Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Feiten en cijfers: start van een nieuw jaar

Vanaf het begin van de hersteloperatie tot en met 31 december 2023 konden mensen zich aanmelden bij UHT. 68.376 mensen deden dat. In 2024 gaat UHT onverminderd door met de hersteloperatie. Dat is te zien in de nieuwste cijfers in ons dashboard (peildatum 19 januari): in week 2 en 3 van 2024 deden we 259 eerste toetsen, kregen 721 ouders een integrale beoordeling en ontvingen 162 kinderen een beschikking.

Let op!  Let op: dit bericht is van 5 februari 2024

Ga voor actuele cijfers naar het dashboard Feiten en cijfers.

Ter informatie!  Feiten en cijfers: voortgang van het herstelproces

UHT werkt aan herstel van ouders en kinderen die problemen kregen door fouten met de kinderopvangtoeslag. Hoe het gaat met dit herstelproces, bijvoorbeeld hoeveel mensen zich hebben aangemeld, houden we bij in een overzicht. Elke 2 weken publiceren we de cijfers van de 2 weken daarvoor in dit dashboard.

Aanmeldingen en eerste toets

In het verleden zijn er fouten gemaakt met de kinderopvangtoeslag. Wie dacht hiermee te maken te hebben gekregen, kon zich aanmelden bij UHT. We kijken dan of iemand gedupeerde is en in welke mate en jaren. Vanaf november 2020 konden mensen zich aanmelden bij UHT, tot en met 31 december 2023. 68.376 mensen hebben dat gedaan. Voor deze ouders wordt in een eerste toets gekeken of ze inderdaad gedupeerd zijn. Als dit zo is, krijgt diegene een bedrag van € 30.000. Omdat 31 december in het weekend viel, kon aanmelden ook nog op 2 januari. Lees meer op onze website over aanmelden.

Voor 259 ouders is in de eerste 2 weken van 2024 de eerste toets afgerond. Het totaal aantal ouders voor wie een eerste toets is uitgevoerd komt hiermee op 64.498.

Integrale beoordeling

Na de eerste toets wordt in de integrale beoordeling uitgebreider naar iemands situatie gekeken. Hieruit kan komen dat een gedupeerde ouder (niet) meer vergoed krijgt dan € 30.000. Daarnaast kan in de integrale beoordeling soms alsnog vastgesteld worden dat iemand gedupeerde is, als dat eerder in de eerste toets niet was gebeurd.

721 ouders hebben in week 2 en 3 van 2024 een integrale beoordeling gekregen. Zij ontvangen een vooraankondiging of definitieve beschikking. Daarin staat of ze gedupeerd zijn, in welke jaren en hoe het compensatiebedrag is berekend. In totaal is voor 35.810 mensen de integrale beoordeling gedaan. Voor 7.403 mensen loopt de beoordeling. Voor 21.969 ouders met een eerste toets is de integrale beoordeling nog niet gestart.

In bezwaar gaan

Ouders die een definitieve beschikking ontvangen, kunnen bezwaar maken als zij het niet eens zijn met die beslissing. We gaan dan nog eens goed kijken naar de beslissing die we namen. Op de website leest u meer over bezwaar maken en hoe dit precies werkt. In week 2 en 3 van 2024 behandelden we 181 bezwaren. In totaal zijn er 9.005 bezwaren ingediend. Over 1.805 bezwaren heeft UHT inmiddels een beslissing genomen. 7.200 bezwaren moeten nog worden behandeld. Ouders die in bezwaar gaan, moeten vaak lang wachten op de afhandeling van hun bezwaar. We willen ouders beter en sneller helpen. Daarom hebben we het proces veranderd. Hoe we dat doen, leest u in het nieuwsbericht.

Gedupeerde of niet

Niet bij iedereen die zich heeft aangemeld als gedupeerde, wordt dit ook vastgesteld. Van de 68.376 aangemelde ouders zijn nu 33.330 ouders erkend als gedupeerd. Uit beoordeling bij de eerste toets of de integrale beoordeling is dan gebleken dat een ouder gedupeerd is door fouten met de kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat zij recht hebben op compensatie en hulp bij hun schulden. Hun kinderen komen in aanmerking voor de kindregeling.

In week 2 en 3 is € 1,4 miljoen uitbetaald na de eerste toets en € 14,8 miljoen na de integrale beoordeling. In totaal is er € 767,4 miljoen uitbetaald na de eerste toets en € 976,1 miljoen na de integrale beoordeling.

Tip!  Gedupeerd of niet?

In een eerste toets en integrale beoordeling kijken we of iemand gedupeerd is door de fouten met de kinderopvangtoeslag. Sommige ouders die zich aanmelden, blijken niet gedupeerd. Bijvoorbeeld omdat ze de kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen doordat ze meer gingen verdienen. Of omdat ze minder uren kinderopvang afnamen dan ze hadden aangevraagd. Het komt ook voor dat de aanmelder niet degene was die de toeslag aanvroeg.

Kindregeling

Kinderen van gedupeerde ouders hebben recht op de kindregeling. De kindregeling bestaat uit hulp, brede ondersteuning en een geldbedrag. In totaal komen 90.122 kinderen in aanmerking voor een vergoeding. In week 2 en 3 van 2024 ontvingen 162 kinderen een beschikking waarin staat dat ze een bedrag ontvangen. Na het ontvangen van deze beschikking - en als het rekeningnummer bekend is - volgt binnen een maand de uitbetaling.

Categorie :

Deel deze pagina