Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Niet gedupeerd na integrale beoordeling

Hebt u na uw integrale beoordeling gehoord dat u niet gedupeerd bent? Misschien had u deze uitkomst niet verwacht. Er komt dan veel op u af. Wat gebeurt er als u niet gedupeerd bent? En waar kunt u terecht voor hulp?

U ontvangt een brief met de definitieve beschikking

Voordat u de definitieve beschikking ontvangt, krijgt u een voorlopige uitslag. Deze voorlopige beschikking bespreekt u met uw persoonlijk zaakbehandelaar. Dit is het moment om vragen te stellen of aanvullingen te doen. Na de voorlopige uitkomst krijgt u een brief met de definitieve uitkomst. Deze brief heet een afwijzende beschikking. Belangrijk om te weten is dat dit geen invloed heeft op de uitkomst van de eerste toets:

  • Hebt u na de eerste toets € 30.000 ontvangen? Dan hoeft u dat niet terug te betalen.
  • Hebt u geen € 30.000 ontvangen? Dan krijgt u die nu ook niet.
Let op!  U ontvangt eerst een voorlopige beschikking

Na de integrale beoordeling ontvangt u altijd eerst een voorlopige beschikking. U krijgt 2 weken bedenktijd en de mogelijkheid om te reageren op de uitkomst. Hebt u vragen of nieuwe informatie? Of bent u het niet eens met de uitslag? Dan is de voorlopige beschikking het moment om dit te bespreken met uw persoonlijk zaakbehandelaar.

Uw pauzering op publieke schulden stopt

Had u schulden toen u zich aanmeldde bij UHT? Dan waren uw publieke schulden tot nu toe gepauzeerd. Nu uit uw integrale beoordeling blijkt dat u toch niet gedupeerd bent, stopt de pauzering automatisch. Dit betekent dat u uw openstaande publieke schulden weer moet gaan betalen. U krijgt hierover bericht van de publieke organisaties. Sommige organisaties wachten eerst de uitslag van een bezwaarprocedure af.

Uw schulden bij de Belastingdienst en Dienst Toeslagen hoeft u nog niet te betalen maar het mag wel. Als u dat wilt, kunt u gebruikmaken van een betalingsregeling. U hoeft geen rente over deze schulden te betalen.

U ontvangt brieven van publieke schuldeisers

Blijkt uit de beoordeling dat u niet gedupeerd bent? En hebt u publieke schulden die nog niet zijn afgelost? Dan stuurt elke publieke schuldeiser u een brief over uw openstaande schuld. U ontvangt dus meerdere brieven als u bij verschillende organisaties openstaande schulden hebt. In de brieven staat informatie over de openstaande schuld. En informatie over een betalingsregeling. Hebt u een vraag over deze brief? Of wilt u een betalingsregeling? Neem dan contact op met de schuldeiser.

U kunt niet naar de Commissie Werkelijke Schade

Als uit uw integrale beoordeling komt dat u niet gedupeerd bent, kunt u niet naar de Commissie Werkelijke Schade.

Oneens met de beslissing

Bent u het niet eens met de uitkomst van de integrale beoordeling? Dat kan. U hebt dan verschillende mogelijkheden. Bespreek dit vooral eerst met uw persoonlijk zaakbehandelaar. Samen kijkt u naar welke vervolgstappen mogelijk zijn.

Hulp van uw gemeente

Hebt u problemen met andere dingen dan alleen uw toeslagen? Misschien kan uw gemeente u helpen. Bijvoorbeeld met werk, gezondheid of uw gezin.

Hebt u vragen?

Neem dan contact met ons op. U kunt ook contact met ons opnemen voor vragen over slachtofferhulp of wanneer u hulp van uw gemeente nodig hebt.

Deel deze pagina

Op deze pagina