Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Feiten en cijfers: meer dan 1 miljard uitbetaald na integrale beoordeling

Afgelopen 2 weken deden we 227 eerste toetsen en ontvingen 184 kinderen een beschikking. Voor 631 ouders deden we een integrale beoordeling, waarmee het bedrag dat we uitbetaalden na een integrale beoordeling nu meer dan 1 miljard is. Deze en meer cijfers over de voortgang van de hersteloperatie zijn te zien in de nieuwste versie van ons dashboard (peildatum 1 maart 2024).

Let op!  Let op: dit bericht is van 18 maart 2024

Ga voor actuele cijfers naar het dashboard Feiten en cijfers.

Ter informatie!  Feiten en cijfers: voortgang van het herstelproces

UHT werkt aan herstel van ouders en kinderen die problemen kregen door fouten met de kinderopvangtoeslag. Hoe het gaat met dit herstelproces, bijvoorbeeld hoeveel mensen zich hebben aangemeld, houden we bij in een overzicht. Elke week publiceren we de cijfers van de week daarvoor in dit dashboard. Om de week plaatsen we een nieuwsbericht met uitleg van de cijfers van de 2 weken daarvoor.

Aanmeldingen en eerste toets

In het verleden zijn er fouten gemaakt met de kinderopvangtoeslag. Wie dacht hiermee te maken te hebben gekregen, kon zich aanmelden bij UHT. We kijken dan of iemand gedupeerde is en in welke mate en jaren. Vanaf november 2020 konden mensen  zich aanmelden bij UHT, tot en met 31 december 2023. In totaal 68.376 mensen hebben dat gedaan. Omdat 31 december in het weekend viel, kon aanmelden ook nog op 2 januari. Lees meer op onze website over aanmelden.

Voor deze ouders wordt in een eerste toets gekeken of ze inderdaad gedupeerd zijn. Als dit zo is, krijgt diegene een bedrag van € 30.000. Voor 227 ouders is in afgelopen 2 weken de eerste toets afgerond. Het totaal aantal ouders voor wie een eerste toets is uitgevoerd, komt hiermee op 65.398.

Integrale beoordeling

Na de eerste toets wordt in de integrale beoordeling uitgebreider naar iemands situatie gekeken. Hieruit kan komen dat een gedupeerde ouder (niet) meer vergoed krijgt dan € 30.000. Daarnaast kan in de integrale beoordeling soms alsnog vastgesteld worden dat iemand gedupeerde is, als dat eerder in de eerste toets niet was gebeurd.

In de afgelopen 2 weken kregen 631 ouders een integrale beoordeling. Zij ontvangen een vooraankondiging of definitieve beschikking. Daarin staat of ze gedupeerd zijn, in welke jaren en hoe het compensatiebedrag dat ze krijgen, is berekend. In totaal is voor 38.336 mensen de integrale beoordeling gedaan. Voor 7.712 mensen loopt de beoordeling. Voor 20.048 ouders met een eerste toets is de integrale beoordeling nog niet gestart.

Tevredenheid van ouders

Het contact met UHT is heel belangrijk voor ouders, en daarom voor ons. We willen weten hoe ouders het contact ervaren en wat we kunnen verbeteren. Elk kwartaal meten we de tevredenheid van ouders over het contact met het Serviceteam, de persoonlijk zaakbehandelaar en het herstelproces in zijn geheel. De ouders die we dit vragen, hebben aangegeven dat ze hiervoor benaderd mogen worden. De cijfers die ze geven zijn terug te zien in ons dashboard: gemiddeld gaven zij een 6,9 aan het contact met het Serviceteam, een 6,9 aan de persoonlijk zaakbehandelaar en een 5,5 aan het herstelproces in zijn geheel. Lees meer over hoe we dit meten.

In bezwaar gaan

Ouders die een definitieve beschikking ontvangen, kunnen bezwaar maken als zij het niet eens zijn met die beslissing. We gaan dan nog eens goed kijken naar de beslissing die we namen. Op de website leest u meer over bezwaar maken en hoe dit precies werkt. Afgelopen 2 weken behandelden we 78 bezwaren. In totaal zijn er 9.431 bezwaren ingediend. Over 2.009 bezwaren heeft UHT inmiddels een beslissing genomen. 7.422 bezwaren moeten nog worden behandeld.

Erkend gedupeerd

Niet bij iedereen die zich heeft aangemeld als gedupeerde, wordt dit ook vastgesteld. Van de 68.376  aangemelde ouders zijn nu 34.199 ouders erkend als gedupeerd. Uit beoordeling bij de eerste toets of de integrale beoordeling is dan gebleken dat een ouder gedupeerd is door fouten met de kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat zij recht hebben op compensatie en hulp bij hun schulden. Hun kinderen komen in aanmerking voor de kindregeling.

In de afgelopen 2 weken is er € 2,7 miljoen uitbetaald na de eerste toets en € 46,9 miljoen na de integrale beoordeling. In totaal is er € 774,2 miljoen uitbetaald na de eerste toets en € 1,03 miljard na de integrale beoordeling.

Tip!  Gedupeerd of niet?

In een eerste toets en integrale beoordeling kijken we of iemand gedupeerd is door de fouten met de kinderopvangtoeslag. Sommige ouders die zich aanmelden, blijken niet gedupeerd. Bijvoorbeeld omdat ze de kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen doordat ze meer gingen verdienen. Of omdat ze minder uren kinderopvang afnamen dan ze hadden aangevraagd. Het komt ook voor dat de aanmelder niet degene was die de toeslag aanvroeg.

Kindregeling

Kinderen van gedupeerde ouders hebben recht op de kindregeling. De kindregeling bestaat uit hulp, brede ondersteuning en een geldbedrag. In totaal komen 88.665 kinderen in aanmerking voor een vergoeding. In de afgelopen 2 weken ontvingen 184 kinderen een beschikking waarin staat dat ze een bedrag ontvangen. Dat brengt het totaal aantal kinderen dat een beschikking heeft ontvangen op 79.609. Na het ontvangen van deze beschikking - en als het rekeningnummer bekend is - volgt binnen een maand de uitbetaling.

Categorie :

Deel deze pagina