Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Welke private schulden worden afbetaald?

Het kabinet heeft besloten om achterstanden op opeisbare private schulden van gedupeerde ouders zoveel mogelijk af te betalen.

Hebt u een brief gekregen waarin wij bevestigen dat u gedupeerd bent? En hebt u € 30.000 of meer gekregen? Dan betalen we de meeste achterstanden af die ontstaan zijn tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 en die vóór 1 juni 2021 opeisbaar waren.

Welke schulden worden vergoed?
Uitgeschreven tekst

Welke schulden worden vergoed? "Het gaat dus over private schulden. Rekeningen die u in de periode tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 niet heeft kunnen betalen, gaan wij voor u afbetalen. We hebben het dan over openstaande bedragen en betalingsachterstanden. Die willen we van u overnemen. Als u daar eventueel kosten bij heeft ontvangen zoals rente of incassokosten gaan we dat ook voor u betalen. Heeft u een lening dan gaan we alleen de achterstallige betalingen die u op die lening heeft, achterstanden, rente, die gaan wij voor u vergoeden. Het resterende bedrag van de lening zullen wij niet overnemen in deze regeling. Uiteindelijk is het weer de bedoeling dat u uw maandelijkse verplichtingen gewoon kan voldoen."

Waarom worden hoofdsommen van leningen niet afgelost?
Uitgeschreven tekst

Er is 1 vraag die ons echt heel vaak gesteld wordt en daarom willen we dat graag even toelichten. En dat is de vraag: waarom worden mijn gewone leningen of zelfs informele leningen nou niet mee genomen? Dat wil ik graag aan u uitleggen, maar dan moet ik u even vertellen hoe de hele herstelregeling is opgebouwd. Op de eerste plaats hebben wij gezegd, de Belastingdienst heeft fouten gemaakt en daarom heeft u waarschijnlijk geld aan de Belastingdienst moeten betalen. Dat hele bedrag krijgt u terug, plus een schadevergoeding voor zowel materiële als immateriële schade. Dat is de compensatieregeling. Dat geld kunt u gebruiken om uw leven opnieuw vorm te geven. We zijn er alleen achter gekomen dat sommige mensen dat geld niet goed kunnen gebruiken, omdat ze nog een schuldenlast hebben. Bijvoorbeeld de betalingsachterstanden. En daarom willen wij die betalingsproblemen voor u oplossen. Nu hebben we in sommige gevallen gezien dat mensen geld hebben geleend om de Belastingdienst terug te betalen en daarvan zeggen we: daar kunt u uw compensatie voor gebruiken. Zouden we dat niet doen, dan zouden de verschillen tussen de gedupeerden erg toenemen. Laat me dat toelichten met een voorbeeld. Stel voor. Er zijn twee ouders. Eén van u heeft € 30.000 gekregen van de Belastingdienst, omdat ze dat ten onrechte hadden betaald en die heeft dat geld in het verleden aan de Belastingdienst betaald door bijvoorbeeld twee banen te volgen of omdat ze nog wat spaargeld hadden liggen. Een andere ouder had evenveel geld terug moeten betalen aan de Belastingdienst maar was niet in staat om dat te betalen en heeft daarom geld geleend van de familie. Als we dan vervolgens nu zou dat zouden terugbetalen aan alle twee de ouders dan zou de ene ouder € 30.000 krijgen. De andere ouder, als we die lening ook zouden betalen, zou twee keer € 30.000 krijgen. En dat verschil kunnen we niet uitleggen.

Wanneer is een schuld opeisbaar?

Losse rekeningen, maandelijkse abonnementskosten, huur of hypotheek hebben allemaal een betalingstermijn. Als u een rekening krijgt, hoeft u deze niet dezelfde dag te betalen. Vaak geldt een betalingstermijn van 14 of 30 dagen nadat u de rekening hebt gekregen. De betalingstermijn staat altijd op de rekening. Hebt u de rekening niet binnen de betalingstermijn betaald, dan is deze betalingsachterstand opeisbaar. Betalingsachterstanden die vóór of op 1 juni 2021 opeisbaar zijn geworden, betalen we af.

Ter informatie!  Voorbeeld

U krijgt op 10 februari een rekening van de tandarts. Op de rekening staat dat u binnen 14 dagen moet betalen. Als u deze rekening niet betaalt, dan is de rekening opeisbaar als de periode van 14 dagen achter de rug is. Dus vanaf 25 februari.

Welke achterstanden kunt u indienen?

We hebben op een rij gezet welke betalingsachterstanden u straks kunt indienen en welke niet. Hebt u een specifieke situatie, neem dan contact op met ons Serviceteam.

Huur & hypotheek
BetalingsachterstandIn te dienen?
Huurachterstand Ja
Hypotheek betalingsachterstand Ja
Hypotheek hoofdsom, het originele bedrag waarvoor u een hypotheek hebt afgesloten Nee
Bijkomende kosten, zoals incassokosten, boetes en rente Ja
Betalingsachterstanden welke u kunt indienen op het gebied van Huur & hypotheek
Leningen
Betalingsachterstand In te dienen?
Betalingsachterstand, inclusief bijkomende kosten zoals boetes en rente. U hebt bijvoorbeeld spullen op afbetaling gekocht en loopt achter met afbetalen. Of u hebt een lening afgesloten waarvan u een aantal termijnen niet betaald hebt. Ja
Hoofdsom van een lening Nee
Hoofdsom van een lening als deze opeisbaar is geworden. Dit kan gebeuren als er teveel achterstallige betalingen zijn, Ja
Betalingsachterstanden welke u kunt indienen op het gebied van Leningen (doorlopende krediet of persoonlijke lening die u hebt afgesloten of producten op afbetaling die u hebt gekocht)
Andere betalingsachterstanden
Betalingsachterstand In te dienen?
Achterstand op abonnementen, zoals ANWB, CV-ketel, media, sportschool of mobiele telefoon Ja
Achterstand bij verzekeringen, zoals premie of eigen bijdrage Ja
Achterstanden op een lening bij familie of vrienden Nee
Achterstanden op een lening bij familie of vrienden die is vastgelegd bij een notaris Ja
Vorderingen door fraude of misdrijf Nee
Achterstallige rekeningen, bijvoorbeeld tandartskosten of behandeling fysiotherapie Ja
Alimentatieachterstanden Ja
Betalingsachterstanden welke u kunt indienen op het gebied van alle overige betalingsachterstanden.
Ter informatie!  Gegevens van uw schulden

Van elke schuld kunt u een foto of kopie van een factuur of aanmaning sturen. Dit kan digitaal via de website of via de post. Per schuld vragen we de volgende gegevens:

  • Naam van de schuldeiser
  • Klantnummer of referentienummer
  • Factuurnummer
  • Nog te betalen bedrag

Als het om lokale schuldeisers of een bepaald filiaal gaat vragen we, als dat kan, ook om de website, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats van de schuldeiser.

Ik heb een brief ontvangen waarin staat dat ik mijn schulden moet doorgeven

U hebt deze brief ontvangen omdat het moratorium voor uw schulden eindigt in februari 2022. Daarom is het voor u belangrijk om uw schulden zo snel mogelijk in te dienen als het loket private schulden op 5 januari 2022 opengaat. Zo kunnen wij u het snelste helpen. Voor die tijd kunt u alvast uw schulden op een rij zetten. Als dat nodig is, kan uw gemeente u hierbij helpen.

Brief over indienen private schulden (pdf)

Ik heb geen brief ontvangen waarin staat dat ik mijn schulden kan indienen. Wat betekent dit?

Hebt u geen brief gekregen, dan betekent dit dat uw schulden nog gepauzeerd blijven. Vanaf nu sturen we elke maand een brief naar de ouders bij wie de pauzeknop binnen 2 maanden eindigt. Zo hebt u ook tijd om uw schulden op een rij te zetten. Uw gemeente kan u hierbij helpen.

Het loket private schulden opent op 5 januari 2022. Ook als u geen brief hebt gekregen kunt u dan uw schulden indienen. Wel worden de schuldenlijsten van ouders bij wie de pauzeknop in februari 2022 eindigt het eerste opgepakt.

Verder lezen

Deel deze pagina

Op deze pagina