Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Gedupeerd na integrale beoordeling

Hebt u na uw integrale beoordeling gehoord dat u gedupeerd bent? Dat betekent dat u recht hebt op herstel. Uw persoonlijk zaakbehandelaar bespreekt eerst de voorlopige uitslag met u en legt uit wat dat voor uw situatie betekent.

Deze video is een samenvatting van deze pagina.
Uitgeschreven tekst

U hebt na uw integrale beoordeling gehoord dat u gedupeerd bent. Dat betekent dat u recht hebt op herstel. Uw persoonlijk zaakbehandelaar bespreekt de uitslag met u en legt uit wat dit voor u betekent.Na het gesprek krijgt u een brief met de definitieve beschikking. Daarin staat de uitkomst van uw integrale beoordeling met het definitieve bedrag waar u recht op hebt.

Als uw schade hoger is dan 30.000 euro, krijgt u het verschil uitbetaald. Als uw schade lager is dan 30.000 euro, hoeft u het verschil niet terug te betalen. Als u nog geen 30.000 euro had ontvangen, krijgt u het hele bedrag uitbetaald.Als u schulden had, zijn uw publieke schulden gepauzeerd toen u zich bij ons aanmeldde. Publieke schulden zijn schulden aan de overheid.

Nu uw integrale beoordeling is afgerond stopt de pauzering van uw publieke schulden automatisch. Als u nog publieke schulden hebt die wij niet konden kwijtschelden, dan moet u deze openstaande bedragen weer betalen. Iedere organisatie neemt zelf contact met u op.

Bij de Belastingdienst en Dienst Toeslagen gaat het anders. Als u een bedrag hebt openstaan bij de Belastingdienst of Dienst Toeslagen, dan hoeft u deze schulden op dit moment nog niet te betalen. U mag deze schulden wel alvast betalen, als u dat wilt. U kunt gebruikmaken van een persoonlijke betalingsregeling. Ook hoeft u geen rente over de schulden aan de Belastingdienst of Dienst Toeslagen te betalen.

Het kan zijn dat de schade die wij vergoeden niet uw werkelijke schade is. Misschien hebt u extra kosten gemaakt door bijvoorbeeld verlies van inkomen of emotioneel leed. Voor dit soort schade is de Commissie Werkelijke Schade. U kunt hier een verzoek indienen. Ook als u bezwaar hebt gemaakt tegen uw definitieve beschikking, dan kunt u naar de Commissie Werkelijke Schade. U hoeft niet op het antwoord op uw bezwaar te wachten.

Als u vragen hebt, kunt u ons bellen en met ons chatten op onze website. Of bel uw persoonlijk zaakbehandelaar.

U ontvangt een brief met de definitieve beschikking

Voordat u de definitieve beschikking ontvangt, krijgt u een voorlopige uitslag. Deze voorlopige beschikking bespreekt u met uw persoonlijk zaakbehandelaar. Dit is het moment om vragen te stellen of aanvullingen te doen. Na de voorlopige uitkomst krijgt u een brief met de definitieve beschikking. Daarin staat nog een keer de uitkomst, met het definitieve bedrag waar u recht op hebt.

Uw schade was hoger dan € 30.000

Is het totale bedrag waar u recht op hebt hoger dan € 30.000? En hebt u eerder al € 30.000 gekregen? Dan ontvangt u het extra bedrag. U hoort van uw persoonlijk zaakbehandelaar wanneer u het geld ontvangt.

Voorbeeld: Uit de integrale beoordeling blijkt dat u recht hebt op € 55.000. U hebt eerder € 30.000 ontvangen. U ontvangt nu nog € 25.000.

Uw schade was lager dan € 30.000

Is het totale bedrag waar u recht op hebt lager dan € 30.000? En hebt u eerder al € 30.000 gekregen? Dan krijgt u nu geen extra geld meer. De € 30.000 mag u houden. U hoeft niets terug te betalen.

Voorbeeld: Uit de integrale beoordeling blijkt dat u recht hebt op € 20.000. U hebt eerder € 30.000 ontvangen. U krijgt nu geen geld, maar u hoeft het verschil van € 10.000 niet terug te betalen.

U had nog geen € 30.000 ontvangen

Hebt u nog geen € 30.000 ontvangen? Dan krijgt u dat nu alsnog.

Voorbeeld 1: Uit de integrale beoordeling blijkt dat u recht hebt op € 55.000. U hebt eerder géén € 30.000 ontvangen. U ontvangt nu € 55.000.

Voorbeeld 2: Uit de integrale beoordeling blijkt dat u recht hebt op € 20.000. U hebt eerder géén € 30.000 ontvangen. U krijgt nu € 30.000.

Let op!  U ontvangt eerst een voorlopige beschikking

Na de integrale beoordeling ontvangt u altijd eerst een voorlopige beschikking. U krijgt 2 weken bedenktijd en de mogelijkheid om te reageren op de uitkomst. Hebt u vragen of nieuwe informatie? Of bent u het niet eens met de uitslag? Dan is de voorlopige beschikking het moment om dit te bespreken met uw persoonlijk zaakbehandelaar.

Uw pauzering op schulden bij de overheid stopt

Als u schulden had, zijn uw schulden bij de overheid gepauzeerd toen u zich bij ons aanmeldde. Nu uw integrale beoordeling is afgerond, stopt deze pauzering automatisch. Hebt u nog schulden bij de overheid die wij niet konden kwijtschelden? Dan moet u deze openstaande bedragen weer betalen. Iedere organisatie neemt hiervoor zelf contact met u op.

Hebt u een bedrag openstaan bij de Belastingdienst of Dienst Toeslagen? Deze schulden hoeft u op dit moment nog niet te betalen. Het mag wel. Als u dat wilt, kunt u gebruikmaken van een persoonlijke betalingsregeling. Ook hoeft u bij deze organisaties geen rente te betalen over het openstaande bedrag.

Let op!  Gedupeerd na integrale beoordeling

Blijkt pas na de integrale beoordeling dat u gedupeerd bent? Dan start de pauzering van uw schulden ook pas na de uitslag van de integrale beoordeling. De pauzering duurt 1 jaar. U hoeft openstaande bedragen nog niet te betalen.

U ontvangt brieven van schuldeisers

Hebt u schulden bij de overheid die we niet hebben kwijtgescholden? Dan stuurt elke schuldeiser u een brief over uw openstaande schuld. U ontvangt dus meerdere brieven als u bij verschillende overheidsorganisaties openstaande schulden hebt. In de brieven staat informatie over de openstaande schuld. En informatie over een betalingsregeling. Hebt u een vraag over deze brief? Of wilt u een betalingsregeling? Neem dan contact op met degene die de brief stuurt.

U kunt naar de Commissie Werkelijke schade

Als u onterecht kinderopvangtoeslag moest terugbetalen, dan krijgt u dat geld terug. Maar is dat ook uw werkelijke schade? Misschien hebt u extra kosten gemaakt door bijvoorbeeld inkomensverlies of emotioneel leed. Voor dit soort schade is de Commissie Werkelijke Schade (CWS).

U kunt een verzoek indienen bij de Commissie Werkelijke Schade. Dit kunt u pas doen nadat u uw definitieve beschikking hebt gekregen. Ook als u bezwaar hebt gemaakt tegen uw definitieve beschikking, dan kunt u naar de Commissie Werkelijke Schade. U hoeft niet op het antwoord op uw bezwaar te wachten.

U hebt nog steeds recht op hulp van een gratis advocaat

Wilt u graag gratis hulp van een advocaat bij uw verzoek aan de Commissie Werkelijke Schade? En had u nog geen advocaat? Dan kunt u nog steeds gratis hulp van een advocaat aanvragen via de Raad voor Rechtsbijstand.

U hebt recht op hulp van uw gemeente

Maakt u zich zorgen over andere dingen dan alleen uw toeslagen? Neem dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente kan u helpen op verschillende gebieden, zoals bij schulden of uw gezin.

Hebt u vragen?

Hebt u na het laatste gesprek met uw persoonlijk zaakbehandelaar nog vragen? Bijvoorbeeld over een bezwaar of beroep indienen, uw persoonlijke dossier of over een verzoek indienen bij de Commissie Werkelijke Schade? Neemt u dan contact op met het Nazorgteam van het Serviceteam. Het Nazorgteam heeft speciaal getrainde mensen die u verder helpen na afronding van de integrale beoordeling.

Oneens met een beslissing?

Als u het niet eens bent met een beslissing, zoeken we graag samen met u naar een oplossing. Geef dit vooral ook aan bij uw persoonlijk zaakbehandelaar. Diegene kan u helpen de juiste vervolgstappen te zetten.

Deel deze pagina