Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Over de BAC

Publicatiedatum 20-09-2022 | Laatste update 09-11-2023

Als u het met een besluit van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) niet eens bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij UHT. UHT neemt daarop een nieuwe beslissing. De Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC) is een onafhankelijk orgaan en adviseert UHT over uw bezwaar. Bij de BAC staat de gedupeerde ouder centraal. De BAC luistert naar uw verhaal en geeft een eerlijk en onafhankelijk oordeel.

Let op!  Let op!

In de procedure bij de Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC) zorgt UHT voor de opbouw en het leveren van uw dossier. De BAC brengt advies uit op basis van dit dossier, de toelichting op het dossier en het bezwaarschrift. Dat advies wordt alleen aan UHT gestuurd. U ontvangt het advies van de BAC tegelijkertijd met de beslissing op uw bezwaar.

Let op!  Let op!

Door de wijziging van de Instellingsregeling zal de tekst onder 'uitleg in stappen' aangepast worden.

Hoe werkt het?

Stap 1: U krijgt een definitieve beschikking van UHT

Na de integralebeoordeling krijgt u van UHT een definitieve beschikking. Dit is het besluit dat UHT neemt na de voorlopige beschikking en uw eventuele aanvullingen, ook wel zienswijzen genoemd. In het besluit staat vermeld en uitgelegd welk bedrag u ontvangt en volgens welke regeling.

Stap 2: U bent het niet eens met de beschikking en maakt bezwaar

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken.

Zodra UHT uw bezwaarschrift heeft ontvangen, krijgt u een bevestiging van ontvangst  en informatie over de verdere procedure. UHT stuurt uw bezwaar door naar de Bezwaarschriftenadviescommissie. De commissie geeft dan advies over het bezwaar.

Stap 3: Als u hulp nodig hebt bij het schrijven van een bezwaarschrift

U kunt hulp inschakelen van een gratis advocaat of jurist via de Raad voor Rechtsbijstand, uw rechtsbijstand verzekeraar, vakbondsmedewerker of medewerker van uw gemeente. Een vriend of een familielid mag natuurlijk ook helpen.

Stap 4: Verzamelen van de stukken en een schriftelijke reactie op uw bezwaar

Als uw bezwaarschrift niet volledig is, krijgt u de gelegenheid om dit te herstellen. Meestal krijgt u hiervoor 4 weken de tijd. Deze tijd wordt niet meegeteld in de termijn waarbinnen UHT een nieuwe beslissing op uw bezwaar moet hebben genomen.

UHT stuurt alle stukken naar de Bezwaarschriftenadviescommissie. De secretaris van deze commissie stuurt deze stukken uiterlijk 3 weken voor de hoorzitting aan u (of uw gemachtigde).

Stap 5: Uitnodiging voor een hoorzitting

De Bezwaarschriftenadviescommissie geeft u de mogelijkheid om mondeling uitleg te geven bij uw bezwaar . Dit wordt een 'hoorzitting' genoemd. De uitnodiging voor de hoorzitting, met het definitieve tijdstip, ontvangt u tenminste 3 weken voor de zitting.

U krijgt per brief informatie over de datum van de hoorzitting. De commissie ontvangt veel verzoeken van UHT om advies uit te brengen over de bezwaren. De commissie is afhankelijk van het aanleveren van dossiers door UHT. Daarom kan het even duren voordat u een uitnodiging krijgt voor een hoorzitting.

De hoorzittingen vinden plaats in het rijkskantoor De Knoop in Utrecht (naast station Utrecht Centraal), op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Deze zittingen zijn meestal besloten, dat betekent dat er geen publiek aanwezig mag zijn. Als u dat wilt, kunt u wel een vriend, vriendin, familielid of een tolk meenemen naar de hoorzitting.

Als u extra informatie hebt

U kunt uw bezwaarschrift nog aanvullen met extra gegevens. Of u kunt bewijsstukken opsturen of afgeven. Deze gegevens of bewijsstukken moeten uiterlijk 10 dagen voor de hoorzitting door de secretaris van de adviescommissie zijn ontvangen.

Hulp van een tolk

Spreekt u geen of niet goed Nederlands? Of bent u doof of slechthorend? Dan kan de secretaris van de adviescommissie een (gebaren)tolk voor u regelen. Deze tolk is gratis. Geef dit uiterlijk 1 week voor de hoorzitting door aan de secretaris.

Stap 6: Het verloop van de hoorzitting

Tijdens de hoorzitting kunt u of uw gemachtigde uw verhaal vertellen. Er is ook iemand van UHT aanwezig. Die kan een toelichting geven op de beschikking waartegen u bezwaar hebt gemaakt. En hoe het besluit tot stand is gekomen. De leden van de Bezwaarschriftenadviescommissie kunnen vragen stellen over het besluit. Van de hoorzitting wordt een kort verslag gemaakt.

Iemand meenemen naar de hoorzitting

U mag tijdens de hoorzitting ondersteuning krijgen. Dit betekent dat u een familielid, kennis of advocaat mag meenemen die u kan steunen. U kunt zich ook laten vertegenwoordigen. Dan doet iemand anders het woord voor u. U hoeft dan niet zelf bij de hoorzitting aanwezig te zijn maar dat mag wel. Als u iemand inschakelt om u te vertegenwoordigen, dan moet u die persoon een schriftelijke machtiging meegeven die door uzelf is ondertekend. Een advocaat heeft voor een hoorzitting geen machtiging nodig.

Stap 7: De adviescommissie geeft advies over uw bezwaarschrift

Na de hoorzitting geeft de adviescommissie schriftelijk advies over uw bezwaar aan UHT. Het verslag van de hoorzitting wordt als bijlage toegevoegd.

De BAC stuurt het advies alleen naar UHT.

Stap 8: UHT neemt een beslissing over uw bezwaar

UHT neemt op basis van het advies van de Bezwaarschriftenadviescommissie een beslissing op het bezwaar. UHT kan alleen afwijken van het advies van de Bezwaarschriftenadviescommissie als zij daar een hele goede reden voor heeft.

Stap 9: U krijgt de beslissing over uw bezwaar in de bus

UHT maakt het besluit aan u en/of uw gemachtigde bekend. Het besluit wordt verstuurd via de post. Het advies van de Bezwaarschriftenadviescommissie en het zakelijk verslag van de hoorzitting worden mee gestuurd.

Stap 10: U bent het niet eens met de beslissing op bezwaar

Bent u het niet (helemaal) eens met de beslissing op bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing op het bezwaar beroep aantekenen bij de rechtbank. Hoe dit moet staat ook uitgelegd in de beslissing op bezwaar die u via de post krijgt.

Deel deze pagina

Op deze pagina