Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Einde beoordeling bij UHT

De beoordeling van uw kinderopvangtoeslag door UHT is klaar. We hopen dat u meer duidelijkheid hebt gekregen over uw situatie. We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen hebt. Op deze pagina leest u hoe het nu verder gaat.

Pauzering schulden stopt

Tijdens de beoordeling waren uw schulden bij de overheid gepauzeerd. Deze pauzering eindigt nu uw beoordeling is afgerond. Vanaf januari 2024 vragen Dienst Toeslagen en de Belastingdienst ouders die klaar zijn met hun beoordeling bij UHT om hun schulden weer te gaan betalen. U ontvangt hierover een brief. Betalen of terugbetalen hoeft pas als u een brief ontvangt, maar eerder mag ook. Hoe u dit doet leest u op de website van Dienst Toeslagen.

Contact met Dienst Toeslagen en de Belastingdienst

Nu uw beoordeling is afgerond, stopt ook het contact met UHT. Voortaan hebt u weer direct contact met Dienst Toeslagen en de Belastingdienst. Ook als u bijvoorbeeld hulp nodig hebt. Omdat u soms lang hebt moeten wachten op uw beoordeling, begrijpen we het als u niet meer weet of u schulden hebt die u moet betalen. Neem in dat geval ook contact op met Dienst Toeslagen en de Belastingdienst. Dan zoekt u samen naar een oplossing die past bij uw situatie. Meer informatie vindt u op de website van Dienst Toeslagen.

U kunt ook nu nog hulp krijgen

Dat het proces bij UHT klaar is, betekent niet dat u er vanaf nu alleen voor staat. U kunt ook na uw beoordeling nog hulp krijgen. Misschien hebt u behoefte aan contact met andere ouders. Kijk dan eens bij Stichting Lotgenotencontact. En u kunt terecht bij uw gemeente. Zij bieden hulp bij financiën, gezin, werk, wonen en zorg. Ook brengen zij u, als het nodig is, in contact met lokale hulpverleners.

Vragen over opheffen pauzering

Hebt u vragen over het opheffen van de pauzering of uw toeslagen? Bel dan de BelastingTelefoon: 0800 – 0543 (binnenland) of +31 555 385 385 (buitenland). De BelastingTelefoon is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Mogelijke machtigingen vervallen

Hebt u eerder in het proces bij UHT iemand gemachtigd die voor u het woord voerde of alle brieven ontving? Die machtiging stopt nu uw beoordeling is afgerond. Behalve als u een bezwaar hebt ingediend. Of als u zich hebt gemeld bij de Commissie Werkelijke Schade. Dan stopt deze machtiging pas als dat is afgerond.

Wilt u een gemachtigde voor uw gewone zaken bij Dienst Toeslagen en de Belastingdienst? Dan moet u opnieuw iemand machtigen. Dit kan dezelfde gemachtigde zijn als bij UHT, alleen gelden er dan andere voorwaarden. Let op: het kan zijn dat u dan een eigen bijdrage of andere kosten zelf moet betalen.

Geef veranderingen altijd door

Verandert uw situatie? Dan is het belangrijk dat u wijzigingen doorgeeft via www.toeslagen.nl/aanpassen. Als u minder gaat werken bijvoorbeeld. Of als uw kinderen een dagje extra naar het kinderdagverblijf gaan.

Schuldenoverzicht aanvragen

Wilt u een overzicht van uw schulden bij Dienst Toeslagen en/of de Belastingdienst, dan kunt u bellen met de Belastingtelefoon op telefoonnummer 0800-0543.

Schuldencheck

Wilt u weten welke schulden u moet betalen? Hoe wij u hierbij kunnen helpen en wat dit voor u betekent? Doe dan de schuldencheck. Zo krijgt u meer inzicht in welke hulp bij schulden voor u mogelijk is.

Deel deze pagina