Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Week 3: over de helft van de integrale beoordelingen in de laatste weken van 2023

Eind 2023 bereikten we een mijlpaal: we zijn over de helft met het afronden van de integrale beoordelingen. De 733 integrale beoordelingen van laatste 2 weken van 2023, brengen het totaal op 34.911 integrale beoordelingen die we hebben gedaan, dat is 51% van het aantal aanmeldingen. Er is tot nu toe € 954,8 miljoen uitbetaald na integrale beoordelingen.

Let op!  Let op: dit bericht is van 15 januari 2024

Ga voor actuele cijfers naar het dashboard Feiten en cijfers.

Ter informatie!  Feiten en cijfers: voortgang van het herstelproces

UHT werkt aan herstel van ouders en kinderen die problemen kregen door fouten met de kinderopvangtoeslag. Hoe het gaat met dit herstelproces, bijvoorbeeld hoeveel mensen zich hebben aangemeld, houden we bij in een overzicht. Elke 2 weken publiceren we de cijfers van de 2 weken daarvoor in dit dashboard.

Aanmeldingen en eerste toets

Er hebben zich tot en met 29 december 2023, 68.246 ouders bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) aangemeld, van wie 662 de laatste 2 weken van het jaar. Voor deze ouders wordt in een eerste toets gekeken of ze inderdaad onterecht kinderopvangtoeslag hebben moeten terugbetalen. Als dit zo is, krijgt diegene een bedrag van € 30.000. Aanmelden kon tot en met 31 december 2023. Omdat 31 december in het weekend viel, kon aanmelden ook nog op 2 januari. Het precieze aantal totale aanmeldingen wordt nog gecommuniceerd. Lees meer op onze website over aanmelden.

Voor 209 ouders is de laatste 2 weken van 2023 de eerste toets afgerond. Het totaal aantal ouders voor wie een eerste toets is uitgevoerd komt hiermee op 64.149 (94% van de aanmeldingen).

Integrale beoordeling

Na de eerste toets wordt in de integrale beoordeling uitgebreider naar iemands situatie gekeken. Hieruit kan komen dat een gedupeerde ouder (niet) meer vergoed krijgt dan € 30.000. Daarnaast kan in de integrale beoordeling soms alsnog vastgesteld worden dat iemand gedupeerde is, als dat eerder in de eerste toets niet was gebeurd.

733 ouders hebben de laatste 2 weken 2023 een integrale beoordeling gekregen. Zij ontvangen een vooraankondiging en definitieve beschikking. Daarin staat of ze een bedrag krijgen en hoe dat is berekend. In totaal is voor 34.911 mensen de integrale beoordeling gedaan. Dat is 51% van het aantal aanmeldingen. Voor 7.115 mensen loopt de beoordeling. Voor 22.811 ouders met een eerste toets is de integrale beoordeling nog niet gestart.

In bezwaar gaan

Ouders die een definitieve beschikking ontvangen, kunnen bezwaar maken als zij het niet eens zijn met die beslissing. We gaan dan nog eens goed kijken naar de beslissing die we namen. Op de website leest u meer over bezwaar maken en hoe dit precies werkt. De laatste 2 weken van 2023 behandelden we 50 bezwaren. In totaal zijn er 8.745 bezwaren ingediend. Over 1.710 bezwaren heeft UHT inmiddels een beslissing genomen. 7.035 bezwaren moeten nog worden behandeld. Ouders die in bezwaar gaan, moeten vaak lang wachten op de afhandeling van hun bezwaar. We willen ouders beter en sneller helpen. Daarom hebben we het proces veranderd. Hoe we dat doen, leest u in het nieuwsbericht.

Gedupeerde of niet

Niet bij iedereen die zich heeft aangemeld als gedupeerde, wordt dit ook vastgesteld. Van de 68.246 aangemelde ouders zijn nu 33.173 ouders erkend als gedupeerd. Uit beoordeling bij de eerste toets of de integrale beoordeling is dan gebleken dat een ouder gedupeerd is door fouten met de kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat zij recht hebben op compensatie en hulp bij hun schulden. Hun kinderen komen in aanmerking voor de kindregeling.

De laatste 2 weken van 2023 is € 1,4 miljoen uitbetaald na de eerste toets en € 13,9 miljoen na de integrale beoordeling. In totaal is er € 765,1 miljoen uitbetaald na de eerste toets en € 954,8 miljoen na de integrale beoordeling.

Tip!  Gedupeerd of niet?

In een eerste toets en integrale beoordeling kijken we of iemand gedupeerd is door de fouten met de kinderopvangtoeslag. Sommige ouders die zich aanmelden, blijken niet gedupeerd. Bijvoorbeeld omdat ze de kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen doordat ze meer gingen verdienen. Of omdat ze minder uren kinderopvang afnamen dan ze hadden aangevraagd. Het komt ook voor dat de aanmelder niet degene was die de toeslag aanvroeg.

Kindregeling

Kinderen van gedupeerde ouders hebben recht de kindregeling. De kindregeling bestaat uit hulp, brede ondersteuning en een geldbedrag. In totaal komen 89.763 kinderen in aanmerking voor een vergoeding. De laatste 2 weken van 2023 ontvingen 212 kinderen een beschikking waarin staat dat ze een bedrag ontvangen. Na het ontvangen van deze beschikking - en als het rekeningnummer bekend is - volgt binnen een maand de uitbetaling.

Categorie :

Deel deze pagina