Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Kindregeling: planning voorjaar 2024

De uitvoering van de kindregeling vraagt om een zorgvuldige aanpak. De kinderen die recht hebben op de kindregeling krijgen vanzelf een brief. Veel kinderen hebben inmiddels informatie ontvangen over de kindregeling. Dit zijn de kinderen waarvan de ouder/verzorger voor 15 februari 2024 erkend is als gedupeerde en waarvan alle gegevens bij ons bekend zijn.

Met erkend gedupeerd bedoelen we dat de ouder minimaal 30.000 euro heeft gekregen.

Brieven komende periode

De komende periode ontvangen de volgende kinderen een brief over de kindregeling:

 • Kinderen die in een bijzondere situatie zitten;
 • Kinderen van ouders die na 15 februari 2024 erkend worden als gedupeerde;
 • Kinderen die zich melden.

Wij informeren de kinderen per groep. Bij het versturen van brieven kijken wij onder andere naar de leeftijd van een kind op dat moment. Maar voor de hoogte van het geldbedrag kijken wij naar de leeftijd van het kind op 1 juli 2023.

Bijzondere situaties

Sommige situaties vragen om extra aandacht. Bijvoorbeeld als een kind of jongere:

 • In het buitenland woont en geen BSN (burgerservicenummer) heeft: er is een BSN nodig om de hulp en het geld van de kindregeling te ontvangen. Wij hebben met de meeste kinderen of hun ouders contact gehad en zij hebben nu een BSN. De kinderen, die voor 1 november 2023 een BSN hebben ontvangen, krijgen voor 1 februari 2024 hun brief met informatie over de kindregeling. Hebben wij u nog niet gesproken, neem dan contact met ons op.
 • Het adres in het buitenland is onbekend of niet volledig: wij nemen sinds september 2023 contact met diegenen op. U vindt hier meer informatie over het doorgeven van een adres in het buitenland. Hebben wij u nog niet gesproken, neem dan contact met ons op.
 • Een meerderjarig kind (18 jaar of ouder) heeft een bewindvoerder: vanaf juni 2023 zijn we contact gaan opnemen met bewindvoerders. We hebben ruim 90% van de bewindvoerders bereikt. Deze jongeren of hun bewindvoerder hebben hun brief met informatie over de kindregeling ontvangen of ontvangen voor 1 februari 2024 hun brief. Wordt de ouder na november 2023 erkend als gedupeerde? Dan ontvangt het kind of de bewindvoerder binnen 6 maanden een brief.
 • Een ouder heeft een bewindvoerder (minderjarig - tot 18 jaar): vanaf juni 2023 zijn we contact gaan opnemen met bewindvoerders. We hebben 40% van de bewindvoerders bereikt. De ouder(s) en/of kinderen en bewindvoerders van de ouders van deze kinderen hebben de brief met informatie over de kindregeling ontvangen of ontvangen voor 1 februari 2024 hun brief. Wordt de ouder na november 2023 erkend als gedupeerde? Dan bellen we de bewindvoerder na de erkenning.
 • Het kind is minderjarig en woont niet bij 1 van de ouders: het is nodig om te weten wie het gezag heeft over het kind. Wij werken aan oplossingen en inmiddels hebben de kinderen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) het gezag hebben aangetoond hun brief met informatie over de kindregeling ontvangen. Kunt u aantonen wie het gezag over het kind heeft en hiervoor gegevens aanleveren? Neem dan contact op met het Serviceteam. Kijk hier welke documenten u nodig heeft.
 • Kinderen die zichzelf voor 5 mei 2023 hebben gemeld voor de kindregeling, hebben voor 5 november 2023 informatie over de kindregeling ontvangen. Kinderen die zich na 5 mei 2023 hebben gemeld, ontvangen binnen 6 maanden na aanmelding informatie over de kindregeling. Bijna de helft van de kinderen die zichzelf hebben gemeld, hebben hun brief met informatie over de kindregeling ontvangen.
 • Wij hebben geen adresgegevens én telefoonnummer van u en/of uw kind: u kunt uw adres laten inschrijven bij de gemeente én geef uw telefoonnummer door aan het Serviceteam.

Kinderen die zich zelf hebben gemeld waarvan de ouder is overleden: we nemen contact met hen op.

Ouders erkend gedupeerd na 15 februari 2024

Kinderen waarvan de ouder erkend gedupeerd (minimaal 30.000 euro heeft gekregen) is tussen 15 februari en 1 april 2024, ontvangen rond 3 mei 2024 de brief met informatie over de kindregeling. Dit geldt voor kinderen van alle leeftijden, dus voor minderjarige en meerderjarige kinderen.

In juni volgt de groep kinderen waarvan de ouder erkend gedupeerd is na 1 april 2024.

Aanmelden

De meeste kinderen en jongeren die bij ons bekend zijn hebben een brief gehad. Dat zijn er inmiddels 80.000.

Hebt u nog geen brief gehad? Maar denkt u wel recht te hebben op de kindregeling? In deze gevallen is aanmelden voor de kindregeling nodig:

 1. Het kind heeft pleegouders. Of heeft pleegouders gehad.
 2. De ouder(s)/verzorger(s) van het kind zijn overleden.
 3. Het kind heeft geen burgerservicenummer (BSN).
 4. De ouder(s)/verzorger(s) is voor 31 oktober 2023 erkend gedupeerd. Het kind heeft nog geen brief ontvangen met informatie over de kindregeling.

Twijfelt u of aanmelden nodig is? Dan kunt u dit controleren door het invullen van een korte online vragenlijst.

We doen ons best om zo compleet mogelijk te zijn en uitleg te geven voor de meest voorkomende situaties. Het kan zijn dat uw situatie anders is en dat het antwoord dat u zoekt hier niet bij staat. Stel uw vraag dan in de chat of bel ons.

Brieven per leeftijdsgroep

Wij sturen de verschillende leeftijdsgroepen een andere brief. We kunnen dan beter aansluiten bij waar het kind behoefte aan heeft. De inhoud van deze brieven is steeds hetzelfde. In sommige brieven vragen wij om een bankrekeningnummer aan ons door te geven.

18 jaar en ouder waarvan wij bankrekeningnummer weten
 1. De gedupeerde ouder/verzorger ontvangt een brief.
  Dit noemen wij een ‘aankondigingsbrief’. In die brief staat dat wij 3 weken later een brief sturen naar hun kind(eren).
 2. De jongere ontvangt 3 weken later zelf een brief van ons. Deze brief is de 'beschikking' en gaat naar het adres waar de jongere woont.
  Van deze groep weten wij het rekeningnummer. Dit is het rekeningnummer dat bij de Belastingdienst bekend is. Op mijn.belastingdienst.nl kunnen de jongeren zien welk bankrekeningnummer bij ons bekend is. Inloggen op Mijn Belastingdienst gaat via DigiD.

Er zijn nu 2 mogelijkheden:

 1. De jongere wil het geld ontvangen op het bij de Belastingdienst bekende bankrekeningnummer
  De jongere hoeft verder niets te doen. Ongeveer 4 weken na de beschikking krijgt de jongere nog een brief. Die brief heet ‘Bericht van betaling’. Hierin staat wanneer het geld op de bankrekening staat.
 2. De jongere wil het geld ontvangen op een ander bankrekeningnummer
  De jongere kan het bankrekeningnummer wijzigen via mijn.belastingdienst.nl. Maar let op: de Belastingdienst gebruikt dan het nieuwe bankrekeningnummer daarna ook voor de inkomstenbelasting en toeslagen. Het is natuurlijk wel mogelijk om het bankrekeningnummer na ontvangst van het geldbedrag weer terug te veranderen. Het bankrekeningnummer wijzigen kan tot uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de brief die wij stuurden.

  Binnen 4 weken na de beschikking krijgt de jongere nog een brief. Die brief heet ‘Bericht van betaling’. Hierin staat wanneer het geld op de bankrekening staat.
18 jaar en ouder waarvan wij het bankrekeningnummer niet weten
 1. De gedupeerde ouder/verzorger ontvangt een brief. Dit noemen wij een ‘aankondigingsbrief’. In die brief staat dat wij 3 weken later een brief sturen naar hun kind(eren).
 2. De jongere ontvangt 3 weken later een brief. Deze brief heet een beschikking. Wij sturen deze naar het adres waar de jongere woont.
 3. De jongere geeft het bankrekeningnummer aan ons door. In de brief staat hoe de jongere dat kan doen. Bij het doorgeven van het bankrekeningnummer is een DigiD nodig.
 4. Na het doorgeven van het bankrekeningnummer krijgt de jongere een ‘Bericht van betaling’. Deze sturen wij naar het adres waar de jongere woont. In dit ‘Bericht van betaling’ staat wanneer het geld op de bankrekening staat.
12 tot en met 17 jaar oud
 1. De gedupeerde ouder/verzorger ontvangt een brief. Dit noemen wij een ‘aankondigingsbrief’. In die brief staat dat wij 3 weken later een brief sturen naar hun kind(eren).
 2. Het kind ontvangt 3 weken later zelf een brief van ons. Deze brief heet een beschikking. Wij sturen deze naar het adres waar het kind woont. De gedupeerde ouder/verzorger krijgt een kopie van de beschikking.
 3. Het kind geeft het bankrekeningnummer aan ons door. In de brief staat hoe het kind dat kan doen. Bij het doorgeven van het bankrekeningnummer is een DigiD nodig.
 4. Na het doorgeven van het bankrekeningnummer krijgt het kind een ‘Bericht van betaling’. Deze sturen wij naar het adres waar het kind woont. In dit ‘Bericht van betaling’ staat wanneer het geld op de bankrekening staat.
0 tot en met 11 jaar oud
 1. De gedupeerde ouder/verzorger ontvangt een brief. Dit noemen wij een ‘aankondigingsbrief’. In die brief staat dat wij 3 weken later een brief sturen naar hun kind(eren).
 2. De gedupeerde ouder/verzorger ontvangt 3 weken later een brief voor het kind. Deze brief heet een beschikking.
 3. De ouder/verzorger geeft het bankrekeningnummer aan ons door. In de brief staat hoe de ouder/verzorger dat namens het kind kan doen. Bij het doorgeven van het bankrekeningnummer is een DigiD nodig.
 4. Na het doorgeven van het bankrekeningnummer krijgt de ouder/verzorger een ‘Bericht van Betaling’. In dit 'Bericht van betaling' staat wanneer het geld op de bankrekening staat.
Let op! 

Woont het kind niet bij de erkend gedupeerde ouder? Bijvoorbeeld omdat ouders gescheiden zijn? De erkend gedupeerde ouder ontvangt de aankondigingsbrief en de beschikking. De ouder/verzorger waar het kind woont ontvangt een kopie van de beschikking en het bericht van betaling.

Verder lezen

Deel deze pagina

Op deze pagina