Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Private schulden oplossen

Hebt u schulden gekregen door de problemen met de kinderopvangtoeslag? Deze willen wij zoveel mogelijk voor u oplossen. Zo kunt u het geld dat u van ons krijgt zoveel mogelijk zelf houden. En een schuldenvrije start maken.

De meeste publieke schulden worden kwijtgescholden en de meeste private schulden worden afbetaald. Op deze pagina leggen we uit welke private schulden we afbetalen en hoe we dat gaan doen.

In 2 stappen uw private schulden opgelost

Het kabinet heeft besloten om private schulden van gedupeerde ouders en hun toeslagpartners zoveel mogelijk af te betalen. Hebt u een brief gekregen waarin wij bevestigen dat u gedupeerd bent? En hebt u € 30.000 of meer gekregen? Dan worden er 2 stappen gezet.

 1. Uw schulden kunt u pauzeren.
 2. Uw schulden worden zoveel mogelijk afbetaald.

Hieronder leest u hoe dit werkt. Wilt u alle informatie over schulden in een keer doornemen? Kijk dan in de folder. Of bekijk de uitleg en zie op welke hulp bij schulden u recht heeft.

Uw schulden kunt u pauzeren

De pauze gaat in op het moment dat u € 30.000 van ons hebt gekregen. En geldt alleen voor schulden die vóór de pauzeknop zijn ontstaan. Zo hoeft u de € 30.000 niet te gebruiken om schulden af te betalen. Uw toeslagpartner kan de schulden ook pauzeren.

Uw schulden worden afbetaald

Het kabinet heeft besloten om private schulden van gedupeerde ouders zoveel mogelijk af te betalen. Het gaat alleen om schulden die zijn ontstaan voor 1 juni 2021.

Loket private schulden

Hiervoor kunt u terecht bij het loket private schulden van SBN. U moet wel zelf uw private schulden doorgeven. Doe dit zo snel mogelijk nadat vaststaat dat u gedupeerd bent. U hebt hier 6 maanden de tijd voor.

 • Hebben we voor 1 juli 2023 laten weten dat u gedupeerd bent en recht hebt op € 30.000? Dan had u tot en met 2 januari 2024 de tijd om uw schulden door te geven aan het loket private schulden van SBN.
 • Is ná 1 juli 2023 door ons vastgesteld dat u gedupeerd bent? Dan hebt u 6 maanden na de datum waarop door ons is vastgesteld dat u gedupeerd bent de tijd voor het indienen van uw private schulden bij SBN.

We kunnen de meeste bestaande betalingsachterstanden oplossen die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021. We betalen ook bijkomende kosten die bovenop de schuld zijn gekomen, bijvoorbeeld rente, invorderingskosten of contractuele boetes. SBN betaalt hiervoor rechtstreeks aan de schuldeiser en dus niet aan u.

Normale (maandelijkse) rekeningen zoals energie, water of uw telefoonabonnement moet u blijven betalen. SBN lost betalingsachterstanden die zijn ontstaan na 1 juni 2021 niet voor u op.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: U hebt een aantal maanden uw huur of hypotheek niet hebt betaald

Als u een aantal maanden uw huur of hypotheek niet hebt betaald, betalen wij deze betalingsachterstand voor u. Ook extra kosten zoals rente, incassokosten, boetes en ophogingen betalen wij. Huur of hypotheek die gaan over de periode ná 31 mei 2021 moet u zelf betalen.

Voorbeeld 2: U hebt schulden bij een zorgverzekeraar die ontstaan zijn tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021

Schulden bij een zorgverzekeraar die ontstaan zijn tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 betalen wij af. Ook extra kosten zoals boetes en ophogingen worden betaald. Krijgt u een aanmaning op of na 1 juni? Ook dan betalen wij af. Premies en eigen bijdrage die gaan over de periode ná 31 mei 2021 moet u zelf betalen.

Voorbeeld 3: U hebt schulden bij een energieleverancier die ontstaan zijn tussen 1 januari 2006 en 31 mei 2021

Schulden bij een energieleverancier die ontstaan zijn tussen 1 januari 2006 en 31 mei 2021 betalen wij af. Ook extra kosten zoals boetes en ophogingen betalen wij. Termijnbedragen die gaan over de periode ná 31 mei 2021 moet u zelf betalen.

Ook extra kosten

Alle extra kosten die bovenop de schulden komen worden ook afbetaald. Bijvoorbeeld contractuele rente, wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten, proceskosten, invorderingskosten, executiekosten en contractuele boeten.

Let op!  Let op

Schulden die zijn ontstaan door ernstig misbruik, fraude of nalatigheid, betalen we niet af.

Veelgestelde vragen over private schulden oplossen

Wanneer kan ik mijn private schulden doorgeven?

U hebt hier 6 maanden de tijd voor vanaf het moment dat vaststaat dat u gedupeerd bent. Het is dus belangrijk om uw schulden zo snel mogelijk door te geven aan het loket private schulden. Hebben we voor 1 juli 2023 laten weten dat u gedupeerd bent en recht hebt op € 30.000? Dan had u tot en met 2 januari 2024 de tijd om uw schulden door te geven aan het loket private schulden van SBN.

Ik heb geen brief ontvangen waarin staat dat ik mijn schulden kan doorgeven. Wat betekent dit?

Zodra we u laten weten dat u gedupeerd bent en recht hebt op € 30.000, kunt u uw schulden bij het loket private schulden doorgeven. Hier hebt u geen uitnodiging voor nodig. 

Worden schulden aan buitenlandse schuldeisers afbetaald?

Ja, ook schulden van buitenlandse schuldeisers betalen we af. We maken geen verschil tussen Nederlandse en buitenlandse schuldeisers. Hebt u bijvoorbeeld een schuld bij de Duitse overheid of een bedrijf, dan kunt u deze schuld doorgeven aan het loket private schulden. Ook schulden bij de buitenlandse overheid kunt u doorgeven aan het loket. Dat kan niet met schulden bij de Nederlandse overheid.

Wat gebeurt er met de private schulden van mijn toeslagpartner?

Uw toeslagpartner kan ook private schulden doorgeven aan SBN. Hier heeft uw toeslagpartner ook 6 maanden de tijd voor vanaf dat vaststaat dat u gedupeerd bent. Voor ex-toeslagpartners is er een aparte regeling, daar leest u hier meer over.

Ik zit in een faillissement. Worden mijn schulden ook afbetaald? En kan ik deze doorgeven aan het loket private schulden?

Hebt u persoonlijke schulden door een faillissement? Deze worden afbetaald. U mag deze schulden niet zelf doorgeven. Alleen uw curator kan de schulden doorgeven. De curator kan zich hiervoor bij de Belastingdienst melden bij CAP.UHT.WSNP.MSNP@belastingdienst.nl.

De curator kan deze schulden pas doorgeven als deze voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Als u schulden heeft door bijvoorbeeld fraude, schadevergoedingen en strafrecht, dan worden deze niet afbetaald.
 • We lossen alleen de schulden op van natuurlijke personen. Dit betekent dat we alleen schulden van een eenmanszaak oplossen en niet de schulden van een BV of NV.
 • Zakelijke schulden worden kwijtgescholden tot maximaal € 200.000.
 • Ook schulden die ontstaan zijn omdat u hoofdelijk aansprakelijkheid bent op grond van de Wet bestuurdersaansprakelijkheid, worden niet afbetaald.

Zodra de schulden zijn afbetaald, hebt u recht op de € 30.000 aan compensatie. Behalve als uw bedrijf toch nog failliet is. Dan gaat dit bedrag eerst naar de curator. Deze zal dan beslissen waar dit geld voor wordt gebruikt.

Waarom betalen jullie mijn hypotheek of auto niet af? Dat is toch ook een schuld?

Leent u geld, bijvoorbeeld om een auto te kopen? En betaalt u dit in termijnen terug? Dan zien we dat niet als een schuld. Dit zien wij als een lening om in uw levensonderhoud te voorzien.
Loopt u achter met betalingen, en zijn de kosten opgelopen, dan gaan we die voor u afbetalen. Maar toekomstige termijnen betalen we niet. Daar blijft u zelf verantwoordelijk voor.

Wat gebeurt er met schulden die ik al heb afbetaald?

Bent u gedupeerd en hebt u geld van ons gekregen? En hebt u daarmee een schuld betaald? Of is pas na de integrale beoordeling vastgesteld dat u gedupeerd bent en hebt u in de tussentijd schulden afbetaald? Dan worden deze al betaalde schulden in sommige situaties vergoed. U kunt deze schulden indienen tot 6 maanden nadat u een definitieve beschikking van ons hebt gekregen.

Wat gebeurt er met private schulden als mijn pauzeknop afloopt?

Na 1 jaar stopt de pauzeknop voor uw schulden.

Private schuldeisers informeren u over uw openstaande schulden. Schulden die zijn ontstaan na 1 juni 2021 moet u zelf betalen. Hebt u een schuld die is ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021? En hebt u deze schuld nog niet doorgegeven aan loket private schulden? Deze schuld kunt u nog gewoon doorgeven.

Noodprocedure private schulden

Om te voorkomen dat u direct in de problemen zit, is er een noodprocedure private schulden. Want het volgende kan gebeuren als uw pauzeknop is afgelopen en u een gerechtelijke private schuld (nog) niet hebt doorgegeven:

 • De deurwaarder staat voor uw deur.
 • U komt er achter dat er beslag is gelegd op uw loon, ofwel (een deel) van uw inkomen gaat meteen naar diegene waarbij u een schuld heeft.
 • Door betalingsachterstanden en een BKR-registratie krijgt u een hypotheek niet rond, terwijl u de financiën in enkele dagen geregeld moet hebben.

Als uw private schuld valt onder het besluit private schuld en als u acuut in de problemen komt, dan kunt u gebruik maken van de noodprocedure private schulden. Binnen een paar uur wordt u geholpen. Bekijk of uw private schuld valt onder dit besluit.

Hoe werkt de procedure?

Bel het Serviceteam Herstel Toeslagen: 0800 – 2 358 358 (gratis).
Zij brengen u direct in contact met het Brede Hulp Team. Zij gaan na of het spoed is en helpen u direct.

Hulp nodig?

Hebt u financiële problemen door de problemen met de kinderopvangtoeslag? Neem voor hulp contact op met uw gemeente.

Ik kon een aantal maanden de zorgverzekeringspremie niet betalen en moet nu een hogere premie betalen. Wordt dit opgelost?

Door de problemen met de kinderopvangtoeslag kunnen veel ouders premies voor de zorgverzekering niet meer betalen. Aanvullende zorgverzekeringen zijn hierdoor gestopt. Sommige ouders zijn hierdoor in een wanbetalersregeling terecht gekomen. Hierdoor moeten zij een hogere premie aan het CAK betalen. De Belastingdienst wil dat gedupeerde ouders snel weer de normale premie gaan betalen en weer een aanvullende verzekering af kunnen sluiten als zij dat willen.

Als mijn private schuld wordt afbetaald, verdwijnen de daaraan gekoppelde negatieve BKR-registraties dan automatisch?

Sommige private schuldeisers zijn aangesloten bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Zij registreren overeenkomsten en achterstanden bij het BKR. Via de website van het BKR kunt u zien welke van uw schulden bij het BKR zijn geregistreerd.

De negatieve BKR-registraties van schulden van gedupeerde ouders worden verwijderd door de schuldeiser, zodra hun schulden zijn vervallen. Bijvoorbeeld doordat deze zijn afgelost of kwijtgescholden. De schuldeiser gaat dit doen.

Schulden die niet zijn vervallen blijven wel geregistreerd bij het BKR. Bijvoorbeeld lopende kredieten of telefoonabonnementen. Want deze informatie is belangrijk als een ouder een nieuw krediet aanvraagt.

Kan ik rechtsbijstand krijgen bij het oplossen van mijn private schulden?

Gedupeerde ouders kunnen gratis rechtsbijstand van een advocaat krijgen. Deze kan u ook helpen bij het oplossen van uw private schulden. Hij of zij kan u bijvoorbeeld helpen deze schulden door te geven aan het loket private schulden. Hebt u uw private schulden doorgegeven aan het loket, en heeft SBN besloten om deze niet af te betalen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Ook hierbij kunt u gratis rechtsbijstand krijgen.

Verder lezen

Deel deze pagina

Op deze pagina