Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Verandering in behandeling bezwaren

‘Versnellen en verbeteren bezwaarproces voor ouders’

Ouders die een bezwaar hebben ingediend moeten op dit moment vaak lang wachten op de afhandeling van hun bezwaar. Dat is niet wenselijk. Wij willen ouders beter en sneller helpen. Daarom heeft het kabinet besloten dat Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) niet meer alle bezwaren apart hoeft voor te leggen aan de Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC). Vanaf 26 oktober 2023 zal UHT meer bezwaren behandelen zonder advies van de BAC.

Let op!  Let op: dit bericht is van 26 oktober 2023

Ga voor informatie over het bezwaarproces naar bezwaar maken.

Wij stuurden tot nu toe alle bezwaren door naar de BAC. Zij geven dan advies over het bezwaar. Wij namen pas daarna een besluit. Dit betekende dat u vaak lang moest wachten op de behandeling van uw bezwaar. Wij hebben gemerkt dat advies van de BAC vaak niet nodig is. Daarom wordt de BAC gerichter ingezet. Als uw bezwaar niet naar de BAC gaat, dan zal UHT uw bezwaar zelf behandelen en daarover met u in gesprek gaan. Hoorgesprekken worden door UHT medewerkers zelf gedaan. Hierdoor verloopt het bezwaarproces in dat geval voor u sneller.  

Wijziging behandeling bezwaren

In de nieuwe situatie leggen wij uw bezwaar in een aantal gevallen niet meer voor aan de BAC. Bijvoorbeeld omdat de verwachting is dat het advies van de BAC niet leidt tot een andere uitkomst omdat de BAC al eerder een advies heeft gegeven over een vergelijkbaar bezwaar. Of omdat wij volledig tegemoet komen aan uw bezwaar of omdat u met UHT afspreekt dat uw bezwaar niet aan de BAC hoeft te worden voorgelegd.

Bezwaren die kennelijk ‘niet ontvankelijk’ of ‘kennelijk ongegrond zijn’, worden ook niet langer voorgelegd aan de BAC omdat dit niet tot een ander besluit zal leiden. Ook zullen bezwaren op de beslissing op de eerste toets, de incidentele noodvoorziening  en het kwijtschelden van toeslagenschulden niet meer aan de BAC worden voorgelegd.

Voor het invoeren van deze wijziging is de instellingsregeling van de BAC gewijzigd. De wijziging van de instellingsregeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

Bezwaar integrale beoordeling en werkelijke schade ingediend vóór 26 oktober 2023

Als u vóór 26 oktober een bezwaar hebt ingediend tegen een beslissing integrale beoordeling of besluit aanvullende compensatie werkelijke schade, dan geldt er ‘overgangsrecht’. Dit betekent dat u het recht houdt op een advies van de BAC.

Bezwaren tegen de eerste toets die zijn ingediend vóór 26 oktober 2023 behandelt UHT zelf. Hier geldt geen overgangsrecht. Na de eerste toets volgt vaak nog de integrale beoordeling waarop bezwaar en beroep mogelijk is. Eerste toets bezwaren die al bij de BAC op hoorzitting zijn ingepland blijven voor advies bij de BAC.

Lees meer over Bezwaar maken

Lees alles over de BAC op de BAC website

Categorie :

Deel deze pagina