Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Behandeling van uw bezwaar bij de BAC

Op deze pagina leest u wat de BAC doet met uw bezwaar.

Bezwaar maken bij UHT

Iedere situatie is anders. En soms is bezwaar maken niet mogelijk. Op deze pagina leest u per situatie hoe u bezwaar kunt maken bij UHT. Of wat u kunt doen als bezwaar maken niet mogelijk is.

Behandeling van uw bezwaar bij de BAC

UHT ontvangt veel bezwaren. Elk bezwaar bekijken zij zorgvuldig en dat kost vaak veel tijd. Daarom heeft het kabinet besloten dat UHT vanaf 26 oktober 2023 niet meer elk bezwaar apart hoeft voor te leggen aan de BAC. Door de wijziging van de bezwaarroute wordt de BAC gerichter ingezet.

Als u vóór 26 oktober een bezwaar hebt ingediend tegen een beslissing integrale beoordeling of besluit aanvullende compensatie werkelijke schade, dan geldt er ‘overgangsrecht’. Dit betekent dat u het recht houdt op een advies van de BAC. Bezwaren tegen de eerste toets die zijn ingediend voor 26 oktober 2023 behandelt UHT in beginsel zelf. Hier geldt geen overgangsrecht. Dit geldt niet voor bezwaren die al bij de BAC zijn ingepland voor een hoorzitting. Deze zittingen gaan gewoon door. Na de eerste toets volgt vaak nog de integrale beoordeling waarop ook bezwaar en beroep mogelijk is.

Meer informatie over de wijziging van de bezwaarroute vindt u in het nieuwsbericht Wijziging in bezwaarroute.

De procedure bij de BAC

Stap 1: De BAC verzamelt alle stukken en een schriftelijke reactie op uw bezwaar van UHT

Indien de BAC de UHT adviseert over uw bezwaar, stuurt UHT alle stukken naar de BAC. De secretaris van deze commissie stuurt deze stukken uiterlijk 3 weken voor de hoorzitting aan u (of uw gemachtigde).

Stap 2: Uitnodiging voor een hoorzitting

De BAC geeft u de mogelijkheid om mondeling uitleg te geven bij uw bezwaar. Dit wordt een 'hoorzitting' genoemd. De uitnodiging voor de hoorzitting, met het definitieve tijdstip, ontvangt u tenminste 3 weken voor de zitting.

U krijgt per brief informatie over de datum van de hoorzitting. De commissie is afhankelijk van het aanleveren van dossiers door UHT. Daarom kan het even duren voordat u een uitnodiging krijgt voor een hoorzitting.

De hoorzittingen vinden plaats in het rijkskantoor De Knoop in Utrecht (naast station Utrecht Centraal), op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Deze zittingen zijn meestal besloten, dat betekent dat er geen publiek aanwezig mag zijn. Als u dat wilt, kunt u wel een vriend, vriendin, familielid of een tolk meenemen naar de hoorzitting.

Als u extra informatie hebt

U kunt uw bezwaarschrift nog aanvullen met extra gegevens. Of u kunt bewijsstukken opsturen of afgeven. Deze gegevens of bewijsstukken moeten uiterlijk 10 dagen voor de hoorzitting door de secretaris van de adviescommissie zijn ontvangen.

Hulp van een tolk

Spreekt u geen of niet goed Nederlands? Of bent u doof of slechthorend? Dan kan de secretaris van de adviescommissie een (gebaren)tolk voor u regelen. Deze tolk is gratis. Geef dit uiterlijk 1 week voor de hoorzitting door aan de secretaris.

Stap 3: Het verloop van de hoorzitting

Tijdens de hoorzitting kunt u of uw gemachtigde uw verhaal vertellen. Er is ook iemand van UHT aanwezig. Die kan een toelichting geven op de beschikking waartegen u bezwaar hebt gemaakt. En hoe het besluit tot stand is gekomen. De leden van de BAC kunnen vragen stellen over het besluit. Van de hoorzitting wordt een kort verslag gemaakt.

In deze video laten wij zien hoe een hoorzitting bij de BAC verloopt om inzicht te geven in wat u als bezwaarmaker te wachten staat.

Iemand meenemen naar de hoorzitting

U mag tijdens de hoorzitting ondersteuning krijgen. Dit betekent dat u een familielid, kennis of advocaat mag meenemen die u kan steunen. U kunt zich ook laten vertegenwoordigen. Dan doet iemand anders het woord voor u. U hoeft dan niet zelf bij de hoorzitting aanwezig te zijn maar dat mag wel. Als u iemand inschakelt om u te vertegenwoordigen, dan moet u die persoon een schriftelijke machtiging meegeven die door uzelf is ondertekend. Een advocaat heeft voor een hoorzitting geen machtiging nodig.

Stap 4: De BAC geeft advies over uw bezwaarschrift

Na de hoorzitting geeft de BAC schriftelijk advies over uw bezwaar aan UHT. Het verslag van de hoorzitting wordt als bijlage toegevoegd.

De BAC stuurt het advies alleen naar de UHT.

Stap 5: UHT neemt een beslissing over uw bezwaar

UHT neemt op basis van het advies van de BAC een beslissing op het bezwaar. UHT kan alleen afwijken van het advies van de BAC als zij daar een hele goede reden voor heeft.

Stap 6: U krijgt de beslissing over uw bezwaar in de bus

UHT maakt het besluit aan u en/of uw gemachtigde bekend. Het besluit wordt verstuurd via de post. Het advies van de BAC en het zakelijk verslag van de hoorzitting worden mee gestuurd.

Stap 7: U bent het niet eens met de beslissing op bezwaar

Bent u het niet (helemaal) eens met de beslissing op bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing op het bezwaar beroep aantekenen bij de rechtbank. Hoe dit moet staat ook uitgelegd in de beslissing op bezwaar die u via de post krijgt.

Werkwijze uitgelegd (uitgebreid)

Deel deze pagina