Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Kindregeling: geldbedragen

Bij het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag gaat het vaak over ouders. Maar ook kinderen en jongeren zijn gedupeerd. Voor hen is de kindregeling gemaakt. Deze regeling biedt hulp op verschillende gebieden. Op deze pagina leest u meer over de geldbedragen.

Het geldbedrag dat kinderen krijgen is onderdeel van de kindregeling. Gedupeerde kinderen hadden een grote inbreng bij het maken van de kindregeling. Ook bij het bepalen van de geldbedragen. Lees meer over de kindregeling en welke kinderen en recht op hebben.

De geldbedragen

Per leeftijdsgroep is er een geldbedrag vastgesteld. De leeftijd van een kind op 1 juli 2023 bepaalt in welke leeftijdsgroep het kind valt. Bijvoorbeeld: een kind is geboren op 18 juni 2008. Voor 18 juni 2023 is het kind 14 jaar. Maar op 1 juli 2023 is het kind 15 jaar. Het kind valt dan in de leeftijdsgroep 15 tot en met 17 jaar en krijgt een geldbedrag van € 8.000.

Hieronder staat welk geldbedrag iedere leeftijdsgroep krijgt. Over dit bedrag hoeven de kinderen en jongeren geen belasting te betalen. Het gaat dus om nettobedragen.

Leeftijd kind/jongere op 1 juli 2023Geldbedrag
0 tot en met 5 jaar€ 2.000
6 tot en met 11 jaar€ 4.000
12 tot en met 14 jaar€ 6.000
15 tot en met 17 jaar € 8.000
18 jaar en ouder€ 10.000
De bedragen per leeftijd:

Het geldbedrag mogen de kinderen en jongeren zelf houden. Ze hoeven dit niet terug te betalen. Ze kunnen alvast gaan nadenken wat ze met het geld willen doen. Dat is voor iedereen heel verschillend.

Betalen geldbedragen

Het geld is echt bedoeld voor de kinderen en jongeren. Daarom storten we het bedrag het liefst op hun eigen bankrekening. Dat is ook het advies van de kinderen en jongeren die wij eerder spraken over de kindregeling.

Planning informeren kinderen

Wij sturen brieven met uitleg voordat wij de geldbedragen overmaken. Wilt u weten wanneer u een brief met uitleg kunt verwachten? Lees hier wanneer en naar wie wij de brieven sturen.

Geldbedrag later ontvangen

Wil een jongere het geldbedrag later krijgen? Soms kan dat. Voor meer informatie hierover kan de jongere contact opnemen met ons Serviceteam. Dit kan tot uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de eerste brief.

Rekeningnummer doorgeven

Heeft uw kind een brief gekregen waarin staat dat wij het bankrekeningnummer niet weten? Geef dan hier het bankrekeningnummer aan ons door.

Verrekening geldbedrag met schulden

Het geldbedrag is voor de kinderen en jongeren. Ze kunnen dat helemaal zelf besteden. En ze hoeven het niet terug te betalen.

Schuldregeling

Soms zitten kinderen of jongeren in een schuldregeling. Dan kan het geldbedrag in de boedel vallen. En dat kan betekenen dat het kind of de jongere niet zelf over het geldbedrag kan beschikken.

Rood staan bij de bank

Het is ook mogelijk dat een bank het geldbedrag gebruikt om een negatief saldo aan te vullen. Voorbeeld: een jongere van 19 jaar krijgt een geldbedrag van € 10.000. Maar de jongere staat € 5.000 rood bij de bank. De bank gebruikt dan € 5.000 om het banksaldo aan te vullen. Daarna heeft de jongere nog € 5.000.

Behoefte om te praten

Kinderen en jongeren kunnen de behoefte hebben om te praten over schulden of rood staan bij de bank. Of over hulp bij het oplossen ervan. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met ons Serviceteam. Het Serviceteam luistert naar de kinderen en jongeren. En verwijst ze door naar de juiste hulpinstantie als dat nodig is.

Verder lezen

Deel deze pagina

Op deze pagina