Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Over de ex-toeslagpartnerregeling

Kinderopvangtoeslag wordt altijd aangevraagd door 1 ouder. Is de aanvrager gedupeerd? Dan krijgt deze ouder geld. Dit is bedoeld voor het hele huishouden. Maar soms bereikt dit geld niet alle gedupeerden. Bijvoorbeeld als partners niet meer bij elkaar zijn. Daarom heeft het kabinet besloten om ook de ex-toeslagpartners te compenseren.

Let op!  Let op

De informatie op deze website kan veranderen. Bekijk de website opnieuw als u een brief van ons hebt gekregen. Of als u vragen hebt.

Geld en hulp

Is deze regeling voor u bedoeld? Dan hebt u recht op:

Wat zijn de voorwaarden?

Ex-toeslagpartners hebben recht op de regeling als voldaan is aan voorwaarde 1 en 2 en aan voorwaarde 3a of 3b:

  1. Uw ex-partner is erkend gedupeerd en u hebt niet eerder een compensatie uit een herstelregeling voor de kinderopvangtoeslag gekregen (Catshuisregeling, compensatieregeling, hardheidsregeling, opzet/grove schuld tegemoetkoming). Bovendien bent u uit elkaar gegaan vóórdat uw ex-partner een compensatiebedrag ontving. Lees meer over deze voorwaarde.
  2. U was toeslagpartner van de gedupeerde aanvrager van de kinderopvangtoeslag. Alleen ex-toeslagpartners komen in aanmerking voor de regeling. Een ex-toeslagpartner kan ook een familielid of huisgenoot zijn. Lees meer over deze voorwaarde.
  3. U voldoet ook aan een van de onderstaande voorwaarden. Namelijk voorwaarde a of voorwaarde b:
    a. U was toeslagpartner in een jaar waarin u en uw toeslagpartner gedupeerd werden. En de kinderopvangtoeslag werd toen aangevraagd voor uw (pleeg)kinderen.
    b. U was toeslagpartner toen wij de beschikking stuurden waarmee wij de toeslagaanvrager dupeerden. En u was na die beschikking nog minimaal 1 jaar toeslagpartner.
    Lees meer over deze voorwaarde.

Lees hier meer informatie en voorbeelden over de voorwaarden of bekijk de video.

Uitgeschreven tekst

Voorwaarden voor de ex-toeslagpartnerregeling
Als ex-toeslagpartner kunt u hulp en geld krijgen, als u ook gedupeerd bent door de fouten bij de kinderopvangtoeslag. Veel ex-toeslagpartners zijn bij ons bekend en krijgen vanzelf een brief. Om in aanmerking te komen voor de ex-toeslagpartnerregeling moet u voldoen aan 3 voorwaarden.

Voorwaarde 1. Uw ex-partner is erkend gedupeerd en u bent uit elkaar gegaan vóór dat uw ex-partner een compensatiebedrag ontving. En bent u zelf niet voor een herstelregeling van de kinderopvangtoeslag in aanmerking gekomen? Dan voldoet u aan de eerste voorwaarde.

Voorwaarde 2. Was u toeslagpartner van de gedupeerde aanvrager van de kinderopvangtoeslag? Alleen ex-toeslagpartners komen in aanmerking voor de regeling. Een ex-toeslagpartner kan ook een familielid of huis- genoot zijn. Zo ja, dan voldoet u aan voorwaarde 2.

Voorwaarde 3 bestaat uit 2 mogelijkheden. U hoeft maar aan 1 mogelijkheid te voldoen, A. Of B. Mogelijkheid A: U was toeslagpartner in een jaar waarin u en uw toeslagpartner gedupeerd werden. En de kinderopvangtoeslag werd voor dat jaar aangevraagd voor uw kind of pleegkind. Dan voldoet u aan mogelijkheid A. Of mogelijkheid B: Was u toeslagpartner toen u de beschikking ontving waarmee uw gezin gedupeerd werd? En bent u, nadat u de brief hebt ontvangen waarmee wij u en uw gezin dupeerden, nog minimaal 1 jaartoeslagpartner gebleven? Dan voldoet u aan mogelijkheid B. Als u aan de eerste en de tweede en de derde voorwaarde voldoet, dan komt u in aanmerking voor de regeling. U ontvangt vanzelf een brief waarmee u zich kunt aanmelden.

Lees meer informatie of chat op www.toeslagen.nl/ex-toeslagpartner en volg ons op Facebook, pagina Herstel Kinderopvangtoeslag. Bel gratis 0800 - 2 358 358. Vanuit het buitenland: +31 555 385 385. Bellen is dan niet gratis.

Controleer of de regeling voor u bedoeld is

Wilt u weten of de ex-toeslagpartnerregeling voor u is bedoeld? Klik dan op de groene button en beantwoord de vragen.

Kinderen van ex-toeslagpartners

Hebt u ook één of meer kinderen met iemand anders dan uw gedupeerde ex-toeslagpartner? Dan hebben zij mogelijk recht op de kindregeling. Dit kunnen ook pleegkinderen zijn.

Deel deze pagina

Op deze pagina