Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Wie kijken er mee?

Verschillende commissies en organisaties helpen, denken en kijken kritisch mee naar het herstelproces.

Oudercommissie

Er is een speciale groep van ouders die zich inzet voor de mensen die in de problemen zijn gekomen met de kinderopvangtoeslag. Deze groep heet de Oudercommissie Kinderopvangtoeslag. Zij geven advies aan staatssecretaris De Vries, de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) en andere betrokken partijen.

Commissie van Wijzen

De Commissie van Wijzen kijkt mee met UHT op een aantal speciale onderwerpen. Bijvoorbeeld bij ouders die vooringenomen zijn behandeld. Of wanneer UHT een bepaalde compensatieregeling niet toekent terwijl de ouder denkt daar wel recht op te hebben. Ook adviseert de commissie over situaties die zo ernstig zijn dat er dringend extra hulp nodig is via de vangnetregeling.

Bezwaarschriftenadviescommissie

De Bezwaarschriftenadviescommissie brengt advies uit aan de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) over bezwaarschriften die zijn ingediend.

Commissie Werkelijke Schade

Als u onterecht kinderopvangtoeslag moest terugbetalen, krijgt u dat geld terug. Is dat ook uw werkelijke schade? Misschien hebt u extra kosten gemaakt door bijvoorbeeld inkomensverlies of emotioneel leed. Voor dit soort schade is de Commissie Werkelijke Schade (CWS).

Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvang

De Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK) kijkt mee hoe het herstel verloopt. En hoe de ouders door de organisatie worden behandeld. De BAK is ook een vraagbaak voor UHT. Bijvoorbeeld over hoe de herstelorganisatie de zaken aanpakt en hoe ze communiceert met de getroffen ouders. De BAK kan ook spontaan advies geven. Of ideeën aandragen voor de verbinding tussen de herstelorganisatie en andere partijen. Zoals gemeenten, ouderorganisaties en financiële instellingen.

Nationale ombudsman

De Nationale Ombudsman is een onafhankelijke tussenpersoon als het misgaat tussen burger en overheid. De Ombudsman houdt onder meer de klachtbehandeling in de hersteloperatie kinderopvangtoeslag in de gaten. 

Verder lezen

Deel deze pagina