Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Zorgverzekering en wanbetalersregeling

Kunt u door de problemen met de kinderopvangtoeslag uw zorgverzekering niet meer betalen? En is uw aanvullende zorgverzekering stopgezet? Misschien bent u hierdoor in een wanbetalersregeling terechtgekomen. En moet u een hogere premie aan het CAK betalen. De Belastingdienst wil dit voor u oplossen.

Hebt u schulden bij uw zorgverzekeraar?

U hebt schulden bij uw zorgverzekeraar als u de premie van uw zorgverzekering niet betaalt of een rekening van uw eigen risico of eigen bijdrage niet betaalt. Als u uw premie 1 tot 3 maanden niet betaalt, zet uw zorgverzekeraar eventueel uw aanvullende zorgverzekering stop. Betaalt u 6 maanden uw zorgpremie niet? Dan meldt uw zorgverzekeraar u automatisch aan bij het CAK voor de wanbetalersregeling. Op deze pagina leest u meer over deze regeling.

Houd u aan de afspraken met de zorgverzekeraar

Hebt u afspraken met uw verzekeraar gemaakt over afbetaling van uw schulden? Dan is het belangrijk dat u zich aan deze afspraken houdt.

Ter informatie!  Loket private schulden

Hebt u bij uw zorgverzekeraar schulden die ontstaan zijn tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 en die nog niet betaald zijn? Vanaf 5 januari 2022 kunt u deze schuld indienen bij het loket private schulden. U kunt de laatst bekende gegevens van uw schulden bij uw zorgverzekeraar doorgeven. U hoeft niet de exacte bedragen op te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Wat houdt de wanbetalingsregeling in?

Betaalt u 6 maanden uw zorgpremie niet? Dan meldt uw zorgverzekeraar u automatisch aan bij het CAK voor de wanbetalersregeling. U blijft wel verzekerd bij de zorgverzekeraar waar u uw zorgverzekering hebt afgesloten.

Als u bij het CAK bent aangemeld, betaalt u een extra premie van € 147,80 per maand. Deze premie houdt het CAK in op uw inkomen, uitkering of pensioen. Als het CAK deze premie niet op uw inkomen, uitkering of pensioen kan inhouden, dan schakelt het CAK het CJIB in.

Krijgt u geen zorgtoeslag? Dan krijgt u van het CJIB een acceptgiro voor de hele premie. Krijgt u wel zorgtoeslag? Dan zorgt het CJIB ervoor dat deze toeslag rechtstreeks naar het CAK gaat. Is dat niet genoeg, dan stuurt het CJIB u een acceptgiro voor het bedrag dat nog over is.
Betaalt u de acceptgiro niet, dan geeft het CJIB dat door naar de Gerechtsdeurwaarder.

Hebt u uw schuld bij de zorgverzekeraar of deurwaarder afbetaald? Of hebt u een betalingsregeling getroffen met de zorgverzekeraar? De zorgverzekeraar meldt u dan af bij het CAK. U betaalt dan weer de normale premie aan de zorgverzekeraar. Hebt u uw schuld afbetaald, dan kunt u ook weer een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Ter informatie!  Afspraken over de wanbetalingsregeling

1e afspraak: voor als u zich voor 15 februari 2021 hebt aangemeld

Hebt u zich voor 15 februari 2021 aangemeld voor de wanbetalersregeling? Dan hoeft u geen premie voor uw zorgverzekering te betalen aan het CAK. Deze premie hoeft u ook niet achteraf te betalen.
Hebt u vanaf juni 2021 een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar? Dan moet u waarschijnlijk vanaf januari of februari 2022 weer een premie betalen aan het CAK.

2e afspraak: voor als u voor 9 september 2021 compensatie hebt ontvangen en geen schuld meer hebt

Hebt u voor 9 september 2021 € 30.000 ontvangen als compensatie? En hebt u bij uw zorgverzekeraar geen nieuwe schulden meer vanaf 1 juni 2021? Dan meldt uw zorgverzekeraar u af bij het CAK. U ontvangt daarover een brief van uw zorgverzekeraar. U betaalt dan weer de gewone premie aan de zorgverzekeraar. In december 2021 kunt u zich dan weer aanvullend verzekeren. En u kunt overstappen naar een andere verzekeraar.
Hebt u na 1 juni nog schulden, maar hebt u een betalingsregeling afgesproken met de zorgverzekeraar? Dan stopt het CAK met de wanbetalersregeling. U betaalt dan weer premie aan de zorgverzekeraar. Zodra u zich niet houdt aan de betalingsregeling, gaat u weer terug naar de wanbetalersregeling.
Hebt u na 1 juni nog schulden, en hebt u geen betalingsregeling? Dan blijft u in de wanbetalersregeling.

Veelgestelde vragen

Kan ik worden afgemeld voor de wanbetalersregeling?

Alleen uw zorgverzekeraar kan u afmelden als wanbetaler. Dit gebeurt als u

  • de schuld helemaal hebt afbetaald
  • afspraken over een betalingsregeling hebt gemaakt, of
  • in de Wsnp of Msnp zit.

Zodra de zorgverzekeraar u afgemeld hebt, betaalt u weer zorgpremie en eigen risico.
Als u zich 6 maanden niet houdt aan deze betalingsregeling en de premie niet betaalt, meldt de zorgverzekeraar u automatisch weer bij het CAK voor de wanbetalersregeling.

Ik heb een brief van het CAK gekregen dat ik voorlopig geen premie hoef te betalen. Moet ik deze premie nog achteraf betalen?

Hebt u zich vóór 15 februari 2021 gemeld voor de wanbetalersregeling? Dan hoeft u geen zorgpremie te betalen aan het CAK. Ook hoeft u deze premie niet achteraf te betalen.
Hebben we op basis van de eerste toets vastgesteld dat u nog geen recht hebt op herstel? Dan betaalt u weer premie aan het CAK. Het CAK stuurt u hierover een brief.

Als u het CAK geen premie meer hoeft te betalen, bent u nog steeds verzekerd.

Wat gebeurt er met de wanbetalersregeling onder het moratorium?

Het moratorium wordt ook wel pauzeknop genoemd. Dit houdt in dat de betalingsachterstanden van u en uw toeslagpartner op pauze worden gezet. U hoeft deze schulden voorlopig niet te betalen. De wanbetalersregeling wordt echter niet gepauzeerd. De zorgverzekeraar meldt u af bij het CAK nadat u de schulden hebt afbetaald of als u een betalingsregeling met de zorgverzekeraar afspreekt.

Ik betaal nu bij het CAK een hogere premie. Kan ik het verschil met de gewone premie later terugontvangen?

Nee, dat kan niet.

Kan ik de aanvullende verzekering weer opstarten?
  • Pas als u geen betalingsachterstand hebt bij de zorgverzekeraar, kunt u weer een aanvullende zorgverzekering afsluiten of opstarten.
  • Wanneer u de aanvullende zorgverzekering weer kunt opstarten, hangt af van de zorgverzekeraar. Soms al vanaf de eerste van de volgende maand. Soms pas vanaf het volgend jaar.
  • Of u de aanvullende zorgverzekering met terugwerkende kracht kunt herstarten, hangt ook af van de verzekeraar. Maar als dat wel kan, betaalt u met terugwerkende kracht ook de premie hiervoor.
Ik heb een brief gekregen van mijn zorgverzekeraar dat ik afgemeld ben bij het CAK. Wat gebeurt er nu?

De zorgverzekeraar meldt u dan af als wanbetaler bij het CAK. U hoeft zelf niets te doen. U gaat weer de normale premie voor de basisverzekering betalen vanaf de maand januari. De rekening voor uw nieuwe premie ontvangt u tussen half december en half januari.

Goed om te weten:

  • U kunt een aanvullende verzekering afsluiten.
  • U kunt tot het einde van het jaar (31 december) ook overstappen naar een andere zorgverzekeraar.
Ik heb na 1 juni 2021 betalingsachterstanden bij de zorgverzekeraar. Wat gebeurt er nu?

Als u vanaf 1 juni 2021 nieuwe schulden hebt bij uw zorgverzekeraar, dan meldt deze u niet af bij het CAK. Dit doet de zorgverzekeraar pas al u de schulden betaalt of een betalingsregeling afspreekt.
Betaalt u de schuld niet en spreekt u ook geen betalingsregeling af? Dan betaalt u begin 2022 weer de hogere bestuursrechtelijke premie aan het CAK. Neem daarom contact op met uw zorgverzekeraar om een betalingsregeling af te spreken. Wilt u advies over het afspreken van een betalingsregeling? Dan kunt u contact opnemen met Zorgverzekeringslijn.

Mag de zorgverzekeraar mij voor het afspreken van een betalingsregeling verwijzen naar het incassobureau of de deurwaarder?

Ja, de zorgverzekeraar kan u voor het afspreken van een regeling ook doorverwijzen naar het incassobureau of de deurwaarder.

Deel deze pagina