Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Nabestaanden van een gedupeerde aanvrager

Als degene die de kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd overlijdt, heeft het gezin nog steeds hulp nodig. Het herstel dat is ingezet of voor uw dierbare was bedoeld, is er nu ook voor u.

Over deze regeling

Op dit moment wordt de wet voor deze regeling nog aangepast. Maar we zijn wel al bezig met de voorbereidingen. De regeling is er om te zorgen dat de toeslagpartner of kinderen van de overledene verder kunnen met het herstel. Zo kunnen zij verder met het herstelproces vanaf het moment dat degene die de aanvraag heeft gedaan is overleden.

Behandeling Tweede KamerJuni 2024
Behandeling Eerste KamerJuli 2024
Start regelingJuli, augustus of september 2024
Verwachte planning

De meeste ontvangers van de regeling zijn bij ons bekend. We nemen persoonlijk contact met u op zodra de regeling start. Allereerst ontvangt u een kaart waarin staat dat wij u gaan bellen. Zijn er binnen 1 gezin meerdere mensen die in aanmerking komen voor deze regeling? Dan nemen we met al deze gezinsleden contact op.

Wilt u zelf contact met ons opnemen omdat u denkt recht te hebben op de nabestaandenregeling? Dan kunt u ons bellen als de regeling is gestart. We houden u op deze website op de hoogte wanneer de regeling start.

Al erkend gedupeerd

Was de overleden aanvrager al erkend gedupeerd? Dan kijken we waar de ontvanger van de regeling nog recht op heeft. Bijvoorbeeld een geldbedrag, hulp bij de schulden van de overleden aanvrager of hulp van uw gemeente.

Woont u als nabestaande in het buitenland? Dan kunt u terecht bij het Ondersteuningsteam Buitenland.

Nog niet erkend gedupeerd

Soms is nog niet vastgesteld dat een ouder gedupeerd is voordat hij of zij overleed. Men kan ook recht hebben op deze regeling als de overledene geen aanvraag daarvoor heeft gedaan toen hij of zij nog leefde. Of als de aanvraag wel is gedaan maar de ouder is overleden terwijl het proces nog loopt. Lees daarover meer bij 'nog niet erkend als gedupeerd'.

Ontvangers van deze regeling

Er kunnen 1 of meerdere ontvangers zijn van de regeling. Er wordt gekeken naar de situatie van het gezin. Om zo te zorgen dat het herstel terechtkomt bij het gezin waar de overledene bij hoorde toen het overleed. Er is een volgorde voor de regeling:

  1. de toeslagpartner van de overleden ouder;
  2. het kind of de kinderen van de overleden ouder.

Was er een toeslagpartner toen de ouder overleed? Dan is die persoon de ontvanger van de regeling. En de anderen niet. Is er geen toeslagpartner? Dan geldt deze regeling voor de kinderen.

Tip!  Is de regeling voor mij bedoeld?

Wilt u weten of u de ontvanger bent van de regeling voor nabestaanden? Beantwoord enkele vragen en kijk of de regeling voor uw situatie geldt.

Toeslagpartner van de gedupeerde ouder

Was u de toeslagpartner van een gedupeerde ouder toen hij of zij overleed? Dan hebt u waarschijnlijk recht op de regeling voor nabestaanden. De meeste ontvangers van de regeling zijn bij ons bekend. We nemen persoonlijk contact met u op. Was nog niet vastgesteld of de overleden aanvrager gedupeerd was? Lees daarover meer bij 'nog niet erkend als gedupeerd'.

Een toeslagpartner is iemand die meetelt voor de toeslagen. Het geld dat beide toeslapartners verdienen en bezitten telt mee voor de toeslag. De toeslagpartners krijgen de toeslag samen. Een toeslagpartner kan uw echtgenoot of geregistreerd partner zijn. Of iemand anders die op uw adres woont. U kunt maar 1 toeslagpartner hebben.

Kind van een gedupeerde ouder

Was uw vader of moeder een gedupeerde ouder? En was er op het moment van overlijden geen toeslagpartner? Dan hebt u waarschijnlijk recht op de nabestaandenregeling. Hebt u broers of zussen? Dan hebben zij ook recht op de regeling. Dit kan ook zo zijn als uw vader of moeder nog niet erkend gedupeerd is. Lees daarover meer bij 'nog niet erkend als gedupeerd'.

Nog niet erkend als gedupeerd

Het komt ook voor dat een overleden ouder nog geen uitslag heeft gehad van de eerste toets. Of dat diegene nog in het proces van de integrale beoordeling zat toen hij of zij overleed. En in sommige gevallen heeft de overleden ouder zich helemaal niet aan kunnen melden.

Dan maken we met de ontvanger(s) van de regeling de integrale beoordeling af zoals dat ook was gebeurd als uw dierbare nog had geleefd. We nemen contact met u op als mogelijke ontvanger van de regeling voor nabestaanden. Neem zelf contact met ons op als er nog geen aanmelding is geweest. U krijgt vervolgens een vast contactpersoon die u begeleidt. Zijn er in uw gezin meerdere ontvangers van de regeling die dit proces doorlopen? Dan gaat u gezamenlijk door het proces. Als er meerdere kinderen zijn bijvoorbeeld.

Uitkomst integrale beoordeling

Blijkt uit de integrale beoordeling dat de ouder die is overleden gedupeerd was? Dan hebt u recht op de nabestaandenregeling. Blijkt de ouder die overleden is niet gedupeerd? Dan is er geen recht op de regeling voor nabestaanden.

Aanmeldtermijn van 6 maanden

Er geldt een aanmeldtermijn. Dit geeft nabestaanden tijd om na te denken of ze de regeling willen. En soms zijn niet alle nabestaanden bij ons bekend. Of hebben we geen adres. Als we weten dat er meerdere mensen zijn die recht hebben op de regeling, gebruiken we die 6 maanden om contact te zoeken. En de aanmeldtermijn geeft nabestaanden tijd om zichzelf bij ons te melden.

De aanmeldtermijn gaat in op het moment dat de wet ingaat. Daarna is er 6 maanden de tijd om aan te melden. Overlijdt een aanvrager van de kinderopvangtoeslag nadat de wet is ingegaan? Dan geldt de 6 maanden aanmeldtermijn vanaf het moment van overlijden.

Planning en aanpak

Op dit moment moet de wet voor deze situatie nog vastgesteld worden. De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog een besluit over nemen. We zijn wel al bezig met de voorbereidingen. Er wordt hard gewerkt om te zorgen dat de uitvoering kan starten in het 3e kwartaal van 2024.

Verder lezen

Deel deze pagina