Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Publieke schulden kwijtschelden

Heeft u schulden bij de Belastingdienst, Toeslagen of andere publieke organisaties? Dan worden de meeste van deze schulden voor u opgelost. U hoeft hiervoor niets te doen. Het geld dat u krijgt voor de problemen met de kinderopvangtoeslag hoeft u niet te gebruiken om andere schulden af te betalen.

Alleen schulden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021 worden kwijtgescholden. Belasting- en Toeslagschulden die gaan over het jaar 2020 of ouder, maar waarvan u in 2021 en/of later een aanslag krijgt, horen hier ook bij. Wij schelden deze aanslagen na het opleggen kwijt.

Ter informatie!  Wel gepauzeerd, maar misschien niet kwijtgescholden?

Het is mogelijk dat schulden wel worden gepauzeerd, maar uiteindelijk niet worden kwijtgescholden. Dit komt omdat de pauzeknop geldt voor schulden vanaf het moment van uitbetalen van compensatie, terwijl kwijtschelding geldt voor schulden tot en met 31 december 2020.

Voorbeeld: er ontstaat een schuld op 10 februari 2021. Dit is na 31 december 2020. U heeft de € 30.000 op 1 mei 2021 ontvangen. De pauzeknop start vanaf 1 mei. U hoeft de schuld van 10 februari tussen 1 mei 2021 en 1 mei 2022 niet te betalen, door de pauzeknop. Maar vanaf 1 mei 2022 moet u deze schuld wel weer betalen.

Let op!  Let op

Schulden die zijn ontstaan door ernstig misbruik of nalatigheid schelden we niet kwijt. Ook moet u uw normale maandelijkse betalingen zoals motorrijtuigenbelasting, water en energie blijven betalen.

Andere overheidsorganisaties

Samen met de gemeenten en waterschappen, UWV, het CAK, DUO, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) hebben we afspraken gemaakt. Deze partijen schelden de meeste schulden van gedupeerde ouders kwijt.

Er is 1 uitzondering. Voor al deze organisaties geldt dat schulden die zijn ontstaan door ernstig misbruik zijn uitgesloten. Die schelden ze dus niet kwijt. En het het CJIB stopt met het invorderen van openstaande administratieve verkeersboetes. Gaat het om een strafrechtelijke boete? Dan moet u nog wel de boete betalen, maar niet meer de bijkomende kosten en verhogingen.

Wanneer worden schulden kwijtgescholden?

In juni 2021 is het kwijtschelden van publieke schulden gestart. Veel ouders die gedupeerd zijn en al minimaal € 30.000 hebben gekregen, hebben hierover een brief van ons gekregen.  Hebt u tussen 26 mei en 30 juni € 30.000 gekregen, dan krijgt u deze brief 21/22 juli. Krijgt u later € 30.000, dan krijgt u de brief ook later.

Alle publieke organisaties sturen zelf een brief zodra ze uw schuld hebben kwijtgescholden. De organisaties sturen de brieven niet tegelijk. Het kan dus gebeuren dat een schuld bij de Belastingdienst eerder is kwijtgescholden dan een schuld bij DUO later is opgelost. Ook kan het zijn dat iemand anders eerder een brief krijgt van een organisatie dan u.

Tip!  Doe de schuldencheck

Hoe de hulp bij schulden er voor u precies uitziet, hangt af van uw situatie. Doe daarom de schuldencheck.

Gegevens delen

Om schulden te kunnen pauzeren moeten de organisaties wel weten bij wie ze dat moeten doen. Daarom delen wij informatie met hen. Dat gebeurt via een beveiligd portaal. Gegevens delen doen we alleen met publieke organisaties. Met private organisaties doen we dat niet.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met de publieke schulden van mijn (ex)toeslagpartner?

De publieke schulden van uw toeslagpartner worden ook kwijtgescholden. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor uw eigen publieke schulden.

Voor ex-toeslagpartners die door de problemen met de kinderopvangtoeslag ook publieke schulden hebben is een aparte regeling opgezet. Op deze pagina leest u meer over hulp bij schulden voor ex-toeslagpartners.

Ik heb sommige schulden al afbetaald, worden deze vergoed?

Publieke en/of private schulden die u al hebt afbetaald, worden in sommige situaties vergoed. Op de pagina Al betaalde schulden leest u hoe dit precies werkt en waar u dit kunt aanvragen.

Wat gebeurt er met de toeslagen die ik over 2020 terug moet betalen?  De definitieve beschikking hiervan komt later.

Toeslagen die later worden vastgesteld, maar die gaan over de jaren tot 1 januari 2021 schelden we kwijt. Alleen als er sprake is van misbruik kan dit kwijtschelding in de weg staan.

Wat gebeurt er met belastingschulden in de toekomst? Bijvoorbeeld de inkomstenbelasting van 2019 en 2020, waarvan op dit moment nog geen aanslag is opgelegd.

Belasting- en Toeslagschulden waarvan u op een later moment een aanslag krijgt, maar die betrekking hebben op de periode t/m 31 december 2020, worden ook kwijtgescholden. U ontvangt hiervan een aanslag waarop staat dat u moet betalen. Nadat u deze aanslag hebt ontvangen, schelden wij deze aanslag kwijt. U krijgt hiervan apart bericht (via een beschikking van de Belastingdienst). Dit kan enkele weken duren.

Wat gebeurt er met publieke schulden als mijn pauzeknop afloopt?

Na 1 jaar stopt de pauzeknop voor uw schulden.

Publieke schuldeisers informeren u over de schulden die ontstaan zijn vanaf 1 januari 2021. U ontvangt van elke publieke schuldeiser een brief over de schulden die u moet betalen. In deze brief staat ook informatie over een betalingsregeling. Hebt u hulp nodig over deze betalingsregeling, neem dan contact op met de schuldeiser.

Hulp nodig?
Hebt u financiële problemen door de problemen met de kinderopvangtoeslag? Neem voor hulp contact op met uw gemeente.

Verder lezen

Deel deze pagina