Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Hoe werkt de Catshuisregeling (€ 30.000-regeling)?

U hebt zich bij ons aangemeld. Wat gebeurt er daarna? Op deze pagina leggen wij uit wanneer u recht hebt op€ 30.000 en wanneer u het geld ontvangt. En hoe het verder gaat als u recht hebt op meer geld.

De Catshuisregeling is een belangrijke stap op weg naar volledig herstel voor de ouders. Dit zijn de stappen:

De eerste toets

In de eerste toets beoordelen wij of u recht hebt op herstel. In de eerste toets kijken wij bijvoorbeeld of u ooit kinderopvangtoeslag hebt aangevraagd. En zo ja, of u ooit geld moest terugbetalen. En of dat onterecht was. We kijken daarbij naar de gegevens die wij al van u hebben. De eerste toets is deels automatisch (wat zeggen onze systemen) en deels handmatig (welke informatie kan een medewerker nog meer vinden). Hieronder leggen wij kort uit welke dingen wij in de eerste toets controleren. En bij welke stap u iets van ons hoort.

Automatisch deel van de eerste toets:

Stap 1: Voldeed u aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag?

JA. Ga naar stap 2
NEE. U krijgt een brief en u krijgt een integrale beoordeling.
Voorbeeld brief geen reden € 30.000 (pdf, 117 KB)
 

Stap 2: Kunnen we met de gegevens in onze systemen zien of u ooit onterecht kinderopvangtoeslag moest terugbetalen?

JA. U hebt recht op € 30.000. We bellen u en maken € 30.000 over.
NEE. Ga naar stap 3

Handmatige toets:

Stap 3: Kunnen we in uw dossier zien of u ooit onterecht kinderopvang moest terugbetalen?

JA. U hebt recht op € 30.000. We bellen en maken € 30.000 over.
NEE. Ga naar stap 4

Stap 4: Zien we op basis van een extra controle toch een reden voor compensatie?

JA. U hebt recht op € 30.000. We bellen en maken € 30.000 over.
NEE. U krijgt op dit moment geen € 30.000. Maar u hebt wél recht op een integrale beoordeling.

Bij twijfel of vragen bellen wij om uw situatie goed te begrijpen.

Komt u in aanmerking voor € 30.000?

Dan bellen wij u op. Wij vertellen u wat de uitkomst is van de eerste toets. Ook krijgt u hierover een brief. Dat heet een 'beschikking'. U krijgt het bedrag daarna uitbetaald. Als u het geld liever pas later wil ontvangen, dan kunt u dat tijdens het telefoongesprek aangeven. U mag zelf beslissen of u vindt dat u met € 30.000 voldoende geholpen bent.

Is € 30.000 voldoende voor u?

JA. Dan sluiten wij uw dossier af. Dat betekent óók dat u niet naar de Commissie Werkelijke Schade kunt. U mag nog terugkomen op uw beslissing. Dat kan tot en met 31 december 2023.

NEE. U hebt nog altijd recht op een integrale behandeling. U krijgt dan een persoonlijk zaakbehandelaar, die uw volledige dossier bekijkt en uitzoekt waar u recht op hebt. Let op: dit kost meer tijd en het kan even duren voor u aan de beurt bent.

Komt u op dit moment niet in aanmerking voor € 30.000?

Komt uit de eerste toets dat wij geen reden zien om u nu € 30.000 te betalen? Dan krijgt u hierover een brief (pdf, 117kb). Dit heet een 'beschikking'. Belangrijk: dit is géén definitieve afwijzing. U hebt namelijk nog wél recht op een integrale beoordeling. U krijgt dan een persoonlijk zaakbehandelaar, die uw volledige dossier bekijkt en uitzoekt waar u recht op hebt. Uit dat onderzoek kan komen dat u tóch recht hebt op € 30.000. Let op: zo'n onderzoek kost meer tijd en het kan lang duren voor u aan de beurt bent.

Hebt u een brief gekregen waarin staat dat wij nu nog geen reden zien om u € 30.000 uit te betalen? En bent u het daar niet mee eens? Neemt u dan contact op met Informatie en Contact Catshuisregeling. Zij kunnen voor u uitzoeken waarom deze uitslag uit de eerste toets is gekomen. En zij kunnen dit herstellen als de toets niet goed is uitgevoerd.

Hebt u nu geen recht op compensatie, dan is dat meestal omdat:

 • U zelf nooit kinderopvangtoeslag hebt aangevraagd.
 • U niet voldeed aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag:
  • U had bijvoorbeeld geen kinderen jonger dan 14 jaar.
  • Of u had geen werk.
  • Of u volgde geen opleiding.
  • Of u maakte geen gebruik van de kinderopvang.
 • U geld moest terugbetalen omdat u zelf uw kinderopvangtoeslag had stopgezet.
 • U geld terugbetalen omdat uw loon anders was geworden. Of de uren van de kinderopvang  anders waren geworden. Daardoor klopte de eerste inschatting niet meer. En moest u terecht geld terugbetalen.

Wanneer krijg ik het geld?

Ouders die zich aangemeld krijgen de € 30.000 uiterlijk 6 maanden na hun aanmelding. Als ze daar recht op hebben. Aanmelden kan tot 1 januari 2024.

Er zijn een paar uitzonderingen, zoals de ouders die we niet konden bereiken. Of ouders bij wie er meer onderzoek nodig is, zoals ouders met een boete of strafrechtelijke veroordeling.

Ik sta onder beschermingsbewind. Waarom kan ik niet direct bij het bedrag van € 30.000?

Ouders onder beschermingsbewind die recht hebben op compensatie of waarvan wij de schulden overnemen, blijven onder dat bewind staan. Dit beschermingsbewind is opgelegd door een rechter en een herstelregeling heft dit bewind niet op. Deze ouders kunnen daarom ook niet direct bij het bedrag van € 30.000. Zij zullen daarover afspraken moeten maken met hun bewindvoerder.

Waarom heb ik een brief ontvangen dat ik nu geen € 30.000 krijg?

U hebt deze brief ontvangen omdat wij in de eerste toets geen aanwijzingen hebben gevonden dat u gedupeerd bent. U bent na deze brief niet afgewezen voor herstel. Na de eerste toets volgt altijd nog een uitgebreider onderzoek. We noemen dat de integrale behandeling. Wij gaan samen met u nog goed naar uw situatie kijken. Pas daarna krijgt u een definitieve beslissing over herstel.

Niet iedereen die zich bij ons heeft aangemeld voor herstel komt op basis van de eerste toets in aanmerking voor € 30.000. Bij sommige aanvragers zien wij dat zij nooit kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd. Of dat zij geen kinderen hebben. Bij anderen zien we dat het terecht was dat zij geld moesten terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat het inkomen hoger was dan u bij het voorschot had voorspeld. Of omdat het aantal uren kinderopvang lager was dan voorspeld.

In de brief staat dat we met de eerste toets geen reden hebben gevonden dat u gedupeerd bent. We hebben deze eerste toets zorgvuldig uitgevoerd. Als uit de eerste toets blijkt dat u niet in aanmerking komt, dan hebben minstens 2 van onze medewerkers naar uw zaak gekeken. En bij twijfel hebben we met u gebeld.

Informatie en Contact Catshuisregeling

Hebt u vragen? Neem dan contact op met Serviceteam Herstel Toeslagen. Zij zetten uw verzoek door naar Informatie en Contact Catshuisregeling. Dit team neemt contact met u op.

Ons Serviceteam is bereikbaar op telefoonnummer 0800 - 2 358 358 (gratis), van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot  20.00 uur. Op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. U kunt ook uw gegevens achterlaten via de terugbelknop op deze pagina.

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen onze beslissing dat we op dit moment geen reden zien u € 30.000 te betalen? Dat kan. Het is dan wel belangrijk om te weten dat u dan alleen bezwaar kunt maken tegen de eerste toets, en niet tegen andere onderdelen van uw behandeling.

Wie hulp nodig heeft bij het bezwaar kan gratis hulp krijgen van een advocaat uit de juridische regeling.

Ik heb een brief gekregen dat ik op dit moment geen € 30.000 krijg omdat ik een boete of veroordeling heb gehad. Wat betekent dat?

Sommige situaties zijn ingewikkeld. Zo zijn er ouders die een vergrijpboete hebben gehad in verband met de kinderopvangtoeslag. Of hiervoor strafrechtelijk zijn veroordeeld. Om goed te kunnen beoordelen wat er aan de hand is, is meer onderzoek nodig dan alleen een eerste toets.

Het kan bijvoorbeeld dat er met goede reden een boete is opgelegd. Of dat het Openbaar Ministerie met goede reden een strafrechtelijk onderzoek deed. Maar het kan ook dat we nu zo een boete niet zouden opleggen. Ook kan het zijn dat over één jaar de boete of veroordeling wel terecht was, maar over andere jaren niet.

Hebt u ooit een vergrijpboete of een strafrechtelijke veroordeling gehad? Dan krijgt u een brief, waarin staat dat we meer tijd nodig hebben voor onze toets. In de brief staat dat wij contact met u op gaan nemen en wanneer.

Hoe ziet de volgorde van aanmelden en beoordelen eruit?

Ouders die zich hebben aangemeld krijgen de € 30.000 uiterlijk 6 maanden na hun aanmelding. Maar uiteraard alleen als ze daar ook recht op hebben.

Alle ouders krijgen na de eerste toets een integrale beoordeling. Daarbij behandelen we de ouders die zich het eerst hebben aangemeld als eersten.

Mijn partner en ik hebben ons allebei aangemeld als gedupeerde. Krijgen we nu allebei € 30.000?

Er zijn verschillende situaties mogelijk waarin 1 of beide ouders bij ons een aanvraag hebben ingediend:

Huishouden met 1 toeslagaanvrager en 1 toeslagpartner

In het huishouden was er 1 toeslagaanvrager en 1 toeslagpartner:

 • Als we na de eerste toets redenen zien voor compensatie krijgt de aanvrager € 30.000.
 • De partner krijgt een brief dat hij/zij niet in aanmerking komt voor € 30.000. Deze partner heeft wel recht op een uitgebreid onderzoek van zijn situatie. Dit heet een integrale beoordeling. Bij de integrale boordeling gaan wij nog eens heel goed naar de situatie van de aanvrager kijken.
 • Als bij de integrale boordeling blijkt dat beide ouders samen recht hebben op méér dan € 30.000, dan krijgen zij dat uiteraard ook.
 • Als bij de integrale boordeling blijkt dat beide ouders samen recht hebben op minder dan € 30.000, dan blijft het bij deze betaling. De ontvanger hoeft dat bedrag niet meer terug te betalen, maar we vragen hem of haar wel dit te delen met de toeslagpartner.

Huishouden met 2 toeslagaanvragers

In het huishouden waren er 2 toeslagaanvragers. Bijvoorbeeld omdat beide ouders in het verleden binnen hetzelfde gezin kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd.

 • Als 1 van de ouders gedupeerd is, dan krijgt die ouder de € 30.000.
 • Als beide ouders gedupeerd zijn, krijgt in ieder geval degene die zich het eerst gemeld heeft € 30.000.
 • We nemen contact op de ouder die zich als tweede heeft gemeld om zijn of haar persoonlijke situatie verder te bespreken.
 • Bij de eerste toets wordt er contact opgenomen met de ouder die zich als eerste heeft gemeld. Diegene zal bij gedupeerdheid € 30.000 toegewezen krijgen. Indien de tweede ouder zich meldt, dan wordt verteld dat de als eerst gemelde ouder € 30.000 heeft gekregen en dat de situatie van de tweede ouder wordt besproken bij de integrale boordeling (als ook sprake is van gedupeerdheid).

Huishouden waarbij de toeslagpartner de aanvraag voor herstel heeft gedaan

In het huishouden was er 1 toeslagaanvrager en 1 toeslagpartner. Alleen de partner heeft zich bij ons gemeld voor herstel.

 • De ouder die herstel aanvraagt moet de originele aanvrager van de kinderopvangtoeslag zijn om in aanmerking te komen voor herstel.
 • Neem contact op met het Serviceteam om te zorgen dat de juiste persoon zich bij ons aanmeldt.

Verder lezen

Deel deze pagina

Op deze pagina