Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Ik heb mij aangemeld. Wat gebeurt er met mijn schulden?

Nadat u zich bij ons gemeld hebt, worden uw publieke schulden voor 1 januari 2021 gepauzeerd. Dit zijn schulden die u hebt bij publieke organisaties als de Belastingdienst, Dienst Toeslagen, gemeenten en waterschappen, het UWV, het CAK, DUO, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Anders gaat het met schulden bij organisaties en bedrijven die niet tot de overheid horen. Deze zogenaamde private schulden worden niet gepauzeerd.

Wanneer worden de schulden gepauzeerd?

De publieke organisaties pauzeren de publieke schulden binnen 2 weken nadat u zich hebt aangemeld.

Hoe lang worden de schulden gepauzeerd?

De pauze geldt totdat duidelijk is geworden of u wel of geen recht hebt op compensatie. Bij sommige ouders is hier na de eerste toets al duidelijkheid over. Bij andere ouders is nog een uitgebreid onderzoek nodig. Dit is de integrale beoordeling.

Gedupeerd? Schulden blijven gepauzeerd

Als na een eerste toets of integrale beoordeling blijkt dat u gedupeerd bent, dan worden uw publieke schulden bij publieke organisaties nogmaals voor een jaar gepauzeerd. Het betreft de publieke schulden die zijn ontstaan tot aan de datum van de eerste betaling van de compensatie. De publieke schulden tot 1 januari 2021 worden kwijtgescholden. Uw publieke schulden vanaf 1 januari 2021 worden wel gepauzeerd, maar deze schulden moet u na dat jaar zelf betalen.

Ook private schulden worden een jaar lang gepauzeerd als na een eerste toets of integrale behandeling blijkt dat u gedupeerd bent.

Verder lezen

Deel deze pagina