Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Over de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) is een apart onderdeel van Dienst Toeslagen. Het is speciaal opgericht om het herstel te verzorgen. De organisatie is zo opgebouwd om volgens een stabiel en zorgvuldig proces ouders te begeleiden naar hun herstel. UHT is er voor de gedupeerde gezinnen.

Bij de kinderopvangtoeslag is in het verleden veel niet goed gegaan. De Belastingdienst/Toeslagen heeft daarbij de gevolgen voor en impact op de ouders uit het oog verloren. De kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders is onterecht stopgezet. Bezwaarprocedures en (hoger)beroepsprocedures hadden zeer lange doorlooptijden. Gezinnen hebben onnodig lang in onzekerheid gezeten, zijn financieel benadeeld en aangetast in hun rechtsgevoel, omdat zij zijn bestempeld als fraudeur.

In 2020 is gestart met herstellen van dat wat niet goed is gegaan bij gedupeerde ouders. Dit wordt gedaan door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

De organisatie

De organisatie van UHT is zo vormgegeven dat het heel wendbaar is. Zo kunnen wij heel snel inspelen op nieuwe regelgeving en actualiteit. De uitvoering kunnen we tegelijkertijd hierop aanpassen. Denk maar aan de invoering van de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag in december 2020. Maar ook aan de aanpak van schulden van ouders. Dit vraagt een enorme inspanning en flexibiliteit van alle medewerkers om continu bij te sturen en voortgang te boeken.

Uitgeschreven tekst

Wanneer zijn ouders dan eigenlijk voldoende hersteld?
Ik denk dat ik dat antwoord niet kan geven. Ik denk alleen de ouders dat zelf kunnen geven.
Wij kunnen een bijdrage leveren aan het herstel door te compenseren voor de schade.
Het herstel zit uiteindelijk in de ouder zelf.

Ik ben Anne Coenen, 53 jaar en ben directeur voor de herstelorganisatie die gedupeerde ouders helpt bij het financieel herstel.
Ik ben voordat ik directeur werd werkzaam geweest voor de gemeente Rotterdam, ook altijd in het sociale domein.
Ik ben ooit begonnen als bijstands maatschappelijk werker, en ik heb wel in de loop der jaren meer drive gekregen om aan het werk te willen met dit probleem.
Dus hoe kan je mensen die het misschien wel het allermoeilijkst hebben om alle eindjes aan elkaar te knopen, hoe kun je die nou helpen in het leven?
Het eerste dilemma waar je tegenaan loopt is dat er ouders zijn die hebben per direct herstel nodig terwijl …
wij gingen van start en konden financieel herstel bieden.
Maar de problemen waar mensen tegenaan liepen, die waren vele malen groter.
En wij hadden daar lang niet altijd een antwoord op.

Je kunt het zo gek niet bedenken of die situaties hebben zich als gevolg van de toeslagenaffaire voorgedaan.
Dat kan bijvoorbeeld zijn dat mensen uit hun huis gezet worden, dat mensen in scheiding liggen.
Dus in het begin is dat enorm zoeken geweest, 'hoe ga we hiermee om?', 'wat moeten we doen?'.

Waarom het me denk ik zo drijft is omdat … misschien heb ik in mijn carrière heel vaak gezien wat er kan gebeuren in een mensenleven, en hoe moeilijk het kan zijn om dat weer opgelost te krijgen.
De overheid heeft dit veroorzaakt en dat is ook waar ik werk en waar ik voor sta.
Dus als een overheid niet meer goed zorgt voor z'n burgers, hoe veel erger kan je het maken, maar onze organisatie mag daar een bijdrage aan leveren om te helpen om het weer te herstellen.
En dat vind ik superbelangrijk en dat is wat mij ook wel drijft om dit goed te willen doen.

Samen werken aan herstel

Wij werken er hard aan de problemen voor gedupeerde ouders op te lossen. We compenseren hen financieel, maar proberen ook hun rechtsgevoel en het vertrouwen in de overheid te herstellen. Dit doen wij niet alleen, we werken samen met verschillende partijen aan het herstelproces.

Er zijn organisaties die helpen, meedenken of kritisch meekijken in het herstelproces. Zo werken verschillende partijen samen aan het herstellen van de gemaakte fouten. En zijn er meerdere partijen die de gedupeerde ouders helpen. De gemeenten zijn een heel belangrijke en waardevolle partner. Maar ook de volgende partijen kijken mee:

Een aantal onafhankelijke commissies heeft een specifieke taak bij de beoordeling van de compensatie:

Onze missie

Ouders erkenning bieden en ruimhartig herstellen voor het onrecht dat hen is aangedaan rondom kinderopvangtoeslag. De inrichting van de organisatie draagt bij aan de vervulling van die missie.

Zo werken wij

Dag in dag uit werken wij binnen UHT hard om gedupeerde ouders te helpen. Dat doen we om ervoor te zorgen dat ouders gehoord worden en dat ze weten waar ze aan toe zijn. Wij willen écht begrijpen wat de situatie van de ouder is en hen helpen. Belangrijk hierbij is dat wij met de juiste expertises samen met de ouder werken aan het herstel. Maar ook dat wij afspraken nakomen, perspectief bieden en transparant zijn. En juist en consistent zijn.

Verder lezen

Deel deze pagina