Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Pauzeknop

Hebt u een brief gekregen waarin staat dat u gedupeerd bent? Dan geldt een pauzeknop op publieke en private schulden die 1 jaar duurt. De pauzeknop geldt ook voor uw huidige toeslagpartner.

De pauze begint op het moment dat u, na een eerste toets of een integrale beoordeling, de eerste compensatie hebt gekregen. Meestal is dat de € 30.000 van de Catshuisregeling.

Tip!  Doe de schuldencheck

Hoe de hulp bij schulden er voor u precies uitziet, hangt af van uw situatie. Doe daarom de schuldencheck.

Wat is de pauzeknop?

In het jaar dat de pauzeknop geldt, gaan wij zoveel mogelijk van uw schulden oplossen. Zijn nog niet de meeste van uw publieke schulden opgelost? Dan loopt de pauzeknop voor publieke schulden door.

De 'pauzeknop' voorkomt dat schuldeisers beslag kunnen leggen op € 30.000 of andere compensatie. Op deze manier creëren we rust en ruimte om samen met schuldeisers een oplossing te vinden. En kunt u de tegemoetkoming zoveel mogelijk gebruiken voor een nieuwe start.

Ter informatie!  Het moratorium

De pauzeknop heet officieel het moratorium. Het moratorium geldt voor gedupeerde ouders en hun toeslagpartners.

Voor welke schulden geldt de pauzeknop?

De pauzeknop geldt voor:

 • schulden die vóór de ingang van de pauzeknop zijn ontstaan.
 • schulden die zijn veroorzaakt doordat u een betalingsachterstand had.
 • zowel publieke schulden als private schulden.
Let op!  Wat valt er niet onder de pauzeknop?

‘Normale’ maandelijkse betalingen (bijvoorbeeld voor energie, water, een krantenabonnement) vallen níet onder de pauzeknop. U moet deze dus gewoon blijven betalen. Aanmaningen voor een betalingsachterstand hoeft u niet te betalen. U kunt uw schuldeiser hiervoor verwijzen naar de Belastingdienst.

Schulden die ontstaan zijn ná ontvangst van de € 30.000 vallen niet onder de pauzeknop. Het is dus heel belangrijk dat u al uw ‘normale’ rekeningen, zoals huur, hypotheek, belastingen, zorgverzekering en afbetalingen gewoon blijft betalen.

Moet u iets doen?

De pauzeknop gaat automatisch in voor publieke schulden. Daar hoeft u niets voor te doen. Om private schulden te pauzeren moet u een speciale code doorgeven aan de schuldeiser.

Afspraken met schuldeisers

De staatssecretaris heeft bestuurlijke afspraken gemaakt met de koepels van veel voorkomende schuldeisers. Hierin is een gezamenlijke moreel appèl gedaan om in redelijkheid om te gaan met de schuldenregeling. En ouders geen (nieuwe) oude, afgeschreven vorderingen te versturen. Er is afgesproken dat we samen de gedupeerde ouder zo goed mogelijk gaan ondersteunen. En we doen een oproep aan alle schuldeisers om ook invorderingspraktijken voor gedupeerde ouders te pauzeren.

Wat mogen schuldeisers níet doen?

In het pauzejaar mogen schuldeisers geen schulden bij u innen. Ook niet bij uw huidige toeslagpartner. Ook mogen zij geen beslag leggen op een bankrekening, loon of iets anders. De schuldeiser mag ook een beslag dat er al was niet uitvoeren. Ligt er bijvoorbeeld beslag op uw huis? Dan blijft het beslag bestaan. Maar uw huis mag niet verkocht worden.

Schuldeisers mogen tijdens de pauze ook overeenkomsten met u niet aanpassen omdat er een schuld openstaat. Dat betekent bijvoorbeeld dat een huurcontract of een abonnement niet kan worden opgezegd, omdat u een betalingsachterstand heeft.

Wat mogen schuldeisers wél doen?

Schuldeisers mogen tijdens de pauze u wel vragen om de schuld te betalen en ze mogen herinneringen of aanmaningen sturen. Daarnaast mogen ze tijdens de pauze ook de rente laten doorlopen. Het moratorium verbiedt dit niet. We hebben hierover wel bestuurlijke afspraken gemaakt. En doen een oproep aan alle schuldeisers om geen herinneringen en aanmaningen te sturen.

U kunt bij uw schuldeiser aangeven dat u gedupeerd bent door de problemen met de kinderopvangtoeslag. En hem vragen om uw schuld te pauzeren. En om niets te doen tot we een oplossing voor uw schulden hebben. U kunt hiervoor de code uit de brief gebruiken. U kunt ook uw gemeente om hulp vragen.

Wat gebeurt er als mijn pauzeknop afloopt?

Na 1 jaar stopt de pauzeknop voor uw schulden.

 • Publieke schuldeisers informeren u over de schulden die ontstaan zijn vanaf 1 januari 2021. U ontvangt van elke publieke schuldeiser een brief over de exacte hoogte van de schulden die nog openstaan. Het is mogelijk dat de rente tijdens de pauze is opgelopen. In de brief staat ook informatie over een betalingsregeling. Hebt u hulp nodig over deze betalingsregeling, neem dan contact op met de schuldeiser.
 • Private schuldeisers informeren u over de exacte hoogte van de openstaande schulden. Het is mogelijk dat de rente is opgelopen. Schulden die zijn ontstaan na 1 juni 2021, moet u zelf betalen. Hebt u een schuld die is ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021? En hebt u deze schuld nog niet doorgegeven aan loket private schulden van SBN? U hebt hier 6 maanden de tijd voor vanaf het moment dat vaststaat dat u gedupeerd bent. 

Noodprocedure private schulden

Om te voorkomen dat u direct in de problemen zit, is er een noodprocedure private schulden. Want het volgende kan bijvoorbeeld gebeuren als uw pauzeknop is afgelopen en u een gerechtelijke private schuld (nog) niet hebt doorgegeven:

 • De deurwaarder staat voor uw deur.
 • U komt er achter dat er beslag is gelegd op uw loon, ofwel (een deel) van uw inkomen gaat meteen naar diegene waarbij u een schuld heeft.

Als uw private schuld valt onder het besluit private schuld en als u acuut in de problemen komt, dan kunt u gebruik maken van de noodprocedure private schulden. Binnen een paar uur wordt u geholpen. Bekijk of uw private schuld valt onder dit besluit.

Hoe werkt de procedure?

Bel het Serviceteam Herstel Toeslagen: 0800 – 2 358 358 (gratis).
Zij brengen u direct in contact met het Brede Hulp Team. Zij gaan na of het spoed is en helpen u direct.

Hulp nodig?

Hebt u financiële problemen door de problemen met de kinderopvangtoeslag? Neem voor hulp contact op met uw gemeente.

Veelgestelde vragen

Ik heb een brief ontvangen waarin staat dat ik mijn schulden moet doorgeven.

U hebt deze brief ontvangen omdat  het moratorium voor uw schulden binnenkort eindigt. Daarom is het voor u belangrijk om uw schulden zo snel mogelijk door te geven aan het loket private schulden. Zo kunnen wij u het snelste helpen. Voor die tijd kunt u alvast uw schulden op een rij zetten. Als dat nodig is, kan uw gemeente u hierbij helpen.

Brief over doorgeven private schulden (pdf)

Gegevens van uw schulden

Van elke schuld kunt u een foto of kopie van een factuur of aanmaning sturen. Dit kan digitaal via de website of via de post. Per schuld vragen we de volgende gegevens:

 • Naam van de schuldeiser
 • Klantnummer of referentienummer
 • Factuurnummer
 • Nog te betalen bedrag

Als het om lokale schuldeisers of een bepaald filiaal gaat vragen we, als dat kan, ook om de website, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats van de schuldeiser.

Ik heb geen brief ontvangen waarin staat dat ik mijn schulden kan doorgeven. Wat betekent dit?

Hebt u geen brief gekregen, dan betekent dit dat uw schulden nog gepauzeerd blijven. Als uw pauzeknop binnen 2 maanden eindigt, krijgt u elke maand een brief. Zo hebt u ook tijd om uw schulden op een rij te zetten. Uw gemeente kan u hierbij helpen.

Ook als u geen brief hebt gekregen, kunt u uw schulden doorgeven aan het loket private schulden. Wel worden de schuldenlijsten van ouders bij wie de pauzeknop binnen 2 maanden eindigt het eerste opgepakt.

In mijn brief staat dat het moratorium (de pauzeknop) geldt voor schulden die zijn ontstaan voor 12 februari 2021. Geldt dit voor iedereen?

Als u zich hebt aangemeld vóór 12 februari 2021 dan klopt de datum in de brief.

Als u zich hebt aangemeld ná 12 februari 2021 dan geldt de datum van uitbetaling als ingangsdatum van de pauzeknop. Dus niet 12 februari 2021.

Private schulden die u nog niet betaald hebt en die vóór de datum van uitbetaling zijn ontstaan, vallen in uw geval onder de pauzeknop.

Maandelijkse betalingsverplichtingen zoals huur, hypotheek, energie, leningen of schulden waarvoor een betalingsregeling is getroffen, vallen niet onder de pauzeknop. Deze kosten moet u dus blijven betalen.

De wet geldt boven de communicatie. U kunt, als dat nodig is, schuldeisers wijzen op de wet (Artikel 49i lid 1 Awir).

Ik zit in een Wsnp- of een Msnp traject. Geldt de pauzeknop dan ook?

Zit u in een Wsnp-traject (een wettelijke schuldsanering)? Of zit u in een Msnp-traject (een minnelijke schuldregeling)? Dan gaan wij al uw schulden betalen. Deze garantie hebben wij gegeven zodat u het minimale bedrag van € 30.000 zelf kan besteden. Wij willen ook dat uw traject zo snel mogelijk ophoudt, maar dit kost tijd.

Ik heb me aangemeld en heb nog geen eerste toets gehad. Wat betekent dit voor mijn schulden?

Als u schulden hebt bij publieke organisaties dan worden die schulden gepauzeerd zodra u zich bij ons hebt aangemeld. Elke 2 weken delen we een lijst met ouders die zich bij ons hebben gemeld met de publieke uitvoeringsorganisaties, gemeenten en waterschappen. We laten ook weten wie hun toeslagpartners zijn. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Hebt u schulden bij private organisaties? Die worden volgens het moratorium (de pauzeknop) pas gepauzeerd zodra we zeker zijn dat u daadwerkelijk gedupeerd bent. Namelijk vanaf de dag dat u de € 30.000 krijgt. Tot die tijd bent u niet beschermd tegen invorderingsacties van private schuldeisers, of incassobureaus of gerechtsdeurwaarders.

Welke schulden moet ik nu wel betalen en welke hoef ik niet te betalen? (inclusief voorbeelden)

De pauzeknop, die start na ontvangst van de € 30.000, geldt voor schulden die u vóór de ingang van de pauzeknop had. Let op: Het gaat alleen om schulden die zijn veroorzaakt doordat u een betalingsachterstand had.

‘Normale’ maandelijkse betalingen (bijvoorbeeld voor energie, water, een krantenabonnement) vallen níet onder de pauzeknop. U moet deze dus gewoon blijven betalen. Aanmaningen voor een betalingsachterstand hoeft u niet te betalen. U kunt uw schuldeiser hiervoor verwijzen naar de belastingdienst.

Schulden die ontstaan zijn ná ontvangt van de € 30.000  vallen niet onder de pauzeknop. Het is dus heel belangrijk dat u al uw ‘normale’ rekeningen, zoals huur, hypotheek, belastingen, zorgverzekering en afbetalingen gewoon blijft betalen.

Kunt u uw huidige rekeningen ook niet meer betalen? Neemt u dan contact op met de schuldeiser en kijk samen naar uw situatie. Hebt u snel hulp nodig, omdat u bijvoorbeeld uit uw huis dreigt te worden gezet, lees dan hier wat u kunt doen.

Bekijk onderstaande voorbeelden voor extra uitleg:

Voorbeeld 1 De maandelijkse betaling van uw hypotheek valt níet onder de pauzeknop. U moet die dus gewoon blijven betalen. Kon u vóór ingang van de pauzeknop uw hypotheek niet meer betalen? En hebt u daardoor een achterstand? Dan geldt de pauzeknop alleen voor de schuld die daardoor is ontstaan. U moet de normale maandelijkse bedragen blijven betalen.
Voorbeeld 2 Financiële afspraken of leningen zonder betalingsachterstand vallen niet onder de pauzeknop. Hebt u iets gekocht op afbetaling? Bijvoorbeeld een auto of een tv? Of hebt u een sportschoolabonnement? U moet de maandelijkse bedragen blijven betalen.
Voorbeeld 3 U kunt in juni de huur niet betalen. U loopt daarom een betalingsachterstand op. Daarvoor krijgt u een herinnering. Deze achterstand valt niet onder de pauzeknop. Want de achterstand is na ingang van de pauzeknop ontstaan. U moet deze achterstand betalen.
Voorbeeld 4 Een regeling met een incassobureau valt niet onder de pauzeknop. U hebt met het incassobureau afspraken gemaakt. U moet de afgesproken bedragen blijven betalen. U kunt het bureau wel de code in de brief laten zien. En erbij vertellen dat wij werken aan een oplossing voor uw schulden.
Voorbeeld 5 U krijgt een aanmaning voor een tandartsrekening. Is de betalingsachterstand bij de tandarts ontstaan vóór de ingang van de pauzeknop? Dan vallen de rekeningen voor de betalingsachterstand onder de pauzeknop.

Verder lezen

Deel deze pagina