Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Week 47: 237 eerste toetsen gedaan in afgelopen 2 weken

Afgelopen 2 weken deden we 237 eerste toetsen. Als uit deze toets blijkt dat een aangemelde ouder gedupeerd is, krijgt de ouder € 30.000. Aanmelden kan tot en met 31 december 2023. In totaal hebben we 63.602 eerste toetsen uitgevoerd en op basis daarvan € 762,3 miljoen betaald aan gedupeerde ouders.

Let op!  Let op: dit bericht is van 11 december 2023

Ga voor actuele cijfers naar het dashboard Feiten en cijfers.

Ter informatie!  Feiten en cijfers: voortgang van het herstelproces

UHT werkt aan herstel van ouders en kinderen die problemen kregen door fouten met de kinderopvangtoeslag. Hoe het gaat met dit herstelproces, bijvoorbeeld hoeveel mensen zich hebben aangemeld, houden we bij in een overzicht. Elke 2 weken publiceren we de cijfers van de 2 weken daarvoor in dit dashboard.

Aanmeldingen en eerste toets

Tot nu toe hebben 66.811 ouders zich bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) aangemeld, van wie 288 de afgelopen 2 weken. Voor deze ouders wordt in een eerste toets gekeken of ze inderdaad onterecht kinderopvangtoeslag hebben moeten terugbetalen. Als dit zo is, krijgt diegene een bedrag van € 30.000. Aanmelden kan tot en met 31 december 2023.

Voor 237 ouders is afgelopen 2 weken de eerste toets afgerond. Het totaal aantal ouders voor wie een eerste toets is uitgevoerd komt hiermee op 63.602.

Integrale beoordeling

Na de eerste toets wordt in de integrale beoordeling uitgebreider naar iemands situatie gekeken. Hieruit kan komen dat een gedupeerde ouder (niet) meer vergoed krijgt dan € 30.000. Daarnaast kan in de integrale beoordeling soms alsnog vastgesteld worden dat iemand gedupeerde is, als dat eerder in de eerste toets niet was gebeurd.

706 ouders hebben de afgelopen 2 weken een integrale beoordeling gekregen. Zij ontvangen een vooraankondiging en definitieve beschikking. Daarin staat of ze een bedrag krijgen en hoe dat is berekend. In totaal is voor 32.882 mensen de integrale beoordeling gedaan. Voor 6.829 mensen loopt de beoordeling. Voor 25.400 ouders is de integrale beoordeling nog niet gestart.

In bezwaar gaan

Ouders die een definitieve beschikking ontvangen, kunnen bezwaar maken als zij het niet eens zijn met die beslissing. We gaan dan nog eens goed kijken naar de beslissing die we namen. Op de website leest u meer over bezwaar maken en hoe dit precies werkt. Afgelopen 2 weken behandelden we 57 bezwaren. In totaal zijn er 8.285 bezwaren ingediend. Over 1.544 bezwaren heeft UHT inmiddels een beslissing genomen. 6.741 bezwaren moeten nog worden behandeld. Ouders die in bezwaar gaan, moeten vaak lang wachten op de afhandeling van hun bezwaar. We willen ouders beter en sneller helpen. Daarom hebben we het proces veranderd. Hoe we dat doen, leest u in het nieuwsbericht.

Gedupeerde of niet

Niet bij iedereen die zich heeft aangemeld als gedupeerde, wordt dit ook vastgesteld. Van de 66.811 aangemelde ouders zijn nu 32.314 ouders erkend als gedupeerd. Uit beoordeling bij de eerste toets of de integrale beoordeling is dan gebleken dat een ouder gedupeerd is door fouten met de kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat zij recht hebben op compensatie en hulp bij hun schulden. Hun kinderen komen in aanmerking voor de kindregeling.

Afgelopen 2 weken is € 1,5 miljoen uitbetaald na de eerste toets en € 17,7 miljoen na de integrale beoordeling. In totaal is er € 762,3 miljoen uitbetaald na de eerste toets en € 906,8 miljoen na de integrale beoordeling.

Tip!  Gedupeerd of niet?

In een eerste toets en integrale beoordeling kijken we of iemand gedupeerd is door de fouten met de kinderopvangtoeslag. Sommige ouders die zich aanmelden, blijken niet gedupeerd. Bijvoorbeeld omdat ze de kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen doordat ze meer gingen verdienen. Of omdat ze minder uren kinderopvang afnamen dan ze hadden aangevraagd. Het komt ook voor dat de aanmelder niet degene was die de toeslag aanvroeg.

Kindregeling

Kinderen van gedupeerde ouders hebben recht op compensatie volgens de kindregeling. In totaal komen 88.140 kinderen in aanmerking voor een vergoeding. Deze kinderen krijgen een geldbedrag. De afgelopen 2 weken ontvingen 212 kinderen een beschikking waarin staat dat ze een bedrag ontvangen. In totaal hebben 79.420 kinderen inmiddels een beschikking gekregen. Na het ontvangen van de beschikking krijgen ze binnen een maand het bedrag uitgekeerd.

Categorie :

Deel deze pagina