Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Schuldhulpverlening en bewindvoering

Als u een gedupeerde ouder bent en schulden hebt, helpen wij u daarmee. Ook als u in een traject van de schuldhulpverlening zit bij uw gemeente. Veel ouders stellen ons vragen over hoe de schuldhulpverlening bij de gemeente werkt en wat de Wsnp en de Msnp zijn. Dat leggen we u in dit artikel uit.

Ter informatie!  Wij kunnen uw schulden mogelijk oplossen

Bent u gedupeerd door de problemen met de kinderopvangtoeslag en zit u in de Msnp of Wsnp? Dan kunnen wij (mogelijk) een deel van uw schulden oplossen. Lees hier hoe wij dit doen.

Dit artikel gaat dus over de ‘normale’ schuldhulpverlening, waar u ook in kunt zitten als u niet gedupeerd bent door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Het belangrijkste doel van schuldhulpverlening is ervoor te zorgen dat u van uw schulden af komt. Soms kunnen de schulden gewoon worden afbetaald. Zijn de schulden daar te hoog voor? Dan worden de schulden opgelost via de Msnp of de Wsnp. In de Msnp krijgt u hulp van een schuldhulpverlener van uw gemeente, in de Wsnp krijgt u ook een bewindvoerder.

Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp)

Dit wordt ook vaak ‘het minnelijke traject’ genoemd. ‘Minnelijk’ betekent hier dat de schuldhulpverlener van uw gemeente probeert om tot een akkoord te komen met uw schuldeisers, zonder dat het naar de rechter gaat.

Dit traject start met het afsluiten van een contract. Daarna zal de schuldhulpverlener kijken hoeveel u kunt aflossen aan uw schuldeisers. Wordt er beslist dat u geschikt bent voor een minnelijk traject? Dan neemt de schuldhulpverlener contact op met uw schuldeisers over de (gedeeltelijke) aflossing van de schulden. Of dit traject slaagt hangt af van uw schuldeisers.

De schuldhulpverlener zal een voorstel maken om uw schulden te regelen en dit aan alle schuldeisers sturen. Als alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel, gaat u de schulden aflossen. Na afloop bent u van alle schulden af. Dit heet een finale kwijting. Om te voorkomen dat u opnieuw problemen met schulden krijgt, moet de gemeente nazorg aanbieden.

Saneringskrediet

De gemeente kan u ook een lening (saneringskrediet) geven, waarmee de gemeente al uw schulden betaalt. U hebt dan nog maar 1 schuld, namelijk bij de gemeente. Deze betaalt u dan voor de periode van de Msnp af aan de gemeente.

Hoe lang duurt de Msnp?

Per 1 juli 2023 is de Faillissementswet aangepast. Daarmee is de periode van de Msnp verkort. Is uw Msnp-traject voor 1 juli 2023 begonnen, dan duurt dit meestal 36 maanden. Begint uw Msnp-traject op of na 1 juli 2023, dan duurt dit 18 maanden. De ondersteuning kan ook langer dan 18 maanden doorgaan als dat beter bij u past. Het schuldhulpverleningstraject wordt geregistreerd bij Bureau Kredietregistratie (BKR) en blijft 5 jaar staan.

Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Willen de schuldeisers niet meewerken aan een oplossing via het minnelijke traject oftewel de Msnp? Dan kan uw schuldhulpverlener aan de rechter vragen om een oplossing via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Dit heet het wettelijke traject.

Hoe verloopt een Wsnp-traject?

De rechter bepaalt of u in de wettelijke schuldsanering (Wsnp) mag en wanneer dit Wsnp-traject begint. Ook benoemt de rechter een Wsnp-bewindvoerder. Houdt u zich de hele periode aan alle afspraken? Dan krijgt u een ‘schone lei’. Dat betekent dat u een nieuwe start zonder schulden kan maken.

Hoe lang duurt de Wsnp?

Per 1 juli 2023 is de Faillissementswet aangepast. Daarmee is de periode van de Wsnp verkort. Is uw Wsnp-traject voor 1 juli 2023 begonnen, dan duurt dit meestal 36 maanden. Begint uw Wsnp-traject vanaf 1 juli 2023, dan duurt dit 18 maanden. De rechter kan ook een langere periode dan 18 maanden vaststellen als dit beter bij u past. De registratie bij Bureau Kredietregistratie (BKR) blijft nog 5 jaar staan.

Wat doet een bewindvoerder binnen de Wsnp?

Een Wsnp-bewindvoerder controleert of u zich aan de regels houdt van de wettelijke schuldsanering (Wsnp). De Wsnp-bewindvoerder regelt niet uw geldzaken, maar alleen de schulden. U krijgt bijvoorbeeld een vast bedrag per maand om van te leven. In het begin maakt hij ook uw post open.

Regelen en controleren

De belangrijkste taak van de Wsnp-bewindvoerder is ervoor zorgen dat u zoveel mogelijk van uw schulden betaalt. Om dit voor elkaar te krijgen, berekent hij wat u maandelijks mag houden en controleert hij of u zich aan al uw plichten houdt. Dit doet uw Wsnp-bewindvoerder tijdens de hele periode dat u in de wettelijke schuldsanering zit. Alle taken van uw bewindvoerder staan in de Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen.

Kennismaken tijdens huisbezoek

Als u start met de Wsnp, komt uw bewindvoerder binnen 2 weken op bezoek. Dit gebeurt er als uw bewindvoerder op bezoek komt:

  • u krijgt informatie over de Wsnp,
  • uw bewindvoerder vertelt waarvoor u contact met hem kunt opnemen.

Berekenen vrij te laten bedrag

Uw bewindvoerder berekent voor u een ‘vrij te laten bedrag’. Dat is het deel van uw inkomen dat u nodig hebt om van te leven. U krijgt dit bedrag op uw bankrekening. Hiermee betaalt u bijvoorbeeld de huur en de boodschappen. De rest van uw inkomen gaat naar een ‘boedelrekening’.

Boedelrekening

Uw bewindvoerder opent bij de start van uw Wsnp-traject een ‘boedelrekening’ voor u. Het geld op deze rekening gebruikt hij voor het betalen van uw schulden.

Wie kan Wsnp-bewindvoerder zijn?

De rechter bepaalt wie uw Wsnp-bewindvoerder wordt. U kunt dus niet zelf uw bewindvoerder uitkiezen. Wsnp-bewindvoerders hebben hiervoor een studie met examen afgemaakt. Anders dan bij beschermingsbewind kan een Wsnp-bewindvoerder geen familielid zijn.

Wsnp-bewindvoerder wordt gecontroleerd

Elk half jaar stuurt uw Wsnp-bewindvoerder een openbaar verslag naar de rechter-commissaris. Die controleert of uw bewindvoerder zijn werk goed doet. U krijgt hiervan een kopie. In het Centraal Insolventieregister kunt u opzoeken wie de rechter-commissaris is. Dit staat ook in de uitspraak van de rechter over uw Wsnp.

2 bewindvoerders tegelijk, kan dat?

Ja, dat kan. U kunt een Wsnp-bewindvoerder hebben en een beschermingsbewindvoeder. Uw beschermingsbewindvoerder ontvangt uw ‘vrij te laten bedrag’ dan van uw Wsnp-bewindvoerder. Met dit bedrag betaalt uw beschermingsbewindvoerder uw maandelijkse rekeningen. En hij stuurt u ‘leefgeld’. Dit is geld dat u kunt gebruiken voor boodschappen, kleding en andere dingen die u wilt kopen.

Zorgen voor postblokkade

Tijdens de eerste 13 maanden van de Wsnp krijgt u een ‘postblokkade’. Uw post gaat dan niet naar uw eigen adres maar naar uw bewindvoerder. Hij controleert uw post en stuurt alles minimaal 1 keer per week naar u door.

Maken slotuitdelingslijst

Bent u aan het einde gekomen van uw Wsnp-traject, of moet u eerder stoppen? Dan maakt uw bewindvoerder een ‘slotuitdelingslijst’. Dit is een overzicht van de betalingen aan uw schuldeisers. Hiermee is uw Wsnp klaar.

Deel deze pagina