Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Kindregeling: steun voor kinderen en jongeren

Bij het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag gaat het vaak over ouders. Maar ook kinderen en jongeren zijn gedupeerd. Voor hen is de kindregeling gemaakt. Op deze pagina leest u wat de kindregeling is. Voor wie de kindregeling is. En hoe de kindregeling is ontstaan.

De problemen met de kinderopvangtoeslag hebben veel met kinderen gedaan. Stress thuis. Armoede. Soms zijn ouder(s)/verzorger(s) uit elkaar gegaan. De kindregeling biedt daarom hulp op verschillende gebieden.

Recht op de kindregeling

Kinderen hebben recht op de kindregeling als ze voldoen aan de 2 punten hieronder:

 1. Hun ouder(s)/verzorger(s) zijn vastgesteld gedupeerd
  Dit betekent vastgesteld gedupeerd: uit onderzoek naar een persoonlijke situatie blijkt dat er in het verleden fouten zijn gemaakt met de kinderopvangtoeslag. En dit is bevestigd met een beschikking.
 2. Ze vallen binnen de leeftijdsgrens
  Kinderen vallen binnen de leeftijdsgrens als:
  • ze op 1 januari 2005 maximaal 20 jaar oud waren
   Kinderen die op 1 januari 2005 21 jaar of ouder waren hebben geen recht op de kindregeling.
  • ze geboren zijn op uiterlijk 5 november 2022
   Kinderen die geboren zijn op 6 november 2022 of een datum daarna hebben geen recht op de kindregeling.

Voor stiefkinderen is er een aanvullend punt:
Ouders/verzorgers waren op 26 januari 2021 toeslagpartners en ook op het moment dat gedupeerdheid werd vastgesteld.

Kinderen die recht hebben op de kindregeling hebben vaak veel ellende meegemaakt. Het gaat om zo’n 90.000 kinderen in heel verschillende situaties en gezinssamenstellingen. We kunnen niet bij alle kinderen individueel nagaan of zij direct of indirect problemen hebben meegemaakt. Daarom is de kindregeling ruimhartig opgezet. En hebben alle kinderen die voldoen aan bovenstaande 2 punten recht op de kindregeling. Dat geldt ook voor stiefkinderen.

Nog geen bericht gehad?

De meeste kinderen en jongeren die recht hebben op de kindregeling zijn bij ons bekend en hebben inmiddels een brief met informatie over de kindregeling ontvangen. Wij weten namelijk welke ouder(s)/verzorger(s) vastgesteld gedupeerd zijn.

In 4 gevallen is aanmelden voor de kindregeling wél nodig:

 1. Het kind heeft pleegouders. Of heeft pleegouders gehad.
 2. De ouder(s)/verzorger(s) van het kind zijn overleden.
 3. Het kind heeft geen burgerservicenummer (BSN). Bijvoorbeeld omdat het kind in het buitenland is geboren.
 4. De ouder(s)/verzorger(s) is voor 30 september 2023 erkend gedupeerd. Het kind heeft nog geen brief ontvangen met informatie over de kindregeling.

Twijfelt u of aanmelden nodig is? Dan kunt u dit controleren door het invullen van een korte online vragenlijst.

We doen ons best om zo compleet mogelijk te zijn en uitleg te geven voor de meest voorkomende situaties. Het kan zijn dat uw situatie anders is en dat het antwoord dat u zoekt hier niet bij staat. Stel uw vraag dan in de chat of bel ons.

Hulp op verschillende gebieden

De kindregeling biedt steun op verschillende gebieden. Deze hulp is vastgelegd in de Wet hersteloperatie toeslagen (herstelwet). In die wet staat dat kinderen recht hebben op een geldbedrag en brede hulp en ondersteuning.

Geldbedrag

De geldbedragen zijn vastgesteld per leeftijdsgroep. Het uitbetalen van de geldbedragen gaat in verschillende groepen.

Hulp en brede ondersteuning

Kinderen en jongeren kunnen voor hulp onder andere terecht bij hun eigen gemeente. Dat heet ‘brede ondersteuning’.

Ontstaan kindregeling

In 2020 is gestart met het maken van een herstelplan voor kinderen en jongeren.

2020: in gesprek met kinderen en jongeren

Het herstelplan moet goed aansluiten op wat gedupeerde kinderen nodig hebben. Dat vond Alexandra van Huffelen ook. Zij was in 2020 staatssecretaris van Financiën voor toeslagen en douane. Op haar verzoek sprak Missing Chapter Foundation in 2020 met gedupeerde kinderen. Tijdens die gesprekken vertelden kinderen en jongeren in verschillende leeftijdsgroepen hun verhaal. En gaven zij hun adviezen over welke hulp nodig is.

Zomer 2021: een herstelregeling speciaal voor kinderen en jongeren

De kinderen en jongeren adviseerden een herstelregeling te maken. Een regeling speciaal voor hen waarin staat welke hulp mogelijk is. Zoals hulp bij het verwerken van trauma. Of hulp bij het oplossen van problemen met schulden of woonruimte. Ook adviseerden zij een financiële vergoeding te geven. Alle adviezen van de kinderen en jongeren staan in de ‘Aanpak kindregeling: ‘Leven op de rit’. Deze adviezen zijn op 9 juni 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. En de Tweede Kamer heeft deze adviezen overgenomen. De herstelregeling heet vanaf dat moment kindregeling.

Winter 2021-2022: (gelijk)waardig herstel

In 2021 onderzocht Number5 Foundation op eigen initiatief wat nodig is voor herstel. Daarvoor spraken zij met verschillende organisaties en met kinderen en ouders over emotioneel herstel. De resultaten beschreven zij in het rapport (Gelijk)waardig herstel. Alexandra van Huffelen kreeg dit rapport in december 2021. In juli 2022 kreeg de Tweede Kamer dit rapport.

Winter 2021-2022: waardige toekomst

In januari 2022 is op verzoek van Alexandra van Huffelen het rapport Waardige toekomst gemaakt. Dit rapport geeft adviezen over het mogelijk maken van een aanvaardbaar toekomstperspectief voor kinderen en jongeren. De Tweede Kamer kreeg dit rapport op 28 januari 2022.

Zomer 2022: wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen

De verschillende onderdelen van de kindregeling zijn opgenomen in het wetvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen. Staatssecretaris van Financiën Aukje de Vries heeft dit wetsvoorstel op 28 juni 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Zomer 2022: extra advies kinderen en jongeren

Adviesbureau Diversion sprak in de zomer van 2022 met nog eens 114 kinderen en jongeren. Diversion bundelde de adviezen van de kinderen en jongeren in het rapport ‘Ken ons, help ons’. En deelde het rapport met de kinderen die zij spraken en met het ministerie van Financiën.

Vanaf zomer/herfst 2022: verder uitwerken aanvullende hulp

Op basis van de rapporten ‘(Gelijk)waardig herstel’, ‘Waardige toekomst’ en ‘Ken ons, help ons’ maakte het ministerie van Financiën een voorstel voor de aanvullende hulp. Het ministerie werkt dit voorstel verder uit samen met kinderen en jongeren. Begin 2023 staat het aanbod aanvullende hulp klaar. Kinderen en jongeren kunnen dan bijvoorbeeld hulp krijgen bij persoonlijke ontwikkeling of geldzaken. Of in contact komen met lotgenoten.

Herfst 2022: Wet hersteloperatie toeslagen officiële wet

Op 4 november 2022 is de Wet hersteloperatie toeslagen officieel bekend gemaakt in het Staatsblad.

Verder lezen

Deel deze pagina