken om uw schulden af te betalen.

Mijn Wsnp- of Msnp traject is voor 5 november 2022 gestart maar niet al mijn schulden zijn opgelost. Klopt dit?

Alleen schulden die zijn ontstaan door ernstig misbruik, fraude of nalatigheid, betalen we niet af. Deze schulden moet u zelf betalen.

Kan ik versneld stoppen met het Wsnp- of Msnp-traject als ik gedupeerd ben?

Dit kunnen we alleen garanderen als u voor 5 november 2022 bent gestart met een Wsnp- of Msnp-traject. We betalen dan al uw schulden af en uw Wsnp- of Msnp-traject kan versneld worden gestopt. Bent u gedupeerd en op of na 5 november 2022 met een Wsnp- of Msnp-traject gestart? Dan kan het  Wsnp- of Msnp-traject alleen in sommige gevallen stoppen. Bijvoorbeeld wanneer alle schulden in het lopende schuldentraject kwijtgescholden of afbetaald kunnen worden. Uw bewindvoerder of schuldhulpverlener kijkt samen met u wat er mogelijk is.

Waarom zijn de regels veranderd op 5 november 2022?

Op 5 november 2022 is de Wet herstel toeslagen ingegaan en zijn de regels veranderd. Voor die datum zat er een verschil in wat we voor gedupeerde ouders met schulden en ouders in een Wsnp- of Msnp-traject konden doen. Dit is veranderd. Vanaf 5 november 2022 gelden dezelfde regels voor gedupeerde ouders met schulden en ouders in een Wsnp- of Msnp-traject.

Moet ik zelf mijn schulden doorgeven als ik een in een Wsnp- of Msnp-traject zit?

Dit kan alleen als uw Msnp-traject op of na 5 november 2022 is gestart. Samen met uw schuldhulpverlener kunt u deze betalingsachterstanden op private schulden indienen bij het Loket private schulden van SBN. Dit kan tot 6 maanden vanaf het moment dat we u laten weten dat u gedupeerd bent. Neem hiervoor contact op met SBN.

Zit u in een Wsnp- of Msnp-traject dat voor 5 november 2022 is gestart? Dan doet uw schuldhulpverlener of bewindvoerder dit voor u. Nadat we u laten weten dat u gedupeerd bent en recht hebt op €30.000, benaderen we uw schuldhulpverlener of bewindvoerder. Het is belangrijk dat uw schuldhulpverlener of bewindvoerder vervolgens uw schuldenlijst zo snel mogelijk instuurt. Dit kan tot 6 maanden vanaf het moment dat vaststaat dat u gedupeerd bent.

Mijn bewindvoerder of schuldhulpverlener heeft nog geen brief gekregen. Wanneer wordt deze brief gestuurd?

Wij benaderen uw bewindvoerder of schuldhulpverlener enkele weken nadat we u laten weten dat u gedupeerd bent. Het kan ook voorkomen dat we niet weten dat u in een schuldregeling zit, bijvoorbeeld als hiervoor een saneringskrediet is. Dan kunnen we geen brief versturen. De schuldhulpverlener kan zich dan ook zonder brief bij ons melden.

Ik sta onder beschermingsbewind en ik heb schulden. Wat betekent dit voor mij?

Dan gelden de regels die ook voor andere gedupeerde ouders met schulden gelden. U leest hier meer over beschermingsbewind.

Ik ben ex-toeslagpartner en zit in een Msnp traject. Kan ik de € 10.000,- zelf houden?

Als u een beschikking (brief) hebt ontvangen waarin staat dat u recht hebt op hulp en geld, dan kunt u het geld zelf houden als uw Msnp traject is gestart voor 15 juli 2023.
Is het Msnp-traject op of na 15 juli 2023 gestart?Dan gelden voor u de regels die voor andere ex-toeslagpartners met schulden ook gelden. Publieke schulden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021 schelden we zoveel mogelijk kwijt. Private schulden die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 betalen we zoveel mogelijk af. U of uw schuldhulpverlener kan deze schulden indienen bij het Loket Private Schulden van SBN.

Ik ben ex-toeslagpartner. Mijn Wsnp-traject is voor 15 juli 2023 gestart. Moet ik alle schulden zelf afbetalen?

Als u een beschikking (brief) hebt ontvangen waarin staat dat u recht hebt op hulp en geld, dan betalen we al uw schulden binnen de lopende schuldenregeling af. Uw Wsnp-traject kan versneld worden gestopt. U kunt de € 10.000 die u van ons krijgt zelf houden.

Deel deze pagina