Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Ex-toeslagpartners: ondersteuning via uw gemeente

Hebt u de brief ontvangen waarin staat dat u recht hebt op geld en hulp? Dan kunt u ook naar uw gemeente voor brede ondersteuning. De gemeente helpt u bij uw financiën, gezin, werk, wonen en zorg. In elke gemeente is een contactpersoon of casemanager voor ex-toeslagpartners.

Hebt u bij uw aanmelding voor de regeling aangegeven dat u hulp van uw gemeente wilt? Dan neemt de gemeente binnen 2 weken nadat u de brief (beschikking) hebt gehad, contact met u op. U hoeft zelf niets te doen. We delen hiervoor de volgende gegevens met uw gemeente: uw naam, burgerservicenummer (bsn nummer), geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Hebt u op het aanmeldformulier eerst aangegeven dat u geen ondersteuning van uw gemeente wilt en wilt u dit toch wel? Neem dan contact met ons op. De ondersteuning van de gemeente is vrijwillig. Het staat u vrij om de hulp wel of niet te accepteren. Hebt u geen behoefte aan hulp van uw gemeente? Dan heeft dit geen gevolgen voor andere onderdelen van de regeling.

Ex-toeslagpartner compensatie en een bijstandsuitkering

Krijgt u het compensatiebedrag van €10.000? Dan wordt uw bijstandsuitkering gewoon doorbetaald. U houdt dus recht op uw uitkering. Het is wel goed om dit aan uw gemeente door te geven. Dat kan via de contactpersoon of casemanager voor toeslagouders bij uw gemeente. Dit voorkomt misverstanden in de toekomst. Bijvoorbeeld als u belastingaangifte doet. Lees meer over de invloed van compensatie op uw inkomen.

Ex-toeslagpartners in het buitenland

Woont u in het buitenland? Dan kunt u niet terecht bij de gemeente. Geef in dat geval op het aanmeldformulier aan of u ondersteuning wilt van het Ondersteuningsteam Buitenland (OTB).  Als u toestemming geeft om uw gegevens te delen met het OTB dan neemt het OTB contact met u op. Kijk op Ouders die nu in het buitenland wonen voor meer informatie.

Hebt u in het aanmeldformulier aangegeven dat u geen gegevens wil delen, maar wilt u dat later toch wel? Neem dan contact op met ons Serviceteam. Zij kunnen de toestemming laten wijzigen zodat u uw gegevens alsnog kan delen met het Ondersteuningsteam Buitenland.

Deel deze pagina