Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Hulp van een tolk

Alle gedupeerde ouders hebben er recht op om hun verhaal te vertellen aan de herstelorganisatie. Ook ouders die geen Nederlands spreken, of maar een klein beetje. Soms is dat lastig, omdat de ouders en hun persoonlijk zaakbehandelaar niet dezelfde taal spreken. Hoe lossen wij dat op?

Wat is er mogelijk?

Merkt een persoonlijk zaakbehandelaar dat een ouder beter geholpen is in een andere taal? Dan kan hij of zij de volgende dingen doen:

  1. Zorgen dat de ouder een andere persoonlijk zaakbehandelaar krijgt, die de taal van de ouder wél spreekt. Dat kan alleen als er een persoonlijk zaakbehandelaar beschikbaar is die deze taal spreekt.
  2. Een tolk inschakelen.

Dit gebeurt altijd in overleg met de ouder.

Vertaling door een tolk

Een tolk vertaalt tijdens de gesprekken tussen de ouder en de persoonlijk zaakbehandelaar. Het gesprek met de tolk kan telefonisch of op locatie plaatsvinden.

De tolken werken niet bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen of de Belastingdienst. Zij worden ingehuurd via een tolkenbureau. De ouder hoeft niet te betalen voor een tolk.

Verder lezen

Deel deze pagina