Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Loket private schulden ook voor sommige schulden bij publieke schuldeisers

Als u betalingsachterstanden hebt bij private partijen (zoals bedrijven), dan kunt u deze doorgeven aan het loket private schulden. SBN betaalt deze schulden dan rechtstreeks voor u aan de schuldeiser.

Daarnaast kunt u sommige schulden die u hebt bij publieke schuldeisers, ook doorgeven aan dit loket.

Niet alle schulden bij publieke organisaties kwijtgescholden

De meeste schulden bij publieke schuldeisers schelden we kwijt. Maar sommige schulden bij publieke schuldeisers worden niet kwijtgescholden. Bijvoorbeeld omdat het gaat om schulden bij kleine publieke schuldeisers. Of om privaatrechtelijke schulden. Dit zijn schulden die ontstaan zijn omdat u een overeenkomst hebt met een publieke organisatie. Bijvoorbeeld de gemeente. De schulden die we niet kwijtschelden, kunt u nu doorgeven aan het loket private schulden.

Ter informatie!  Publieke schulden zoveel mogelijk kwijtgescholden

Hebt u schulden bij de Belastingdienst, Toeslagen of andere publieke organisaties? En zijn deze publieke schulden ontstaan vóór 1 januari 2021? Die schelden we zoveel mogelijk kwijt. U hoeft hier niets voor te doen.

Publiekrechtelijke schulden bij enkele kleine publieke schuldeisers

Sommige publieke schulden worden echter niet kwijtgescholden. Dit komt omdat niet alle publiekrechtelijke organisaties aangesloten zijn bij de kwijtscheldingsregeling. In Nederland zijn er namelijk meer dan 100 publiekrechtelijke organisaties. Dat zijn organisaties die geen winst maken, maar zijn opgericht om de overheid te helpen. Bijvoorbeeld om mensen gebruik laten te maken van de gegevens die de overheid bezit. Of om boetes te ontvangen. Voorbeelden van deze publiekrechtelijke organisaties zijn:

 • Kamer van Koophandel
 • CBR
 • RDW
 • Provincies
 • Verschillende inspecties, zoals de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd

Hebt u een schuld bij één van deze organisaties? Had u die schuld voor 1 juni 2021 moeten betalen? En scheldt de organisatie deze niet kwijt? Dan kunt u dit doorgeven aan het loket private schulden.

Privaatrechtelijke schulden bij publieke schuldeisers

Privaatrechtelijke schulden zijn schulden die zijn ontstaan uit een overeenkomst. Bijvoorbeeld als u een woning koopt of huurt of een lening afsluit.
Enkele voorbeelden:

 • U hebt iets waardevols aan een pandjeshuis gegeven waarvoor u geld hebt gekregen.
 • U moet erfpachtrechten betalen aan uw gemeente. Of u hebt een zaaltje gehuurd bij de gemeente.
 • U hebt een schuld bij de gemeentelijke kredietbank.
 • U werkt voor de gemeente en hebt teveel loon ontvangen. Hierdoor moet u een deel van het loon aan de gemeente moet terugbetalen.
 • U hebt kosten gemaakt voor juridische procedures.
 • U hebt stoelen gekocht van het theater dat wordt beheerd door de gemeente.

Omdat dit geen publiekrechtelijke schulden zijn, schelden we deze niet kwijt. Maar als ze vallen binnen het besluit private schulden kunt u ze wel doorgeven aan het loket private schulden.

Twijfelt u? Geef de schulden gewoon door

Twijfelt u of u deze publiekrechtelijke of kleine publieke schulden aan het loket mag doorgeven? Geef ze gewoon door. SBN bekijkt of deze schulden vallen onder het besluit private schulden. Zo ja, dan betaalt SBN ze uit aan de publieke schuldeiser. Zo niet, dan ontvangt u van SBN een brief. U moet de openstaande schulden dan betalen.

Deel deze pagina