Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Gratis hulp van een advocaat voor ex-toeslagpartners

Ex-toeslagpartners hebben soms ook recht op gratis hulp van een advocaat. Op deze pagina leest u wanneer u hier recht op hebt en hoe u dit als ex-toeslagpartner aanvraagt.

Hebt u van ons een brief ontvangen waarin staat dat u recht hebt op hulp en geld? En wilt u gratis hulp van een advocaat aanvragen? In sommige gevallen kan dat. Niet iedereen heeft een advocaat nodig. Maar sommige ex-toeslagpartners vinden het fijn als er iemand met verstand van zaken meekijkt naar het proces. De keuze is aan u.

Soorten gratis hulp van een advocaat

Gratis hulp van een advocaat voor ex-toeslagpartners is mogelijk bij 2 onderwerpen:

  • Gratis hulp van een advocaat bij het indienen van private schulden
    Heeft u private schulden? Dan is het mogelijk hulp te krijgen bij het indienen van een verzoek bij Sociale Banken Nederland (SBN). Ook kunt u gratis hulp krijgen van een advocaat als u in bezwaar, beroep of hoger beroep wil gaan tegen een beslissing van SBN. 
  • Gratis hulp van een advocaat bij hulp bij meer schade
    Denkt u meer schade te hebben dan in uw beschikking staat? Zodra u de mogelijkheid hebt om een verzoek voor aanvullende werkelijke schade in te dienen, kunt u gratis hulp van een advocaat krijgen.

    Wilt u hulp van een advocaat bij andere problemen met de regeling voor ex-toeslagpartners? Als u op basis van uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunt u hiervoor hulp aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. U betaalt daarvoor dan wel een eigen bijdrage.

Gratis hulp van een advocaat aanvragen als ex-toeslagpartner

De gratis hulp van een advocaat vraagt u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Hebt u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem contact met ons op. We helpen u graag. Stuur bij de aanvraag de brief van ons (Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen) mee waarin staat dat u recht hebt op hulp en geld als gedupeerde ex-toeslagpartner.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u meer informatie en vult u direct het formulier in.

Kies een advocaat of gebruik uw eigen advocaat

De Raad voor Rechtsbijstand vergoedt de kosten die de advocaat maakt om u bij te staan tijdens uw contact met ons en SBN. Zij betalen de advocaat rechtstreeks. De advocaten krijgen voor een bepaald aantal uur een vergoeding, deze is vooraf bepaald. De advocaat mag u niets in rekening brengen voor kosten die met de regeling worden vergoed.

Veelgestelde vragen

Is juridische hulp verplicht?

Nee, juridische hulp vragen is niet verplicht.

Ik heb al een advocaat, mag ik die houden?

Als u zelf al een advocaat hebt, dan kan de Raad voor Rechtsbijstand deze advocaat ‘toevoegen’. Daarmee kan hij of zij u blijven vertegenwoordigen. De kosten die de advocaat maakt worden dan via de Raad voor Rechtsbijstand vergoed. De advocaat mag u geen kosten in rekening brengen voor hulp bij het indienen van de schulden of bij het indienen van een verzoek voor meer schade. Overleg met uw advocaat dat u gebruik wilt maken van deze regeling. Stuur het bij stap 1 genoemde formulier op waarop u de naam van de advocaat vermeldt. Zie de site van de Raad voor Rechtsbijstand voor meer informatie.

Ik ben benaderd door een advocaat. Hoe weet ik of deze advocaat ook valt onder de regeling voor gratis rechtsbijstand?

Wij hebben gehoord dat ouders zijn benaderd door bedrijven of personen die juridische hulp aanbieden. Hulp aanbieden is niet verboden. Maar wij hebben ook begrepen dat niet al deze aanbieders duidelijke informatie geven over wie zij zijn, wat ze precies voor u doen en wat het kost. Informeer bij de Raad voor Rechtsbijstand of de advocaat onder de regeling valt en kan worden toegevoegd.

Ons advies: zoek goed uit wie u benadert, voordat u een persoon of bedrijf inhuurt. Deel vooral niet zomaar uw persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld uw geboortedatum, bankrekeningnummer of burgerservicenummer.

De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen geeft geen persoonlijke gegevens door aan andere organisaties. Gemeenten en enkele uitvoerende organisaties zijn hierbij uitzonderingen, maar alleen onder strenge voorwaarden. Als iemand zegt dat hij uw gegevens van de Belastingdienst heeft gekregen, dan klopt dat niet.

Ik heb nog geen advocaat. Heb ik vrije keuze om een advocaat te kiezen?

Ja, u kunt elke advocaat kiezen die u wilt. Maar niet elke advocaat zal het werk gratis doen. Wilt u dat de advocaat gratis is? Vraag dan een advocaat die deelneemt aan de regeling. Of vraag uw eigen advocaat of die bereid is mee te doen met de regeling. De advocaat moet daarvoor wel ingeschreven zijn bij de Raad voor Rechtsbijstand.

U bent niet verplicht een advocaat te kiezen die deelneemt aan de regeling. Wilt u een advocaat inhuren buiten de regeling van de Raad voor Rechtsbijstand om? Dan zijn de kosten voor uzelf.

Hoe is het salaris van de gratis advocaten bepaald?

De Raad voor Rechtsbijstand heeft veel ervaring met de sociale advocatuur. Voor de vergoeding voor rechtsbijstand aan ex-toeslagpartners van gedupeerde ouders is gekeken naar de vergoedingen die de Raad normaal geeft aan sociaal advocaten. Dit geldt voor de hoeveelheid werk en ook voor de hoogte van de vergoeding.

Bij het opstellen van de regeling is in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en de Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) onderzocht hoeveel punten redelijk zijn voor de activiteiten van een advocaat. Hierbij is steeds de vergelijking gemaakt met andere trajecten waarin gesubsidieerde rechtsbijstand wordt toegewezen. Met het ministerie, de Raad en de NOvA is afgesproken dat we deze regeling in de gaten houden. En als het onvoldoende blijkt te zijn, dat we de regeling bijstellen.

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Mocht u al een sociaal advocaat hebben waarbij een eigen bijdrage is opgelegd, dan wordt uw toevoeging omgezet in een toevoeging zonder eigen bijdrage. Uw advocaat kan dit namens u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Hebt u de eigen bijdrage al aan uw advocaat betaald? Dan kunt u deze terugvragen. De advocaat mag u geen kosten in rekening brengen voor de kosten die met de regeling worden vergoed.

Mijn bezwaar op de beoordeling van mijn private schulden is afgewezen. Ik wil in beroep gaan tegen deze uitspraak. Geldt de gratis rechtsbijstand daar ook voor?

Ja. De subsidieregeling geldt ook voor beroep en hoger beroep bij de rechtbank.

Ik woon nu niet (meer) in Nederland. Kan ik ook gebruikmaken van deze regeling?

Voor deze regeling maakt het niet uit of u in het buitenland woont. Of welke nationaliteit u hebt. Wel is het zo dat u via de regeling een Nederlandse advocaat krijgt. Dus geen advocaat in het buitenland.

Alleen als u in Caribisch Nederland woont en vóór 15 maart 2021 al een eigen advocaat had, is er een uitzondering. U kunt uw eigen advocaat houden. Wel moet deze advocaat 'toegevoegd' worden door de Raad voor Rechtsbijstand. Dat betekent dat de advocaat meedoet aan de regeling.

Deel deze pagina