Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Over de nabestaandenregeling

Het verlies van een naaste is een ingrijpende gebeurtenis. De nabestaandenregeling is er om te zorgen dat de toeslagpartner of kinderen van de overledene verder kunnen met het herstelproces. De regeling is er ook voor nabestaanden van overleden kinderen.

Hoe werkt de regeling?

De regeling voor nabestaanden is gericht op 2 situaties:

  1. De aanvrager van de kinderopvangtoeslag is overleden (een ouder).
  2. Een kind van een gedupeerde ouder is overleden.

De meeste overledenen zijn bij ons bekend. We nemen dan ook persoonlijk contact op met de nabestaanden. Vanaf 22 april 2024 zijn we gestart met nabestaanden van overleden kinderen. Nabestaanden van aanvragers van de kinderopvangtoeslag volgen na de zomer.

Wie zijn de ontvangers van deze regeling?

Er kunnen 1 of meerdere personen zijn die de regeling ontvangen. We noemen hen de ontvangers van de regeling. Er is een volgorde wie de regeling ontvangt. Zo komt de regeling terecht bij het gezin waar de overledene op het moment van overlijden bij hoorde:

  • Is een gedupeerde ouder overleden? Dan is eerst de toeslagpartner de ontvanger van de regeling. Heeft de ouder geen toeslagpartner (meer)? Dan zijn de kinderen de ontvanger van de regeling.
  • Is een kind van een gedupeerde ouder overleden? Dan is ook eerst de toeslagpartner van het overleden kind de ontvanger van de regeling. Had het overleden kind geen toeslagpartner toen het overleed? Dan zijn de kinderen de ontvangers van de regeling. Als er ook geen kinderen zijn, zijn de ouders van het overleden kind de ontvangers.
Tip!  Is de regeling voor mij bedoeld?

Wilt u weten of u de ontvanger bent van de regeling voor nabestaanden? Beantwoord enkele vragen en kijk of de regeling voor uw situatie geldt.

Nabestaanden van een overleden aanvrager

De problemen bij de kinderopvangtoeslag raken het hele huishouden. Niet alleen degene die de toeslag aanvraagt. Als de aanvrager van de kinderopvangtoeslag overlijdt, heeft het gezin nog steeds hulp nodig. En er moet iemand zijn aan wie het geld betaald kan worden waar de overleden persoon anders recht op had gehad.

Soms gebeurt het dat het financiële herstel nog niet was afgerond toen de aanvrager ervan overleed. Of de persoon overleed voordat hij of zij zich aan heeft kunnen melden als gedupeerde. Nabestaanden kunnen zich ook dan melden voor deze regeling.  

Nabestaanden van een overleden kind

De regeling voor nabestaanden is er ook als een kind van een gedupeerde ouder is overleden. Er is een sterk gevoel dat deze kinderen ook erkenning verdienen. Zij hebben mogelijk ook de gevolgen van de problemen met de kinderopvangtoeslag ervaren. Nabestaanden krijgen een erkenningsbrief en een geldbedrag, zoals bij de kindregeling. Het bedrag is gekoppeld aan de leeftijdsgroepen zoals bij de kindregeling. We kijken naar de leeftijd van het kind toen het overleed. Als het kind na 1 juli 2023 is overleden, dan kijken we naar de leeftijd op 1 juli 2023.

Ter informatie!  Contactpersoon

De ontvanger van de regeling krijgt een vast contactpersoon. Dit is de persoon die u tijdens het proces begeleidt. En degene die u kunt bellen als u vragen hebt. Zijn er meerdere ontvangers voor deze regeling? Dan hebt u allemaal dezelfde contactpersoon. U gaat samen door het proces.

Planning en aanpak

De meeste ontvangers van de regeling zijn bij ons bekend. We nemen dan ook persoonlijk contact met u op. Eerst ontvangt u een kaart waarin staat dat we u gaan bellen. Dan weet u alvast dat dit gaat over de regeling voor nabestaanden.

Planning voor nabestaanden van overleden kinderen

Vanaf 22 april 2024 zijn we gestart de nabestaanden van overleden kinderen te bellen. We werken volgens een volgorde. We starten met de mensen die als eerste erkend zijn als gedupeerde. En zo verder totdat we iedereen gebeld hebben.

Planning voor nabestaanden van overleden aanvragers

Wanneer we contact opnemen met nabestaanden van overleden aanvragers is nog niet bekend. Op dit moment moet de wet voor deze situatie nog vastgesteld worden. We verwachten na de zomer contact op te nemen met nabestaanden van overleden aanvragers.

Ter informatie!  Contact met ons opnemen

Wilt u zelf contact met ons opnemen, omdat u denkt recht te hebben op de regeling voor nabestaanden? Dan is dat altijd mogelijk.

Veelgestelde vragen

Welke stappen kent de regeling?

Als u de ontvanger bent van de regeling, ontvangt u eerst een kaart. Daarop staat dat wij contact met u op gaan nemen. Vervolgens nemen wij contact met u op om u aan te melden voor de regeling. Ook leggen we de aanmeldtermijn van 6 maanden uit en vertellen we hoe u eventueel af kunt zien van de regeling. Als alle ontvangers van de regeling bekend zijn of de aanmeldtermijn is verstreken, hoort u van ons op welk bedrag u recht hebt. U ontvangt dit bedrag op het bij ons bekende rekeningnummer.

Kan ik afzien van de regeling?

Ja, dat is mogelijk. Neem contact op met uw contactpersoon of bel ons.

In welke gevallen moet ik mij zelf aanmelden?

U kunt zich nu alleen zelf aanmelden als nabestaande van een overleden kind. Kinderen zonder BSN, pleegkinderen en/of overleden kinderen in het buitenland, hebben wij niet goed in beeld. Het kan dus zijn dat wij geen contact met u kunnen opnemen. Denkt u dat u wel een ontvanger bent van de nabestaandenregeling? Neem dan zelf contact met ons op.

Denkt u de ontvanger te zijn van deze regeling omdat u een nabestaande bent van een overleden aanvrager? Wacht dan tot de regeling ook voor deze groep gestart is.

Heb ik een overlijdensakte nodig?

Nee, een overlijdensakte is niet nodig tenzij wij niet kunnen zien dat een gezinslid is overleden. In dat geval bespreekt uw contactpersoon dit met u en kijkt u samen naar wat er nodig is.

Kan ik net, zoals bij de andere regelingen, een gesprek met Staatssecretaris Aukje de Vries krijgen?

Ja, aanvragen kan via het Serviceteam.

Kan er recht zijn op andere herstelregelingen naast de nabestaandenregeling?

Ja dit kan. Het is mogelijk dat ouders van een overleden kind zelf gedupeerd zijn en recht hebben op herstelregelingen. Zij hebben dan ook recht op de nabestaandenregeling.

Krijg ik een vast contactpersoon voor de nabestaandenregeling?

Ja, u krijgt een vast contactpersoon. Zijn er meerdere personen binnen uw gezin bij ons bekend? Dan hebt u allen dezelfde contactpersoon.

Kan ik van contactpersoon wisselen mocht er geen klik zijn of onenigheid?

Ja dit kan. Neem daarvoor contact met ons op.

Heeft het geld dat ik ontvang invloed op de hoogte van mijn lopende en toekomstige toeslagen?

Nee. Deze bedragen zijn voor 10 jaar vrijgesteld voor de toets die de hoogte van uw toeslag bepaalt. Dit is ook te vinden op de website van UHT: de invloed van compensatie op inkomen, toeslagen of uitkeringen.

Telt het geld mee voor mijn bijstand of andere uitkering?

Het bedrag heeft geen invloed op de hoogte van de bijstandsuitkering. Ook heeft het bedrag geen invloed op de hoogte van bepaalde andere uitkeringen. Zoals de WW, WIA, WAO en Ziektewet.

Het heeft mogelijk wel invloed op de hoogte van de bijzondere bijstand. Elke gemeente mag zelf bepalen hoe zij de draagkracht hiervoor berekenen. Het is daarom goed om hierover met uw gemeente in gesprek te gaan.

Dit is ook te vinden op de website van UHT: de invloed van compensatie op inkomen, toeslagen of uitkeringen.

Moet ik belasting betalen over het bedrag dat ik ontvang?

U betaalt over het ontvangen bedrag geen inkomstenbelasting in box 1. Het geld dat u krijgt, is voor de Belastingdienst geen inkomen.

Let op: Woont u in het buitenland? Dan gelden er misschien andere regels.

Wordt het uit te keren bedrag voor de nabestaandenregeling verrekend met eventuele openstaande schulden bij Toeslagen en of Belastingdienst?

Nee, nabestaanden ontvangen het bedrag op hun rekening zonder dat dit verrekend wordt met openstaande vorderingen.

Ik wil mijn gegevens wijzigen, hoe kan ik mijn aanmelding wijzigen?

Neem contact op met uw vaste contactpersoon.

Waarom ben ik afgewezen voor de regeling?

U hebt een beschikking ontvangen waarin staat dat u bent afgewezen voor de regeling. We hebben een onderzoek gedaan en u voldoet niet aan de eisen die nodig zijn voor de regeling. Dit kunnen verschillende redenen zijn. Deze redenen staan uitgelegd in de brief die u ontvangen hebt. Hebt u vragen over deze afwijzing? Neem contact op met uw contactpersoon. Samen leest u de brief rustig door en u kunt alle vragen stellen die u hebt.

Verder lezen

Deel deze pagina