Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Bibliotheek: officiële documenten

Wij herstellen de financiële schade die is ontstaan door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Dit doen wij op basis van wet- en regelgeving. En op basis van adviezen van kritische volgers. Deze pagina is onze bibliotheek. Hier vindt u (links naar) documenten die invloed hebben op ons werk.

Voortgangsrapportages

Om de paar maanden sturen wij een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer. Hierin staat wat de status is van de hersteloperatie.

Wetten

Regels die gaan over het herstel zijn vastgelegd in verschillende wetten. Hieronder per wet de bijbehorende documenten.

Wet hersteloperatie toeslagen (herstelwet)

In de Wet hersteloperatie toeslagen staan de officiële regels over het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag.
Bekendmaking Staatsblad: 4 november 2022 (Staatsblad 2022, 433)

Wet hardheidsaanpassing Awir

In de Wet hardheidsaanpassing Awir staan regels over de hardheidsregeling.
Bekendmaking Staatscourant: 6 juli 2020 (Staatscourant 2020, 35729)

Herstelregelingen

Voor het herstellen van de problemen met de kinderopvangtoeslag zijn er verschillende herstelregelingen.

Catshuisregeling

Besluit over de uitbetaling van € 30.000 aan alle gedupeerde ouders en de verruiming van de doelgroepen van verschillende herstelregelingen.
Bekendmaking Staatscourant: 19 maart 2021 (Staatscourant 2021, 14691)

Compensatieregeling CAF-11 en vergelijkbare CAF-zaken

Regeling voor ouders die vooringenomen zijn behandeld door de Belastingdienst/Toeslagen.
Bekendmaking Staatscourant: 7 september 2020 (Staatscourant 2020, 45904)

Ex-toeslagpartnerregeling

De ex-toeslagpartner kan ook last hebben ondervonden van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Voor de ex-toeslagpartner is een regeling in de maak.

Gedupeerden in het buitenland
Kindregeling

Niet alleen ouders, maar ook de kinderen in de gezinnen die te maken kregen met de problemen met de kinderopvangtoeslag, hebben recht op compensatie.

Hulp

Op verschillende gebieden is hulp mogelijk.

Hersteloperatie

Verschillende commissies hebben onderzoek gedaan naar de problemen met de kinderopvangtoeslag. Ook zijn er rapporten die helpen om de herstelorganisatie vorm te geven. En om het toeslagstelsel te verbeteren.

Commissies en kritische volgers

Verschillende commissies en organisaties kijken kritisch mee naar het herstelproces.

Autoriteit Persoonsgegevens

Discriminerende werkwijze bij verwerken gegevens.

Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK)

De Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK) adviseert over de aanpak van de hersteloperatie en de samenwerking van UHT met andere partijen.

Bezwaarschriftenadviescommissie
Nationale ombudsman
Ouderpanel

Het Ouderpanel geeft namens de ouders die zijn geraakt door de problemen met de kinderopvangtoeslag advies aan UHT.

Overig

Algemene documenten die gaan over de hersteloperatie. En documenten behorende bij Wob- en Woo-verzoeken.

Kamerstukken

Kamerstukken die gaan over het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag.

Wob-verzoeken

Besluiten op verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Woo-verzoeken

Besluiten op verzoeken in het kader van de Wet open overheid.

Verder lezen

Deel deze pagina

Op deze pagina