Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC)

De Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC) is een onafhankelijk orgaan en adviseert UHT over uw bezwaar. Bij de BAC staat de gedupeerde ouder centraal.

Adviezen van de BAC

Hier vindt u de uitgebrachte adviezen van de BAC.

Leden

De leden van de Bezwaarschriftenadviescommissie zijn aangesteld vanwege hun ervaring in rechtspraak, bestuur en maatschappij.

Hoe verloopt een hoorzitting?

Bij de onafhankelijke bezwaarschriftenadviescommissie Kinderopvangtoeslag of BAC, staat de gedupeerde ouder centraal. In deze video laten wij zien hoe een hoorzitting bij de BAC verloopt om inzicht te geven in wat u als bezwaarmaker te wachten staat.
Uitgeschreven tekst

Bij de onafhankelijke Bezwaarschriftenadviescommissie Kinderopvangtoeslag of BAC, staat de gedupeerde ouder centraal. In deze video laten wij zien hoe een hoorzitting bij de BAC verloopt om inzicht te geven in wat u als bezwaarmaker te wachten staat.

Nadat u, of uw gemachtigde, een advocaat, de uitnodiging voor de hoorzitting hebt ontvangen, mag u zich op de dag van de hoorzitting melden in de aankomsthal.

Als u dat wilt, kunt u ook een vriend, vriendin, familielid of een tolk meenemen naar de zitting. Een medewerker van de BAC ontvangt u. Deze medewerker is er om u te ondersteunen en te begeleiden, zowel voor als na de hoorzitting. Mocht u vragen hebben over de hoorzitting, dan kunt u die op elk gewenst moment aan hem of haar stellen.

Het is belangrijk dat u en de personen die u meegenomen hebt een geldig legitimatiebewijs meebrengen. Nadat de medewerker met jullie legitimatiebewijzen pasjes heeft geregeld, zal de medewerker jullie begeleiden naar de wachtruimte. Als de hoorzitting begint, worden jullie begeleid naar de hoorzittingszaal.

Wanneer u de zittingszaal binnenloopt, zit de Commissie al klaar. Vervolgens zal de vertegenwoordiger van Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen of “UHT” met eventueel een collega de zaal binnenlopen en plaatsnemen tegenover u. De UHT gaat over herstel en compensatie en staat los van de Belastingdienst Toeslagen. De  secretaris van de Commissie schrijft van de hoorzitting een kort verslag.

De voorzitter vertelt bij aanvang van de hoorzitting dat de hoorzitting om uw bezwaar gaat. Uw verhaal staat centraal. De voorzitter kan vragen hoe het met u gaat en vragen naar uw verhaal.

Daarna vertelt de voorzitter over wat er op zitting gaat gebeuren. De voorzitter geeft u of uw gemachtigde de gelegenheid om uit te leggen waarom u het niet eens bent met het besluit en waarom u in bezwaar bent gegaan. Ook de vertegenwoordiger van de UHT legt zijn of haar standpunt uit.

De commissieleden zullen ook vragen stellen. Als de Commissie van mening is dat zij over genoeg informatie beschikt, krijgt u als laatste het woord om nog te zeggen wat u op dat moment graag nog wilt zeggen. Daarna vertelt de voorzitter hoe het verder zal gaan met het advies op uw bezwaar.

Vervolgens wordt de hoorzitting gesloten. U wordt door de medewerker opgehaald. U kunt de mederwerker gerust laten weten als hij of zij nog iets voor u kan betekenen. Wanneer u geen vragen meer hebt en wilt gaan, zal de medewerker u naar de uitgang van het gebouw begeleiden. 

De Commissie zal naar aanleiding van alle beschikbare schriftelijke informatie en alles wat op de hoorzitting is gezegd, een advies schrijven aan de UHT over de door de UHT te nemen beslissing op uw bezwaar. De UHT kan alleen afwijken van het advies van de Commissie als de UHT daar een hele goede reden voor heeft. Dat staat in de wet.

De UHT maakt de beslissing op uw bezwaar aan u of uw gemachtigde bekend via de post. Hierin staat het advies van de Commissie met een kort verslag van de zitting, samen met de beslissing op uw bezwaar. 

Over de BAC

Als u het met een besluit van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) niet eens bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij UHT. UHT neemt daarop een nieuwe beslissing.

De Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC) is een onafhankelijk orgaan en adviseert UHT over uw bezwaar. Bij de BAC staat de gedupeerde ouder centraal. De BAC luistert naar uw verhaal en geeft een onafhankelijk advies.