Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Al betaalde schulden

Bent u gedupeerd en hebt u schulden betaald die we misschien voor u konden kwijtschelden? We noemen dit al betaalde schulden. Als dat zo is, krijgt u dit geld in sommige gevallen terug.

Als u schulden bij de overheid al hebt betaald

Hebt u na uw aanmelding schulden betaald aan de overheid (publieke schulden) die zijn ontstaan voor 1 januari 2021? U krijgt het geld terug als we deze schulden zouden kwijtschelden. U ontvangt het geld van de overheidsorganisatie waar u de schuld aan hebt betaald. U hoeft hier niets voor te doen. Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met de overheidsorganisatie van wie u geld terugkrijgt.

Als u schulden bij bedrijven al hebt betaald

Hebt u schulden die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 aan bedrijven terugbetaald? U kunt het geld dan in sommige gevallen terugkrijgen. U moet deze schulden indienen bij Loket Al Betaalde Schulden van Sociale Banken Nederland (SBN). SBN kan u helpen in 2 verschillende situaties:

  1. Schulden betaald nadat u geld van ons hebt gekregen

Hebt u schulden die u had bij bedrijven betaald met het compensatiebedrag wat u van ons hebt gekregen? Bijvoorbeeld de € 30.000? Als het gaat om het afbetalen van een schuld aan een bedrijf en is die schuld ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021, dan krijgt u dit geld mogelijk terug.

Belangrijk: SBN vraagt u om te laten zien dat u de schuld zelf hebt betaald nadat u geld van ons hebt gekregen. Lees meer over wat SBN aan bewijs nodig heeft. 

Voorbeeld

Op 31 oktober 2023 bent u erkend als gedupeerde en kreeg u € 30.000. Een paar weken later maakte u € 894,86 over naar bol.com om een schuld af te betalen. Het ging om een schuld die al open stond sinds februari 2021. Deze schuld had SBN voor u kunnen oplossen. Dat is een al betaalde schuld en kunt u indienen bij Loket Al Betaalde Schulden van SBN.

  1. Schulden betaald voordat u bent erkend als gedupeerde

Dit geld krijgt u alleen terug als pas bij de integrale beoordeling is vastgesteld dat u gedupeerd bent. Het gaat dan alleen om schulden die u in de periode tussen de uitslag van de eerste toets en de integrale beoordeling hebt betaald.

Belangrijk: SBN vraagt u om te laten zien dat u de schuld zelf hebt betaald in de periode tussen de uitslag van de eerste toets en de integrale beoordeling. Lees meer over wat SBN aan bewijs nodig heeft.

Voorbeeld

Op 1 mei 2023 kreeg u de uitslag van uw eerste toets: er was nog geen aanleiding gevonden om vast te stellen dat u gedupeerd bent. U wil verder onderzoek van uw situatie en wacht op uw integrale beoordeling. Hieruit blijkt dat u toch gedupeerd bent. Op 24 april 2024 krijgt u de definitieve beslissing.

Terwijl u wachtte op de integrale beoordeling, betaalde u schulden af die voor 1 juni 2021 waren ontstaan. Deze schulden had u anders bij SBN ingediend als u na de eerste toets al te horen had gekregen dat u gedupeerd bent. Deze al betaalde schulden kunt u indienen bij Loket Al Betaalde Schulden van SBN. 

Al betaalde schulden indienen bij SBN

Deze al betaalde schulden dient u in bij het Loket Al Betaalde Schulden van SBN. U moet wel kunnen aantonen dat de schuld bestond en door u is betaald. En dat de betalingstermijn tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 was verlopen. SBN beoordeelt dan of de betaalde schulden in aanmerking komen voor een vergoeding.

U kunt deze schulden doorgeven tot 6 maanden nadat uw definitieve beschikking vaststaat. Deze beschikking krijgt u na de integrale beoordeling.

Ter informatie!  Negatieve BKR-registratie verwijderen

Vraag de schuldeiser waar u de schuld hebt betaald om de negatieve BKR-registratie te verwijderen. Dit kan SBN niet voor u doen. Als u aangeeft dat u een gedupeerde ouder bent is dit meestal mogelijk. Lees hier alles over negatieve BKR-registratie verwijderen.

Belangrijk om te weten

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, heeft SBN informatie over de schuld nodig. Deze informatie staat meestal op een factuur, herinnering of aanmaning. Ook heeft SBN bewijs nodig van de betaling van deze schuld. Deze informatie staat meestal op een betaalbewijs, bijvoorbeeld een bankafschrift. Kijk voor meer informatie over bewijzen bij SBN.

Veelgestelde vragen

Wat heb ik nodig voordat ik al betaalde schulden indien?

Het belangrijkste is dat u informatie hebt over de schuld:

  • Om wat voor een schuld gaat het?
  • Op wiens naam stond de schuld?
  • Dat de betalingstermijn voor 1 juni 2021 verlopen is (dus dat er sprake was van een schuld)

Deze informatie dient u in bij SBN door het insturen van een rekening (met vervaldatum), herinnering of aanmaning. Daarnaast is het belangrijk dat u informatie hebt over hoe u de schuld hebt betaald. Dit kan door het insturen van een bankafschrift.

Wat gebeurt er als ik al betaalde schulden te laat doorgeef aan SBN?

Wanneer u uw schulden na uw einddatum indient, krijgt u een afwijzende beschikking. Dit betekent dat we uw schulden niet kunnen beoordelen. Mocht er sprake zijn van een uitzonderlijke situatie waarom u uw schuld niet op tijd kon indienen, kunt u dit in uw bezwaar toelichten.

Hoe gaat het verder nadat ik mijn al betaalde schulden indien bij SBN?
  • SBN controleert de aanvraag en het bewijsmateriaal.
  • Indien nodig nemen ze contact op voor extra informatie.
  • U ontvangt een brief van SBN met bedragen die wel en die niet worden vergoed (beschikking).
  • Het geld wordt door de Belastingdienst/Dienst Toeslagen overgemaakt.

De betaling vindt plaats binnen een maand na het versturen van de beschikking.

Welke al betaalde schulden kunnen niet worden opgelost?

Schulden aan bedrijven die u hebt afbetaald voordat u compensatie van ons kreeg, kunnen niet worden terugbetaald. Blijkt pas na de integrale beoordeling dat u toch gedupeerd bent? Dan geldt een uitzondering.

Kan mijn (ex-)toeslagpartner ook schulden indienen bij Loket Al Betaalde Schulden van SBN?

Nee, alleen de gedupeerde ouder die compensatie heeft gekregen kan deze schulden indienen. Voor ex-toeslagpartners is er een aparte regeling. Lees meer over de schuldenregeling voor ex-toeslagpartners.

Ik heb een eigen bedrijf en heb zakelijke schulden betaald van de compensatie die ik heb ontvangen. Kan ik deze ook indienen?

Bent u gedupeerd en zelfstandige (ZZP) of eigenaar van een maatschap, VOF, CV of een rederij? Dan bent u persoonlijk aansprakelijk voor zakelijke schulden van deze ondernemingsvormen. Als u in deze gevallen zakelijke schulden hebt betaald van de compensatie, dan kunt u deze schulden ook indienen bij het Loket Al Betaalde Schulden van SBN.

Let op: Als u zakelijke schulden hebt kunt u maximaal € 300.000 in 3 jaar tijd kwijtgescholden of vergoed krijgen. Ook gelden er in sommige sectoren strengere regels. Dit komt door de Europese regels voor staatssteun. Als u mogelijk in de buurt komt van deze grens, dan neemt Team Zakelijk Schulden contact met u op om uw situatie verder te bekijken en te bepalen wat mogelijk is.

Kan ik ook al betaalde schulden aan buitenlandse schuldeisers indienen?

Ja, schulden aan buitenlandse schuldeisers komen ook voor terugbetaling in aanmerking. Deze kunt u ook indienen bij SBN. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor andere schulden.

Deel deze pagina